Norsk Ordbok 2014 layout  
layout
    25.1.2008
 
    layout 
 
layout


Prosjektet No2014
Norsk Ordbok
Søk
Tilsette
Kontakt
layout

Solveig Wikstrøm

Redaktør

bilete av Solveig Wikstrøm
Besøksadresse: Gaustadalleen 25, 2. etasje, rom 236
Telefon: 22 85 48 64
Telefaks: 22 85 43 81
E-post: solveig.wikstrom at iln.uio.no

Postadresse:
Norsk Ordbok 2014
Postboks 1021 Blindern
N-0315 Oslo
 

Arbeidsoppgåver


Redigerer Norsk Ordbok

Utvalde faglege arbeid Norsk Ordbok. Bolkar i band 9.

Etternavn og identitet. 314 osloenseres forhold til eget etternavn. Masteroppgåve i nordisk språkvitskap. UiO. 2009.

”Etternavn, tilknytning og identitet i det post-tradisjonelle samfunnet”. Namn og Nemne. Tidsskrift for norsk namnegransking. 26/2009.

Caplex leksikon. J.W. Cappelens Forlag as. (Hovudredaktør for 2001- og 2004-utg.)Foto: Ram Gupta


 
I samarbeid med:
 
gå til sidene til UiO
 
gå til sidene til Kultur- og kyrkjedepartementet
 
gå til sidene til Samlaget
 
gå til sidene til Dokumentasjonsprosjektet
 
gå til sidene til NTNU