Norsk Ordbok 2014 layout  
layout
    25.1.2008
 
    layout 
 
layout


Prosjektet No2014
Norsk Ordbok
Søk
Tilsette
Kontakt
layout


Historisk oversyn

 

1930 Norsk Ordbok vart sett i gang av Det Norske Samlaget med
a) ordinnsamling (frå dialektane og prenta kjelder)
b) samanredigering av eldre nynorske ordsamlingar og ordbøker i eitt manuskript – det såkalla Grunnmanuskriptet.
1940 (ca.) Grunnmanuskriptet var ferdig (ca. 13 500 maskinskrivne A4-sider).
1950 Første heftet av band I av Norsk Ordbok kom ut. Heile verket var planlagt til 4-5 band. Kvart band skulle innehalde 5 hefte, kvart på 160 sider.
1966 Band I, a-doktrinær, låg føre.
1972 Norsk Ordbok med alle ordsamlingane vart ein del av Norsk leksikografisk institutt på Universitetet i Oslo.
1978 Band II, dokument-flusken, var ferdig.
1990 Norsk leksikografisk institutt og Norsk Ordbok vart ein del av Institutt for nordistikk og litteraturvitskap.
1991 Dokumentasjonsprosjektet byrja å digitalisere samlingane.
1994 Band III, flusker-gigla, og ei brukarrettleiing kom ut. Arbeidet vidare vart planlagt ut frå 12 band i alt.
1998 Dokumentasjonsprosjektet var ferdig med ein faksimiledatabase av hovudarkivet til Norsk Ordbok.
2001 Norsk Ordbok vert gjort om til eige prosjekt, Norsk Ordbok 2014, med auka løyvingar og ny styringsstruktur.
2002 Band IV, gigle-harlemmerolje, med tilleggsliste for nye kjelder kom ut.
2005 Band V, harm-jåttut, kom ut.
2007 Band VI, k-kåvå, kom ut.
2008 Band VII, l-mugetuft, kom ut.
2009 Band VIII, mugg-ramnsvart, kom ut.
2011 Band IX, ramost-skodda, kom ut.

Mål og målgruppe
Brukarrettleiing
Historisk oversyn
Utgjeving
Tilfang
Tinging
I samarbeid med:
 
gå til sidene til UiO
 
gå til sidene til Kultur- og kyrkjedepartementet
 
gå til sidene til Samlaget
 
gå til sidene til Dokumentasjonsprosjektet
 
gå til sidene til NTNU