Norsk Ordbok 2014 layout  
layout
    25.1.2008
 
    layout 
 
layout


Prosjektet No2014
Norsk Ordbok
Søk
Tilsette
Kontakt
layout

Ellen Hellebostad Toft

Redaktør

bilete av Ellen Hellebostad Toft
Besøksadresse: Gaustadalleen 25, 3. etasje, rom 328
Telefon: 22 85 43 79
Telefaks: 22 85 43 81
E-post: e.h.toft at iln.uio.no

Postadresse:
Norsk Ordbok 2014
Postboks 1021 Blindern
N-0315 Oslo
 

Arbeidsoppgåver


Redigerer Norsk Ordbok

Utvalde faglege arbeid Norsk Ordbok. Bolkar i band 9.

Accusative-Genitive transitivity in the development of Russian – syntactic change and semantic motivation. Hovudoppgåve i lingvistikk. Institutt for lingvistiske fag, 2002.

Adnominal and adverbal genitive constructions in Old Norse. A cognitive construction grammar account. Ph.d-avhandling, Humanistisk fakultet, Universitetet i Oslo 2009.Foto: Ram Gupta


 
I samarbeid med:
 
gå til sidene til UiO
 
gå til sidene til Kultur- og kyrkjedepartementet
 
gå til sidene til Samlaget
 
gå til sidene til Dokumentasjonsprosjektet
 
gå til sidene til NTNU