Norsk Ordbok 2014 layout  
layout
    25.1.2008
 
    layout 
 
layout


Prosjektet No2014
Norsk Ordbok
Søk
Tilsette
Kontakt
layout

Toril Opsahl

Redaktør

bilete av Toril Opsahl
Besøksadresse: Gaustadalleen 25, 3. etasje, rom 329
Telefon: 22 85 82 19
Telefaks: 22 85 43 81
E-post: toril.opsahl at iln.uio.no

Postadresse:
Norsk Ordbok 2014
Postboks 1021 Blindern
N-0315 Oslo
 

Arbeidsoppgåver


Redigerer Norsk Ordbok

Utvalde faglege arbeid Norsk Ordbok. Bolkar i band 9.

"Egentlig alle kan bidra!" - en samling sosiolingvistiske studier av strukturelle trekk ved norsk i multietniske ungdomsmiljøer i Oslo. Ph.d.-avhandling. Universitetet i Oslo, 2009.

”Wolla I swear this is typical for the conversational style of adolescents in multiethnic areas in Oslo.” I Nordic Journal of Linguistics 32-2, 2009, s. 221-244.

”Osloungdom – født på solsiden eller i skyggen av standardtalemålet?” I Norsk Lingvistisk Tidsskrift 27-1, 2009, s. 95–120. (Saman med Unn Røyneland.)

”Syns du jallanorsk er lættis, eller?" Om taggen [lang=X] i NoTa-Oslo-korpuset.” I Janne Bondi Johannessen & Kristin Hagen (red.) Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk. Oslo: Novus, 2008, s. 29–41. (Saman med Unn Røyneland og Bente Ailin Svendsen.)

”Må ha det. Bare må ha det." Bare som pragmatisk partikkel i samtale.” I Norsk Lingvistisk Tidsskrift 25-1, 2007, s. 29–55. (Saman med Jan Svennevig.)Foto: Annica Thomsson


 
I samarbeid med:
 
gå til sidene til UiO
 
gå til sidene til Kultur- og kyrkjedepartementet
 
gå til sidene til Samlaget
 
gå til sidene til Dokumentasjonsprosjektet
 
gå til sidene til NTNU