Norsk Ordbok 2014 layout  
layout
    25.1.2008
 
    layout 
 
layout


Prosjektet No2014
Norsk Ordbok
Søk
Tilsette
Kontakt
layout

Knut E. Karlsen

Redaktør (i permisjon)

bilete av Knut E. Karlsen
Besøksadresse: Gaustadalleen 25, 2. etasje, rom 236
Telefon: 22 85 48 61
Telefaks: 22 85 43 81 
E-post: k.e.karlsen at iln.uio.no

Postadresse:
Norsk Ordbok 2014
Postboks 1021 Blindern
N-0315 Oslo
 

Arbeidsoppgåver


 • Redigerer Norsk Ordbok
 • Redaksjonsgruppeleiar
 • Medlem av leiargruppa
 • Styremedlem
 • Utvalde faglege arbeid Norsk Ordbok. Bolkar i bind 5-9. Oslo, Det Norske Samlaget, 2005, 2007, 2008, 2009 og 2011.

  Geografiske hol i ei nasjonal ordbok - om geografisk representasjon av kjeldene i Norsk Ordbok. I: Nordiske Studier i Leksikografi 8. København: Nordisk Forening for Leksikografi 2006. s. 185-198.

  "Hallfrid Christiansen - offer for eit manglande paradigmeskifte i nordisk språkvitskap i Noreg".  I: Knut E. Karlsen (red.): Mål og middel i nordisk språkvitskap (HBO-rapport 4/1998).  Foto: Sissel Drevsjø ©


   
  I samarbeid med:
   
  gå til sidene til UiO
   
  gå til sidene til Kultur- og kyrkjedepartementet
   
  gå til sidene til Samlaget
   
  gå til sidene til Dokumentasjonsprosjektet
   
  gå til sidene til NTNU