Norsk Ordbok 2014 layout  
layout
    25.1.2008
 
    layout 
 
layout


Prosjektet No2014
Norsk Ordbok
Søk
Tilsette
Kontakt
layout

Oddrun Grønvik

Hovudredaktør

bilete av Oddrun Grønvik
Besøksadresse: Gaustadalleen 25, 2. etasje, rom 231
Telefon: 22 85 43 27
Telefaks: 22 85 43 81
E-post: oddrun.gronvik at iln.uio.no

Postadresse:
Norsk Ordbok 2014
Postboks 1021 Blindern
N-0315 Oslo
 

Arbeidsoppgåver


  • Har det endelege faglege ansvaret for manuskripta til Norsk Ordbok
  • Redigerer Norsk Ordbok
  • Medlem av leiargruppa
Utvalde faglege arbeid

Norsk Ordbok.  Bolkar i bind 4-9. Oslo, Det Norske Samlaget, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009 og 2011.

"Om kjeldegrunnlaget for Norsk Ordbok". I: L.S. Vikør (red.): Norsk Ordbok - nynorskens leksikografiske kanon? Rapport frå eit seminar på Blindern 31. mai 1996, UiO, 1997.

"Meir enn eit tillegg til annan manns verk? Om Hans Ross og ordboka hans." I: Ord og Mål. Festskrift til Magne Rommetveit. Kringkastingsringen, Oslo, 1989
Foto: Sissel Drevsjø ©


 
I samarbeid med:
 
gå til sidene til UiO
 
gå til sidene til Kultur- og kyrkjedepartementet
 
gå til sidene til Samlaget
 
gå til sidene til Dokumentasjonsprosjektet
 
gå til sidene til NTNU