Norsk Ordbok 2014 layout  
layout
    25.1.2008
 
    layout 
 
layout


Prosjektet No2014
Norsk Ordbok
Søk
Tilsette
Kontakt
layout

Leiv Inge Aa

Redaktør (i 75 % permisjon)

bilete av Leiv Inge Aa
Besøksadresse: NTNU Dragvoll, bygg 3, rom 3402
Telefon: 73 59 04 42
Telefaks:
E-post: leiv.inge.aa at ntnu.no

Postadresse:
Institutt for nordistikk og litteraturvitskap NTNU
N-7491 Trondheim
 

Arbeidsoppgåver


Redigerer Norsk Ordbok

 

Utvalde faglege arbeid

Norsk Ordbok.  Bolkar i bind 6, 7, 8 og 9. Oslo, Det Norske Samlaget, 2007, 2008, 2009 og 2011.

"Med som innleiande funksjonsord til småsetningar med og utan relativisering." I: Norsk lingvistisk tidsskrift, nr. 2, 2006:193-228.

"Nokre løftingsanalysar av restriktive relativsetningar - med fokus på Kasus-spørsmålet." I: Motskrift, nr. 2, 2004:74-83.

Gul oppgåve med svarte striper (på): om relativaktige småsetningar innleidde av med. Hovudoppgåve i nordisk. Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet, Trondheim, 2004.Foto: Nina Dolen


 
I samarbeid med:
 
gå til sidene til UiO
 
gå til sidene til Kultur- og kyrkjedepartementet
 
gå til sidene til Samlaget
 
gå til sidene til Dokumentasjonsprosjektet
 
gå til sidene til NTNU