Norsk Ordbok 2014 layout  
layout
    25.1.2008
 
    layout 
 
layout


Prosjektet No2014
Norsk Ordbok
Søk
Tilsette
Kontakt
layout

Gunhild Aamodt

Redaktør

bilete av Gunhild Aamodt
Besøksadresse: NTNU Dragvoll, bygg 3, nivå 4
Telefon: 73 59 82 70
Telefaks:
E-post: gunhild.aamodt at hf.ntnu.no 

Postadresse:
Institutt for nordistikk og litteraturvitskap
NTNU
N-7491 Trondheim
 

Arbeidsoppgåver


Redigerer Norsk Ordbok

 

Utvalde faglege arbeid

Norsk Ordbok.  Bolkar i bind 6, 7, 8 og 9. Oslo, Det Norske Samlaget, 2007, 2008, 2009 og 2011.

Kramers woordenboek: Noors-Nederlands, Nederlands-Noors. Leiding en eindredactie: Hanny Demeersseman; redactie: Gunhild Aamodt, Piet Vermeer. - 11e druk [Amsterdam] Elsevier, c2000.  

 

Foto: Helge Gundersen


 
I samarbeid med:
 
gå til sidene til UiO
 
gå til sidene til Kultur- og kyrkjedepartementet
 
gå til sidene til Samlaget
 
gå til sidene til Dokumentasjonsprosjektet
 
gå til sidene til NTNU