Norsk Ordbok 2014 layout  
layout
    25.1.2008
 
    layout 
 
layout


Prosjektet No2014
Norsk Ordbok
Søk
Tilsette
Kontakt
layout

Dagfinn Rødningen

Redaktør

bilete av Dagfinn Rødningen
Besøksadresse: Gaustadalleen 25, 2. et., rom 233
Telefon: 22 85 72 15
Telefaks: 22 85 43 81 
E-post: dagfinn.rodningen at iln.uio.no

Postadresse:
Norsk Ordbok 2014
Postboks 1021 Blindern
N-0315 Oslo
 

Arbeidsoppgåver


 • Redigerer Norsk Ordbok
 • Redaksjonsgruppeleiar
 • Medlem av leiargruppa
 • Vara i styret
 • Utvalde faglege arbeid

  Norsk Ordbok.  Bolkar i bind 6, 7, 8 og 9. Oslo, Det Norske Samlaget, 2007, 2008, 2009 og 2011.

  "Nøytrumsbøying av adjektiv. Sammenligning av framstillingene i Svenska Akademiens grammatik og Norsk referansegrammatikk" I: Engdahl/Norén (red.): At använda SAG. 29 uppsatser om Svenska Akademiens grammatik. Meddelanden från Institutionen för Svenska Språket (MISS) 33. Göteborg 2000.

  "Nærskylde skriftspråk i kontakt. Interferensproblem og normering i norsk, sett i lys av ei undersøking om språkskifte i Ottadalen" I: Maal og Minne 1, 2000.

  "Ottadalen - ein utforbakke til bokmålet? Språkproblem og språkskifte blant ungdom i Lom, Skjåk og Vågå" I: Kleiva/Donali/Nesset/Øygarden (red.): Austlandsmål i endring. Dialektar, nynorsk og språkhaldningar på indre Austlandet. Det Norske Samlaget, Oslo 1999.

  Den norske folkeskole 1852-1856. Et skoleblad med språkprofil. Upublisert hovudoppgåve i nordisk ved INL, UiO, 1986 (i samarbeid med Kjell Aage Nielsen).  Foto: Arthur Sand ©


   
  I samarbeid med:
   
  gå til sidene til UiO
   
  gå til sidene til Kultur- og kyrkjedepartementet
   
  gå til sidene til Samlaget
   
  gå til sidene til Dokumentasjonsprosjektet
   
  gå til sidene til NTNU