Norsk Ordbok 2014 layout  
layout
    25.1.2008
 
    layout 
 
layout


Prosjektet No2014
Norsk Ordbok
Søk
Tilsette
Kontakt
layout

Helge Gundersen

Redaktør

bilete av Helge Gundersen
Besøksadresse: Gaustadalleen 25, 2. etasje, rom 237
Telefon: 22 85 48 62
Telefaks: 22 85 43 81
E-post: helge.gundersen at iln.uio.no

Postadresse:
Norsk Ordbok 2014
Postboks 1021 Blindern
N-0315 Oslo
 

Arbeidsoppgåver


 • Redigerer Norsk Ordbok
 • Redaksjonsgruppeleiar
 • Medlem av leiargruppa
 • Utvalde faglege arbeid

  Norsk Ordbok.  Bolkar i bind 5-9. Oslo, Det Norske Samlaget, 2005, 2007, 2008, 2009 og 2011.

  "Building blocks or network relations: Problems of morphological segmentation." I: Hanne Gram Simonsen og Rolf Theil Endresen (red.): A Cognitive Approach to the Verb. Morphological and Constructional Perspectives. Berlin, Mouton de Gruyter, 2001, s. 95-127.

  "Objektivisme i lingvistikken." I: Anita Leirfall og Thor Sandmel (red.): Festskrift til Johan Arnt Myrstad i anledning 50-årsdagen. Trondheim, Tapir, 1997, s. 147-181.

  Linjedansere og pantomine på sirkhus. Folkeetymologi som morfologisk omtolking. Oslo, Novus, 1995, 192 s.  Foto: Sissel Drevsjø ©


   
  I samarbeid med:
   
  gå til sidene til UiO
   
  gå til sidene til Kultur- og kyrkjedepartementet
   
  gå til sidene til Samlaget
   
  gå til sidene til Dokumentasjonsprosjektet
   
  gå til sidene til NTNU