Norsk Ordbok 2014 layout  
layout
    25.1.2008
 
    layout 
 
layout


Prosjektet No2014
Norsk Ordbok
Søk
Tilsette
Kontakt
layout

Ålov Synnøve Runde

Redaktør

bilete av Ålov Synnøve Runde
Besøksadresse: Gaustadalleen 25, 2. etasje, rom 238
Telefon: 22 84 48 74
Telefaks: 22 85 43 81
E-post: alovr at iln.uio.no

Postadresse:
Norsk Ordbok 2014
Postboks 1021 Blindern
N-0315 Oslo
 

Arbeidsoppgåver


  • Redigerer Norsk Ordbok
  • Redaksjonsgruppeleiar
  • Medlem av leiargruppa
Utvalde faglege arbeid

Norsk Ordbok.  Bolkar i bind 5-9. Oslo, Det Norske Samlaget, 2005, 2007, 2008, 2009 og 2011.

En semantisk-pragmatisk beskrivelse av noen norske kontrollverb. Hovudfagsoppgåve. Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Oslo, 1997.

”Strukturen til leksikonet. En kritisk jamføring av strukturalistiske og kognitive tilnærmingsmåter.” I: Norskrift 98/1999. Oslo: Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Oslo.

”Korpusoppbygging ved Seksjon for leksikografi og målføregransking.” I: Ord om ord 6. Årsskrift for leksikografi 2000. Oslo: Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Oslo.

"A semantic-pragmatic description of some Norwegian control verbs. A discussion of the classification of their English counterparts in WordNet.” I: Heid, U., S. Evert, E. Lehmann og C. Rohrer (red.). 2000. Proceedings of the Ninth EURALEX International Congress, EURALEX 2000. Stuttgart: Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung, Universität Stuttgart.Foto: Sissel Drevsjø ©


 
I samarbeid med:
 
gå til sidene til UiO
 
gå til sidene til Kultur- og kyrkjedepartementet
 
gå til sidene til Samlaget
 
gå til sidene til Dokumentasjonsprosjektet
 
gå til sidene til NTNU