Norsk Ordbok 2014 layout  
layout
    25.1.2008
 
    layout 
 
layout


Prosjektet No2014
Norsk Ordbok
Søk
Tilsette
Kontakt
layout

Lars S. Vikør

Hovudredaktør

bilete av Lars Vikør
Besøksadresse: Gaustadalleen 25, 2. etasje, rom 241
Telefon: 22 85 43 29
Telefaks: 22 85 43 81
E-post: l.s.vikor at iln.uio.no

Postadresse:
Norsk Ordbok 2014
Postboks 1021 Blindern
N-0315 Oslo
 

Arbeidsoppgåver


  • Har det faglege ansvaret for manuskript til Norsk Ordbok
  • Redigerer Norsk Ordbok
  • Medlem av leiargruppa
  • Redaktør av Maal og Minne
  • Representant for dei fast vitskapleg tilsette i styret til ILN
Utvalde faglege arbeid

Norsk Ordbok. Bolkar i bind 4, 5, 7, 8 og 9. Oslo, Det Norske Samlaget, 2002, 2005, 2008, 2009 og 2011.

Hovuddrag i norsk språkhistorie (saman med Arne Torp). Gyldendal Akademisk, 1993, 3. utg. 2003.

The Nordic languages. Their Status and Interrelations. Novus, 1993, 3. utg. 2001.

Språkplanlegging. Prinsipp og praksis. Novus, 1988, 3. utg. 2007.Foto: Sissel Drevsjø ©


 
I samarbeid med:
 
gå til sidene til UiO
 
gå til sidene til Kultur- og kyrkjedepartementet
 
gå til sidene til Samlaget
 
gå til sidene til Dokumentasjonsprosjektet
 
gå til sidene til NTNU