Logo - Norsk Ordbok 2014
Informasjon
På Nasjonalbiblioteket sine nettsider kan ein slå opp i faksimilar av den trykte utgåva.
førretreffliste artikkelneste
Norsk Ordbok 2022
I mai 2022 publiserer Norsk Ordbok ny søkjeside og nytt materiale for første gong sidan Universitet i Bergen overtok ordboka i 2016.
I prosjektet Norsk Ordbok a-h (NO-AH) arbeider vi med å innhaldsrevidera dei eldste delane av ordboka og samstundes laga ei komplett nettordbok. Fram til no har berre dei delane av ordboka som vart skrivne og utgivne på 2000-talet, vore tilgjengelege i nettutgåva.
På den nye betasida kan du no slå opp digitalt i heile Norsk Ordbok – både dei eldste og ureviderte delane (a–h), dei delane som vart redigerte på 2000-talet (i–å), og ikkje minst oppdaterte og heilt nye oppslag på bokstaven a.
Nye nettsider med moderne utforming og utvida søkjemogelegheiter er under utvikling, og skal etter planen komme på plass i 2023.