Logo - Norsk Ordbok 2014
Informasjon
Norsk Ordbok brukar rettskrivinga frå 1938
  - bruk -a ved søk etter verb (venta, ikkje vente; kasta, ikkje kaste)
  - bruk -ut ved søk etter adjektiv og partisipp (rutut, ikkje rutete; nebbut, ikkje nebbete)
På Nasjonalbiblioteket sine nettsider kan ein slå opp i faksimilar av den trykte utgåva.
førretreffliste artikkelneste
Norsk Ordbok a–h (2019-2028)
I prosjektet Norsk Ordbok a-h (NO-AH) arbeider vi med å innhaldsrevidera dei eldste delane av ordboka og samstundes laga ei komplett nettordbok. Fram til no har berre dei delane av ordboka som vart skrivne og utgivne på 2000-talet, vore tilgjengelege i nettutgåva.
I mai 2022 publiserte Norsk Ordbok ny søkjeside og nytt materiale for første gong sidan Universitetet i Bergen overtok ordboka i 2016.
den nye betasida kan du no slå opp digitalt i heile Norsk Ordbok – både dei eldste og ureviderte delane (a–h), dei delane som vart redigerte på 2000-talet (i–å), og ikkje minst oppdaterte og heilt nye oppslag på bokstaven a.
Nye nettsider med moderne utforming og utvida søkjemogelegheiter er under utvikling.