Logo - Norsk Ordbok 2014
Informasjon
På Nasjonalbiblioteket sine nettsider kan ein slå opp i faksimilar av den trykte utgåva.

Ja, eg tingar

  Prisane gjeld ut 2012.
Hugs at du som abonnent på "Syn og Segn" får 12,5 % rabatt på kjøp av bøker hos Samlaget.

Faktura og innbetalingsgiro følgjer sendinga.
Porto kjem i tillegg om ein ikkje tingar abonnement.