Logo - Norsk Ordbok 2014
Avansert søk

Klikk på treffet for meir kontekst. %-teikn betyr trunkert søk.
Her finn du eit oversyn over tekstilfanget i korpuset.

Norsk Ordboks Nynorskkorpus

er ei elektronisk samling av nynorske tekstar og omfattar per i dag omkring 102 millionar ord. Korpuset inneheld skjønnlitteratur, avistekstar, tidsskriftartiklar, læreboktekstar, religiøse tekstar og tekstar frå offentleg målbruk. Tekstane du kan søkje i, spenner frå 1870-åra og fram til i dag, med hovudvekt på dei siste femti åra.