Logo - Norsk Ordbok 2014
Informasjon
På Nasjonalbiblioteket sine nettsider kan ein slå opp i faksimilar av den trykte utgåva.

1938-normalen

Av omsyn til samanhengen i verket, blir heile Norsk Ordbok redigert etter 1938-normalen. Dei aller fleste 1938-formene er framleis tillatne i offisiell rettskriving, men i ein del tilfelle berre som sideformer etter 1959. Som oppslagsform i grunnord fører Norsk Ordbok 1959-hovudforma jamsides med 1938-forma, men i redaksjonsspråket held vi fast på 1938-formene. Ved å opna lenkjene, kan du få meir informasjon om bøyingsverket og lydverket.