Logo - Norsk Ordbok 2014
Informasjon
På Nasjonalbiblioteket sine nettsider kan ein slå opp i faksimilar av den trykte utgåva.
førretreffliste artikkelneste
I tokn f
Vis artikkel
    
organ som fisk (og mange andre dyr som lever i vatn) andar med ...
II tokn f
Vis artikkel
    
person (serl kvinne) med lita framferd (1) ...
III tokn n
Vis artikkel
    
maktlaus skapning som ravar og syp etter anden el held på å svima av ...