Logo - Norsk Ordbok 2014
Informasjon
Norsk Ordbok brukar rettskrivinga frå 1938
  - bruk -a ved søk etter verb (venta, ikkje vente; kasta, ikkje kaste)
  - bruk -ut ved søk etter adjektiv og partisipp (rutut, ikkje rutete; nebbut, ikkje nebbete)
På Nasjonalbiblioteket sine nettsider kan ein slå opp i faksimilar av den trykte utgåva.
førretreffliste artikkelneste
I ting m
Vis artikkel
    
noko livlaust og avgrensa, rørleg (1) og konkret som finst ...
II ting n
Vis artikkel
    
(offentleg møte av) domstol som tek rettsavgjerder ...
III ting n
Vis artikkel
    
(om dyr og menneske) veik, levande skapning ...
IV ting konj
Vis artikkel
    
så framt ...