Logo - Norsk Ordbok 2014
Informasjon
På Nasjonalbiblioteket sine nettsider kan ein slå opp i faksimilar av den trykte utgåva.
førretreffliste artikkelneste
I ting m
Vis artikkel
    
noko livlaust og avgrensa, rørleg (1) og konkret som finst ...
II ting n
Vis artikkel
    
(offentleg møte av) domstol som tek rettsavgjerder ...
III ting n
Vis artikkel
    
(om dyr og menneske) veik, levande skapning ...
IV ting konj
Vis artikkel
    
så framt ...