Logo - Norsk Ordbok 2014
Informasjon
Norsk Ordbok brukar rettskrivinga frå 1938
  - bruk -a ved søk etter verb (venta, ikkje vente; kasta, ikkje kaste)
  - bruk -ut ved søk etter adjektiv og partisipp (rutut, ikkje rutete; nebbut, ikkje nebbete)
På Nasjonalbiblioteket sine nettsider kan ein slå opp i faksimilar av den trykte utgåva.
førretreffliste artikkelneste
I skugg m
Vis artikkel
    
hål og blank is (på bakken) (etter ein tøyr) ...
II skugg n
Vis artikkel
    
skugge, mørker ...
III skugg adj
Vis artikkel
    
blank, glatt, hål, glinsande ...