Logo - Norsk Ordbok 2014
Informasjon
På Nasjonalbiblioteket sine nettsider kan ein slå opp i faksimilar av den trykte utgåva.
førretreffliste artikkelneste
I skimla v
Vis artikkel
    
få fram einskilde blenkar ...
II skimla v
Vis artikkel
    
skina i skiftande leter ...
III skimla v
Vis artikkel
    
jaga, skræma fisk (serl sild, laks el brisling) med skimler i sjøen (og sumtid samla dei så dei går i nota el garnet) ...