Logo - Norsk Ordbok 2014
Informasjon
Informasjon
Søk i faksimilar på bokhylla.no
førretreffliste artikkelneste
skaketein m
Vis artikkel
    
kjepp, lita stong som er fest til kvernteina slik at eine enden står laust nedpå øvste kvernsteinen og ristar teina når steinen sviv rundt, så kornet drys jamt ned i auga på steinen ...