Logo - Norsk Ordbok 2014
Informasjon
På Nasjonalbiblioteket sine nettsider kan ein slå opp i faksimilar av den trykte utgåva.
førretreffliste artikkelneste

Vi finn dessverre ikkje ordartikkelen du søkte etter. Det kan vere fleire grunnar til dette.

Det kan vera at ordartikkelen høyrer til i alfabetstrekket a-h, som er den eldste delen av ordboka. Med unnatak av heilt nyreviderte artiklar på byrjinga av bokstaven a, kan ein berre søkja i strekket a-h på ei eiga betaside. Der har vi lagt til rette for søk i heile Norsk Ordbok, både i artiklane som vart redigerte og gjevne ut på 2000-talet (i-å), det eldre, ureviderte materialet (a-h) og dessutan nyreviderte artiklar på a.

Om ordet er i alfabetstrekket i-å, men likevel ikkje gjev søkjetreff, kan det koma av at det ikkje finst artikkel i databasen som omhandlar dette ordet. Det kan også vera at ordet blir skrive på ein annan måte.

For å få ei rask oversikt over ord i databasen som ligg nær ordet du har søkt etter i skrivemåte, kan du skrive inn starten på ordet i søkefeltet. Det kjem då opp ei liste over ord som byrjar med same bokstavstrengen.

Du kan også søke med prosentteikn som del av søkestrengen. Prosentteiknet står for null, eitt eller fleire ukjende teikn, og kan brukast før, etter eller inne i ein streng: %voren, velferd%samfunn, v%nge, vassv%.