Logo - Norsk Ordbok 2014
Informasjon
På Nasjonalbiblioteket sine nettsider kan ein slå opp i faksimilar av den trykte utgåva.
førretreffliste artikkelneste
I reke m
Vis artikkel
    
det å reka (5) , driva omkring (på vatn) ...
II reke f
Vis artikkel
    
skuffel- el spadeliknande langskafta reiskap (helst av tre), m a brukt til å moka snø el møk med ...
III reke f
Vis artikkel
    
person som fer mykje rundt ...
IV reke f
Vis artikkel
    
lite krepsdyr av gruppa Natantia ...
V reke n
Vis artikkel
    
ting som flyt omkring på vatn, t d is, tømmer ...