Logo - Norsk Ordbok 2014
Bibliografi Avansert søk
førretrefflisteartikkelneste
I pins m
Vis artikkel
    
merke (med nål (1b) ) til å festa på t d jakke el luve ...
II pins f, m eller pinse f, m
Vis artikkel
    
(tid ikring) kyrkjehøgtid på den 50. dagen etter påske til minne om at Den Heilage Ande openberra seg ...
II pins f, m eller pinse f, m
Vis artikkel
    
(tid ikring) kyrkjehøgtid på den 50. dagen etter påske til minne om at Den Heilage Ande openberra seg ...
pinsa v
Vis artikkel
    
sjøm. ...
pinsam adj
Vis artikkel
    
sjå pinesam ...
pinesam adj eller pinsam adj
Vis artikkel
    
pinefull (1) ...
pinse f, m
Vis artikkel
    
sjå II pins ...
II pins f, m eller pinse f, m
Vis artikkel
    
(tid ikring) kyrkjehøgtid på den 50. dagen etter påske til minne om at Den Heilage Ande openberra seg ...
II pins f, m eller pinse f, m
Vis artikkel
    
(tid ikring) kyrkjehøgtid på den 50. dagen etter påske til minne om at Den Heilage Ande openberra seg ...
pinse- i sms
Vis artikkel
    
til II pins ...
pinseaftan m
Vis artikkel
    
aftanen el dagen før pinsedagen ...
pinsebein n
Vis artikkel
    
jarnstaur, spett med bogi blad til å flytta tunge ting med ...
pinsebrising m
Vis artikkel
    
pinsebål ...
pinsebål n
Vis artikkel
    
bål som ein brenner pinseaftan ...
pinsedag m
Vis artikkel
    
(helge)dag i pinsa (oftast om den fyrste av dei) ...
pinseeld m
Vis artikkel
    
pinsebål ...
pinsefest m
Vis artikkel
    
fest til feiring av pinsa ...
pinseflaum m
Vis artikkel
    
sjå pinse- ...
pinsehaug m
Vis artikkel
    
pinsebål (som blir brent på ein haug) ...
pinsehelg f
Vis artikkel
    
pins (II,1) ...
pinsehelsing f
Vis artikkel
    
sjå pinse- ...
pinsekake f
Vis artikkel
    
sjå pinse- ...
pinsekveld m
Vis artikkel
    
pinseaftan ...
pinsekyrkjelyd m
Vis artikkel
    
kyrkjelyd (1) innanfor pinserørsla ...
pinselaurdag m
Vis artikkel
    
laurdag før fyrste pinsedag ...
pinselefse f
Vis artikkel
    
sjå pinse- ...
pinseleik m
Vis artikkel
    
sjå pinse- ...
pinseleite n
Vis artikkel
    
tid kring pins ...
pinselilje f
Vis artikkel
    
(hageplante av) art i narsissfamilien med smale blad og kvite blomar ...
pinsemeinigheit f
Vis artikkel
    
pinsekyrkjelyd ...
pinsemøte n
Vis artikkel
    
sjå pinse- ...
pinsenatt f
Vis artikkel
    
natt til fyrste pinsedag ...
pinsera v
Vis artikkel
    
knipa (1b) vekk noko av øvste delen på ungt årsskot ...
pinseregn n
Vis artikkel
    
(serl i folkelege vêrvarsel) regn i pinsehelga ...
I pinseri f
Vis artikkel
    
i bf, kaldvêrsbolk kring pins (II,1) ...
II pinseri n
Vis artikkel
    
sjå pingseri ...
pinserørsle f
Vis artikkel
    
evangelisk rørsle med sjølvstendige kyrkjelydar som legg vekt på nådegåver som tungetale o l ...
pinsesalme m
Vis artikkel
    
sjå pinse- ...
pinseskot n
Vis artikkel
    
geværskot for å markera byrjinga av pinsehelga ...
pinsespak m
Vis artikkel
    
stor spak til å pinsa (1) med ...
pinsetid f
Vis artikkel
    
tid kring pins (II,1) ...
pinsett m
Vis artikkel
    
lita metallklype med fjørande armar ...
pinseunder n
Vis artikkel
    
serl i bf, det at Den Heilage Ande openberra seg ...
pinseveke f
Vis artikkel
    
veke som byrjar med fyrste pinsedag ...
pinseven m
Vis artikkel
    
medlem av pinserørsla ...
pinsever n
Vis artikkel
    
vêrtilhøve i pinsa ...
pinsevind m
Vis artikkel
    
pinsever (2a) ...
pinsjer m
Vis artikkel
    
(hund av) korthåra, mellomstor tysk hunderase ...
pinsk adj
Vis artikkel
    
svært sparsam ...
pinskjor f
Vis artikkel
    
gjerug person ...
pinskreppe f
Vis artikkel
    
sjå pin- ...
pinskrukk m
Vis artikkel
    
pinskjor ...
pinskrukke f
Vis artikkel
    
gjerug og knipen kvinne ...
pinskrå f
Vis artikkel
    
pinskrukke ...
pinslarvitne n
Vis artikkel
    
menneske som under pinsler vitnar om si kristne tru ...
pinsle f
Vis artikkel
    
pine (I,1) ...
pinsleambod f
Vis artikkel
    
torturreiskap , ...
pinsleskrik n
Vis artikkel
    
smerteskrik ...
pinsnipe f
Vis artikkel
    
gniar (1) ...
pinsnytte f
Vis artikkel
    
gniar (1) ...
pinsnytten adj
Vis artikkel
    
gjerug (2b) , knipen (1a) ...
pinsnål adj
Vis artikkel
    
pinsnytten ...
pinstaur m
Vis artikkel
    
gjerug (2b) , knipen (1a) person ...
pinstid f
Vis artikkel
    
pins (II,1) , kvitsunn (1) ...
pinstid- i sms
Vis artikkel
    
...
pinstidaftan m
Vis artikkel
    
sjå pinstid- ...
pinstidbrose f
Vis artikkel
    
bolk med kald vind kring pinstid ...
pinstidbål n
Vis artikkel
    
sjå pinstid- ...
pinstiddag m
Vis artikkel
    
sjå pinstid- ...
pinstideld m
Vis artikkel
    
sjå pinstid- ...
pinstidhelg f
Vis artikkel
    
sjå pinstid- ...
pinstidhorde f
Vis artikkel
    
hardvêr i pinsehelga ...
pinstidkveld m
Vis artikkel
    
sjå pinstid- ...
pinstidlilje f
Vis artikkel
    
sjå pinstid- ...
pinstidri f
Vis artikkel
    
i bf, kaldvêrsbolk kring pins (II,1) ...
pinstidrøyk m
Vis artikkel
    
pinsebål ...
pinstidsalme m
Vis artikkel
    
sjå pinstid- ...
pinstidveke f
Vis artikkel
    
sjå pinstid- ...
pinstidvêr n
Vis artikkel
    
sjå pinstid- ...
pinstokk m
Vis artikkel
    
gjerug person ...
pinstrig adj
Vis artikkel
    
gniten (1) , pinen (1) ...
pinsyl m
Vis artikkel
    
gniar (1) ...