Logo - Norsk Ordbok 2014
Informasjon
På Nasjonalbiblioteket sine nettsider kan ein slå opp i faksimilar av den trykte utgåva.
førretreffliste artikkelneste
lus f
Vis artikkel
    
ofte koll., lite, vengelaust, blodsugande insekt av ordenen Anoplura (rekna som ekte lus) ...