Logo - Norsk Ordbok 2014
Informasjon
Norsk Ordbok brukar rettskrivinga frå 1938
  - bruk -a ved søk etter verb (venta, ikkje vente; kasta, ikkje kaste)
  - bruk -ut ved søk etter adjektiv og partisipp (rutut, ikkje rutete; nebbut, ikkje nebbete)
På Nasjonalbiblioteket sine nettsider kan ein slå opp i faksimilar av den trykte utgåva.
førretreffliste artikkelneste
I læst m
Vis artikkel
    
noko som ein berre læst el gjer utan at ein meiner alvor ...
II læst m
Vis artikkel
    
sjå I leist ...
III læst v
Vis artikkel
    
sjå låst ...