Logo - Norsk Ordbok 2014
Informasjon
Informasjon
Søk i faksimilar på bokhylla.no
førretreffliste artikkelneste

Vi finn dessverre ikkje ordartikkelen du søkte etter. Det kan vere fleire grunnar til dette.

Det kan vere at ordartikkelen ligg i alfabetstrekket a-h. Artiklar frå denne delen av alfabetet er skrivne før Norsk Ordbok gjekk over til digitalt redigeringsformat, og er førebels berre tilgjengelege i den trykte utgåva av verket.

Om ordet er i alfabetstrekket i-å, men likevel ikkje gir søketreff, kan det komme av at det ikkje finst artikkel i databasen som omhandlar dette ordet. Det kan også vere at ordet blir skrive på ein annan måte.

For å få ei rask oversikt over ord i databasen som ligg nær ordet du har søkt etter i skrivemåte, kan du skrive inn starten på ordet i søkefeltet. Det kjem då opp ei liste over ord som byrjar med same bokstavstrengen.

Du kan også søke med prosentteikn som del av søkestrengen. Prosentteiknet står for null, eitt eller fleire ukjende teikn, og kan brukast før, etter eller inne i ein streng: %voren, velferd%samfunn, v%nge, vassv%.