Logo - Norsk Ordbok 2014
Informasjon
Informasjon
Søk i faksimilar på bokhylla.no
førretreffliste artikkelneste
I tur m
Vis artikkel
    
langvarig bulder ...
II tur m
Vis artikkel
    
(heller) lang ferd (I,1a) el reis (III,1a) med transportmiddel til ein annan stad (og etter ei tid attende til utgangspunktet) for tidtrøyte el for eit visst føremål ...
III tur m
Vis artikkel
    
lagleg omstende (1) ...
IV tur m
Vis artikkel
    
ture (I) ...
V tur subst
Vis artikkel
    
eit slag hovudbunad ...
VI tur adj
Vis artikkel
    
dårleg, låk (7) ...
VII tur prep
Vis artikkel
    
sjå utor ...