Logo - Norsk Ordbok 2014
Informasjon
Norsk Ordbok brukar rettskrivinga frå 1938
  - bruk -a ved søk etter verb (venta, ikkje vente; kasta, ikkje kaste)
  - bruk -ut ved søk etter adjektiv og partisipp (rutut, ikkje rutete; nebbut, ikkje nebbete)
På Nasjonalbiblioteket sine nettsider kan ein slå opp i faksimilar av den trykte utgåva.
førretreffliste artikkelneste
mylse f
Vis artikkel
    
stor, rotut haug ...
patronhylse f
Vis artikkel
    
hylse som omsluttar sprengladning og prosjektil i patron (II,1) ...
pylse f
Vis artikkel
    
sjå pølse ...
rylse n
Vis artikkel
    
storvaksi, storbroti menneske ...
snømylse f
Vis artikkel
    
snømengd ...
tomhylse f
Vis artikkel
    
hylse til patron (II,1) ...
trylse f
Vis artikkel
    
sjå trulse ...
trulse f eller trylse f
Vis artikkel
    
einfaldig, klossut kvinne ...