Logo - Norsk Ordbok 2014
Informasjon
Norsk Ordbok brukar rettskrivinga frå 1938
  - bruk -a ved søk etter verb (venta, ikkje vente; kasta, ikkje kaste)
  - bruk -ut ved søk etter adjektiv og partisipp (rutut, ikkje rutete; nebbut, ikkje nebbete)
På Nasjonalbiblioteket sine nettsider kan ein slå opp i faksimilar av den trykte utgåva.
førretreffliste artikkelneste
kjøtvolse m
Vis artikkel
    
tjukk skapnad ...
kolse m
Vis artikkel
    
kongle (I) , klase , rundvoren topp (på sume vokstrar) ...
rolse f
Vis artikkel
    
byltaktig, klossut figur, rolp (I,2) ...
volse m
Vis artikkel
    
vols (2) ...