Logo - Norsk Ordbok 2014
Informasjon
På Nasjonalbiblioteket sine nettsider kan ein slå opp i faksimilar av den trykte utgåva.

Utgjeving

Norsk Ordbok er planlagd utgitt i tolv band. Av desse banda er ni band komne ut:

1966 Band I, A–doktrinær, redigert av Olav T. Beito, Nils Halland, Alf Hellevik og Gunnar Pedersen. Hovudredaktør: Alf Hellevik
1978 Band II, dokument -– flusken, redigert av Andreas Bjørkum, Reidar Bø, Arnold Dalen, Arnbjørg Hageberg, Alf Hellevik, Laurits Killingbergtrø, Sigurd Nordlie, Gunnar Pedersen. Hovudredaktør: Alf Hellevik
1994 Band III, flusker–gigla, redigert av Reidar Bø, Arnbjørg Hageberg, Laurits Killingbergtrø, Sigurd Nordlie, Gunnar Pedersen
2002 Band IV, gigle–harlemmerolje, redigert av Olaf Almenningen, Reidar Bø, Oddrun Grønvik, Arnbjørg Hageberg, Tor Erik Jenstad, Laurits Killingbergtrø, Magne Myhren, Sigurd Nordlie, Gudrun Dahler Vik, Lars S. Vikør, Dagfinn Worren. Hovudredaktør: Lars S. Vikør
2005 Band V, harm–jåttut, redigert av Olaf Almenningen, Eli Johanne Ellingsve, Øyalf Endresen, Anne Engø, Oddrun Grønvik, Helge Gundersen, Arnbjørg Hageberg, Tor Erik Jenstad, Knut E. Karlsen, Laurits Killingbergtrø, Magne Myhren, Sigurd Nordlie, Ålov Runde, Kåre Skadberg, Terje Svardal, Oddmund Vestenfor, Lars S. Vikør, Dagfinn Worren. Hovudredaktør: Lars S. Vikør
2007 Band VI, K–kåvå, redigert av Olaf Almenningen, Anneke Askeland, Øystein Baardsgaard, Eli Johanne Ellingsve, Øyalf Endresen, Anne Engø, Oddrun Grønvik, Helge Gundersen, Hege Hellum, Tor Erik Jenstad, Knut E. Karlsen, Laurits Killingbergtrø, Astrid Nilsen-Nygaard, Børge Nordbø, Solveig Helene Rekdal, Ålov Runde, Dagfinn Rødningen, Kåre Skadberg, Terje Svardal, Oddmund Vestenfor, Åse Wetås, Gunndhild Wiggen, Dagfinn Worren, Leiv Inge Aa, Gunhild Aamodt. Hovudredaktørar: Lars S. Vikør, Laurits Killingbergtrø, Oddrun Grønvik
2008 Band VII, L -– mugetuft, redigert av Olaf Almenningen, Anneke Askeland, Sturla Berg-Olsen, Øystein Baardsgaard, Eli Johanne Ellingsve, Øyalf Endresen, Anne Engø, Oddrun Grønvik, Helge Gundersen, Hege Hellum, Ingunn Indrebø Ims, Tor Erik Jenstad, Knut E. Karlsen, Laurits Killingbergtrø, Astrid Nilsen-Nygaard, Børge Nordbø, Solveig Helene Rekdal, Ålov Runde, Dagfinn Rødningen, Laila Sakshaug, Kåre Skadberg, Terje Svardal, Oddmund Vestenfor, Lars S. Vikør, Åse Wetås, Gunnhild Wiggen, Dagfinn Worren, Leiv Inge Aa, Gunhild Aamodt. Hovudredaktørar: Lars S. Vikør, Laurits Killingbergtrø, Oddrun Grønvik
2009 Band VIII, mugg–ramnsvart, redigert av Olaf Almenningen,Anneke Askeland, Sturla Berg-Olsen, Eli J. Ellingsve, Øyalf Endresen, Anne Engø, Oddrun Grønvik, Helge Gundersen, Hege F. Hellum, Ingunn I. Ims, Tor E. Jenstad, Knut E. Karlsen, Laurits Killingbergtrø, Ingjerd Legreid, Astrid Nilsen-Nygaard, Børge Nordbø, Solveig H. Rekdal, Ålov Runde, Dagfinn Rødningen, Laila Sakshaug, Kari-Anne Selvik, Kåre Skadberg, Terje Svardal, Benedikte T. Tobiassen, Lars S. Vikør, Åse Wetås, Gunnhild Wiggen, Dagfinn Worren, Leiv I. Aa, Gunhild Aamodt. Hovudredaktørar: Oddrun Grønvik, Lars S. Vikør, Dagfinn Worren
2011 Band IX, ramost–skodda, redigert av Olaf Almenningen, Anneke Askeland, Sturla Berg-Olsen, Kristine G. Eide, Eli J. Ellingsve, Øyalf Endresen, Anne Engø, Oddrun Grønvik, Helge Gundersen, Kjetil Gundersen, Madeleine Halømøy, Hilde C. F. Haug, Hege F. Hellum, Tor E. Jenstad, Knut E. Karlsen, Astrid Nilsen-Nygaard, Børge Nordbø, Åshild Næss, Toril Opsahl, Solveig Helene Rekdal, Ålov Synnøve Runde, Dagfinn Rødningen, Kari-Anne Selvik, Kåre Skadberg, Terje Svardal, Ellen Hellebostad Toft, Lars Sigurdsson Vikør, Åse Wetås, Gunnhild Wiggen, Solveig Wikstrøm, Dagfinn Worren, Ingjerd Legreid Ødemark, Leiv Inge Aa, Gunhild Aamodt. Hovudredaktørar: Oddrun Grønvik, Lars S. Vikør, Dagfinn Worren
2012 Band X, skodde–stæveleg, Olaf Almenningen, Anneke Askeland, Sturla Berg-Olsen, Eli J. Ellingsve, Øyalf Endresen, Anne Engø, Oddrun Grønvik, Helge Gundersen, Kjetil Gundersen, Madeleine Halmøy, Hilde C. F. Haug, Hege F. Hellum, Tor E. Jenstad, Astrid Nilsen-Nygaard, Børge Nordbø, Toril Opsahl, Solveig Helene Rekdal, Ålov Synnøve Runde, Dagfinn Rødningen, Kari-Anne Selvik, Kåre Skadberg, Terje Svardal, Ellen Hellebostad Toft, Lars Sigurdsson Vikør, Åse Wetås, Gunnhild Wiggen, Solveig Wikstrøm, Dagfinn Worren, Ingjerd Legreid Ødemark, Leiv Inge Aa, Gunhild Aamodt. Hovudredaktørar: Oddrun Grønvik, Lars S. Vikør, Dagfinn Worren
2013 Band XI, stø–tåvrut, Olaf Almenningen, Anneke Askeland, Sturla Berg-Olsen, Eli J. Ellingsve, Anne Engø, Oddrun Grønvik, Helge Gundersen, Kjetil Gundersen, Madeleine Halmøy, Hilde C. F. Haug, Hege F. Hellum, Tor E. Jenstad, Astrid Nilsen-Nygaard, Børge Nordbø, Toril Opsahl, Solveig Helene Rekdal, Ålov Synnøve Runde, Dagfinn Rødningen, Kari-Anne Selvik, Kåre Skadberg, Terje Svardal, Ellen Hellebostad Toft, Lars Sigurdsson Vikør, Åse Wetås, Gunnhild Wiggen, Solveig Wikstrøm, Dagfinn Worren, Ingjerd Legreid Ødemark, Leiv Inge Aa, Gunhild Aamodt. Hovudredaktørar: Oddrun Grønvik, Lars S. Vikør, Dagfinn Worren

 

Det er no berre eit band av Norsk Ordbok som står att:

2015 Band XII