Logo - Norsk Ordbok 2014
Informasjon
Informasjon
Søk i faksimiler på bokhylla.no
førretreffliste artikkelneste
sjargong m
Vis artikkel
    
ord, vendingar og talemåtar som er sereigne for ei fag- el samfunnsgruppe og kan vera vanskelege å skjøna for andre ...