Logo - Norsk Ordbok 2014
Bibliografi Avansert søk
førretrefflisteartikkelneste
kronisk adj
Vis artikkel
    
(om sjukdom) langvarig, vedvarande, ulækjeleg (mots akutt) ...