Norsk Ordbok 2014 layout  

Braan.P 1997: Pattedyrboka

Det Norske Samlaget, Oslo 1997

Av i alt 14348 ordformer var 2125 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
324227)erv1
323965abiotiske10
325470aerob2
325820agréstis1
324220ahma1
325577ake23
324552akselhøgda1
324087aktivitetsperiodar20
324089aktivitetsrom15
323744aktsamt9
324854akvatiske25
323878alces5
325287alfaparet3
325115alpene44
324443altetar4
324417altetarar2
323827amfibiar13
324472ammevorter1
324191ammingstida1
325475anaerob3
325468anaerobe5
325331anarjokkavassdraget1
324615andreårskalvar1
324477angriparar9
324746animalske34
324175anmarsj53
324616ansiktskjertlane1
325584ansiktspartiet1
324060antibeitestoff3
325827apodémus1
324930araneus3
325502arbeidsbjor1
323774artene182
324151artiodactyla5
325453artsamansetjinga1
323966artsfattig44
324386artsrikdommen6
324843artsrikt18
324423artsutvalet2
325813arvícola1
324304augepupillane1
324618avbitne9
323816aves1
325005avfallsplassar14
324063avgifting6
324062avgiftingsapparat1
325849avgnegen1
325253avleiingsmanøvrar5
324912avskytingsplan1
325128avvande8
324672avvenjingstida1
324781badger2
324946bakbein9
324273bakfot34
324204bakfoten66
325531bakfotsporet1
325375bakføter11
324802bakkanten24
324813bakkeskråningar1
323857bakkinntenner2
325137baklabb2
325212bakryggen6
325369bakspor2
323880balaenoptera2
325107balanseorgan1
323845bardekvalane3
323812bardekvalar5
324852barnåler43
324285barrike1
324832barskogane8
324833barskogar6
324830barskogbelte2
324255barskogbeltet7
324787barskoggrensa6
324252barskogområda5
325003barskogstrøk1
324846bartre52
325848bartreplantane1
324694bastlaget2
325534basttrevlar2
325611bat32
325101baummarder1
325496beaver63
325081bedekkje2
324577bedekte2
324264befruktinga10
323832beinaktig1
324293beinsplintar6
323873beitande95
324009beitearealet5
324040beiteforholda8
324013beitegrop1
325063beitekvalitet5
324118beitemerke1
324128beiteplass2
324607beiteplassane3
323740beiteplassen2
324209beitespor7
324699beitespora2
325712beitestaden1
325062beitetilgang4
325597beiteutvalet1
325401bekkefaret26
325541bekkehytta2
325410bekkesystemet1
323923bereevna36
323918bereflata2
323946berggrunn23
325377bergkløft1
324284bergkløfter3
324069berglemming1
324027berrflekkene9
324024berrflekker6
325777betulína1
323784bever90
325461beverane44
325460beverar41
325472beverbestandane1
325511beverbestanden1
325452beveren169
325503beverfamilien2
325538beverhytter1
325536bevermåltid2
325524beverungane31
325497biber3
323917biklauvene2
325356bikubar20
325316binne34
325348binnene5
325347binner29
325762bioptopar1
323778bisamrotte8
324663bjeff28
325763bjeffelåtar2
325500bjor26
325501bjórr1
324171bjørkebeltat1
325725bjørkekratt5
323890bjørkemusa1
324370bjørkesnar2
325775bjørkmus1
325351bjørnebinne5
325317bjørnefamilien1
325386bjørnehi19
324275bjørnespor51
325333bjørnestamma14
324226bjørns(1
324844bladavfall1
325462bladverk42
324591bladverket37
324489blandingsskog23
324845blandingsskogane1
325444blautdyr26
323836blodplatene5
324880blomsterknoppar6
324433blåbærlyng34
323879blåkvalen2
324313blårev15
325232blåskjeler1
324705boar1
324642boghøgd3
324235boghøgda6
324122bola24
325013boltida1
324391bonitetane3
324839bonitetar3
325471borale1
325083borkgnaging3
325088borkslintrer1
325469botmaterialet1
325164botnfarge6
325491botngarn1
323935botnull12
324214botnulla17
324656bottenvika12
324148bovidae1
323737braan2
323734braanaas81
325439brasme5
325463brasmegras3
325312braunbär1
324806bregnar4
324195bregner35
324486breiddegrada1
324188breisidene2
324666brek8
324665brekande8
325067breking13
324753brekkstenger1
324619brotflata3
324701brotflatene8
324671brunaktig7
324479brunaktige7
325310brunbjørn24
324850brunbjørnen7
324555brungrå12
324451brunjordtypar1
324127brunleg21
324587brunlege11
324183brunsten15
325069brunstgrop2
325080brunstgropa2
324578brunstgroper2
324017brunstkampane1
325227brunstrop1
324789brunstropet2
324018brunsttida20
325815brunsvart31
325111brunsvarte21
325601bråvending8
325544bukammer1
324478buksida15
324999bukside1
325364buskapane48
324236busket2
324305buskete30
324428busksjikt1
324055buskvegetasjonen2
324054buskvokstrar1
324303butte52
325548byggjevyrke14
325552byggjevyrket1
325237byrevar1
325188byttedyret9
325493bäver1
325749båtnaust14
325596bærlyng2
325494bæver8
325215bøgene17
324759børstehår2
323741bøyest3
324300canidae3
323852canius1
324631capréolus2
324230carnivora11
325504castoridae1
324546cervidae3
325055cervine1
325620chiroptera1
324595cladonia1
325797clethriónomys3
324075cricetiddae1
325262cánis1
325498cástor1
324542cérvus1
325343dagaktiv2
325006dagdyr1
324662daggryet6
324537daglega7
324282dagleie13
324369dagleiet5
325474damanlegga10
325868datoaene1
324540deer20
323931dekkhår17
323929dekkhåra20
323813delfinar33
325457demningane25
325032depotet18
325840desimere4
324412dietten31
325403diffusjon6
323941djupsnø4
323839dobbelsirkulasjon1
324320dovrefjella1
324014drektige47
324795drektigheitstida3
325255drepelysta1
324823driftsavgrensingar1
324911driftsplan31
324152drøvtyggjar1
325119duftkjertlane1
324582duftkjertlar2
325464duskmyrull2
324534dvaletid2
325320dvaletida1
324265dvaletilstand8
324197dvergbuskar1
323874dvergspissmus10
325091dyngde2
325152dynx1
323787dyreartene3
325143dyreholer1
323742dyrekropp7
324855dyreordenar1
324728dyreparkar19
324357dyrerestar4
324691dyrestigane1
324974dyrestigar2
323738dyrestigen2
325860dyretrekk3
325858dyretrekka1
325719dyreunge1
325400dystrofe2
325417dystroft1
323803dåhjort7
323805edellauvskogar13
324981egern1
324984eichhörnchen1
324745eikenøtter16
323798eikeskogane2
323806eikeskogar4
325130einerbær2
324298eisfuchs1
324875ekorna13
324876ekornbestandane2
324893ekornbestanden1
325124ekornbol1
324988ekornfamilien1
325145ekornhalar1
325147ekornhalen1
325014ekornmor1
325141ekornreir1
324997ekorntype1
324980ekorre1
323887eksistensøkologisk2
324004eksistensøkologiske1
325044eleh1
325049elghall1
325078elghår2
325048elgkalv(1
325071elgkalvane4
325190elgkalvar9
325073elgkua22
325047elgokse22
325077elgoksen17
324908elgpopulasjonen2
325046elgr1
325856elgskadar5
325060elgstammer2
325043elk3
325041elsdyr4
325579elvebredder14
325540elvehytta1
325572elvekreps2
325120endetarmen34
324970endetarmsopninga5
323822energitapet9
324601enghøy9
324675engvekster1
324061enzym70
323764ergeleg28
324467erinaceidae1
324464erinaceus1
325716ermínea1
324225erv2
324975eteplassar4
324525etespor2
324526etespora1
324261etterbrunst1
324035etterburden3
324481etterfølgde17
324484eurasia10
324465europaeus1
325397eutrofe2
325416eutroft1
324043evolusjonskapplaupet1
324383eðli1
324328familiegruppe18
324910fangstanlegg31
325481fangstbytte1
325825fargegrensa1
325819fargegrense2
325561fargeskiftet5
324502fargesyn6
323937fargetone16
324323farmrev8
324452favorittbiotopar1
324696feiestaden1
324610feiinga9
324458feittdepotet2
324437feittlag14
324440feittreservane3
323894feittreservar2
325156felidae1
324913fellingsløyva24
325076fellingsmånaden1
324482fellingssyklusen1
323770feltoppgåvene1
324432feltsjiktet16
323765feltutstyret2
324387fennoskandia10
325852fenologiske2
325553ferdslenett1
325236ferskføde1
325438ferskvassfiskane3
324864finkefuglar1
325327finnmarkblir1
323905finnskogane6
324799firfisler10
325739fiskeavfall31
325486fiskebestandar146
325451fiskeetande5
325476fiskerike30
323944fjall3
325429fjellarealet1
324192fjellbjørkeskogen5
324253fjellfuruskogen1
325198fjellkløft3
325578fjellkløfter3
325431fjellmyrane5
323796fjellplantar7
324317fjellrevbestanden9
324358fjellrevfamilie1
325305fjellrivne2
325302fjellrivner1
324123fjellrotte9
323981fjellrotter1
324355fjellrype11
325061fjellskogen17
325637fjellsprekkar1
324083fjellstrøk14
325785fjellstrøka5
324321fjelltraktene20
324085fjelltrakter8
325276fjellviddene23
323983fjellvåken15
325835fjerdekvart5
325378fjorungar2
325359fjorårsbær1
325089fjorårskalvane1
324585fjorårskalven2
324066fjällämmel1
324295fjälräv1
325056fjølforma1
325256fjørrestar1
325607fladdermus2
325616fladra1
325621flaggermusart2
325640flaggermusarten2
325636flaggermusartene1
325659flaggermusarter1
323889flaggermysene13
325641flaggermyser7
324863flaggspett2
325781flaset1
324132flatklemde10
325711flattrykte15
325615fleder3
325617fledermaus3
325384flengjer13
324042flokkåtferd3
323746fluktavstanden2
325299fluktgalopp1
325195flukthopp2
324605flukttråv2
325651flygeferdige5
325630flygehud1
325634flygehuda1
325571flyndrer9
324937fløyelsaktig6
324101fløytetonar14
324739fnysing2
324528fordjupingar4
325599fordøyelege6
325411forflytter17
325602forfølgjarane32
324679forklauver1
325419formeiringsstad1
324246forplantande1
324333forplantingsdyktig6
325654forplantingsdyktige2
324951forplantingstida1
323909forputene1
325017forråda9
325530forrådet11
325740forrådskamra1
325734forterutvikling1
324397forvaltningsansvaret95
324923foryngingsflatene1
323973fosfor173
325733fosterbering1
325764fosterberingstida1
324361fotavtrykka18
324603fotavtrykket5
325742fotlengd1
325765fotlengda1
323920fotputene3
325372fotrotputa1
325325fotsolane46
325321fotsolen13
325371framafor24
324559frambein3
323926frambeina31
324272framfot20
324030framfoten68
324687framfotsavtrykk1
324688framfotsavtrykka1
324606framfotsporet3
325374framføter6
323855framkinntenner1
324187framklauvene1
325267framkroppen13
325138framlabb1
325580framparten11
325213framryggen3
325370framspor2
325373framsporet1
325034framtann5
324248fredingsføresegnene1
325294fredsforstyrraren1
324260frese29
324349freser86
325344fresing28
325179friarane49
324499frostfritt15
325074fråssar1
324669frødde6
324881frøsetjinga1
324882frøtilgangen1
324410fugleartene7
325146fugledon1
325144fugleholkar3
324858fuglekonge7
324800fuglereir30
324747fugleungar29
324447fugleåtsel1
325434fuktområda1
325569fullborne10
324182fullvaksne38
323750fyrstikkesker6
325113fåtalig14
325833fåtallig8
325499fíber1
324500fòrer7
324761fóra10
325024fôrar40
325385fôringsmateriale1
323986fødegrunnlaget1
324967fødeinntaket2
325306fødekammeret1
324404fødekjedene1
325443fødenetta1
323974føderelasjonar4
325012fødetid2
325520fødetida2
323768førstehjelpsutstyr23
324614førsteårskalvar1
324205galopp54
325197galoppere5
324364galopperer23
325251galopphopp1
324734galtane5
324717galtar4
324633gammalirsk1
324365gangarten4
325322gangsett2
325167gaupebestanden57
325203gaupekraniet1
325186gaupeungane1
325079geitebukk37
325595generalist6
325587generalisten4
324016gevir50
324918geviravgift1
324011geviret54
324698gevirrøtene1
324915gevirtrofeet1
325456gjennomsnittstempe1
325831gjennomsynlege7
324413gjerdesmett3
324754gjørmebad5
325225glam38
325803glaréolus1
324757glattskura6
324524glin6
325340glissen14
325662glitre137
324966glupande13
324221glutton1
325708gnag38
324867gnagar21
324851gnagarane15
323872gnagaren10
325555gnagarform2
325037gnagarprofil1
325085gnaginga4
325537gnege31
324215gnidd35
324506gnisse2
325516godvêrsperiodar5
324861granfrø4
325025granfrømåltid1
325379grankvister7
324885granplantene1
324924granplantingane1
324598granplantingar1
323970grasarter10
324431grasetarar2
325844grasgangar2
325358grasgroe1
325847graslaget1
324527grasplenane5
324522grasplenar5
324535grastuer3
325846grasvokster10
324819grautaktige1
325390grautvorne1
324529gravemerke1
324692greinar36
325760grenselinja17
324241grensetrakter6
325210grisnare13
324012gropa152
324010gropene35
324008groper86
325591grotter43
325592grunnmurar22
324384grunntydingar1
325420grunnvasspegelen1
323948grusrike1
324793gryntar33
324099grynte9
324736grynting5
324777grävling1
324797gråaktig8
324561gråbrun31
324785grågul8
324311gråkvit26
325823gråleg15
324788grålysinga55
325528gråor29
324124gråsidemus5
325811gråsidemusa1
325268gråspraglet1
324637gråstripet1
324310gråsvart28
324560gråsvarte27
325002gråverk8
325681gråvorne1
324778grævling4
324673grønfôr20
324126grøngul10
325271grønlandshund2
325217gulkvite52
325508gullbrunt1
325810gulraud12
325832gulvoren6
324237gulvorne9
325154géopan1
324074gøying11
324223gúlo2
324520hagebed1
324414hakkespettar7
324556halerota5
325269halespissen2
323939haletipp7
325721haletippen11
325633halevirvelen1
324088hallande34
324239halshåra1
324776halvdøde19
325834halvgras4
324292hamstrar37
325388handled17
325319hannbjørn40
325341hannbjørnar35
324576hanndyr51
324232hannen132
324574hannhjort2
324547hannhjorten5
324257hannjerven3
324336hannreven3
325674harefamilien1
325695haremor3
325678haremunn4
325600harepelsen1
324363harespor9
325694hareungane2
324352hareungar6
325030hasselnøtter23
324307haustdrakt2
324949havstrender4
324462hedgehog2
325131heggebær9
325169heilårsjakt1
323992hekkande65
324356hekketida18
323968hellingar10
325383hibit1
324764hilleri1
324549hinda20
324581hindene3
324021hiområda4
325672hjasi1
325773hjernekassa1
325585hjernepartiet1
324562hjortar241
323902hjortedyra19
324545hjortefamilien3
324627hjortekraniet1
325054hjorteliknande2
324749hjortevilt133
324544hjortr1
323851hjørnetann2
324722hjørnetenner7
325315hobjørnen4
325161hodyret38
324583hoe13
325177hogaupa7
324741hoggtennene15
324716hoggtenner24
324888hogstalder1
324884hogstflatene4
324896hogstflater14
324090holrom75
323861holromma19
325744hopplengda2
323922hornaktige1
324217hornfelling1
324189hornpansra1
325266houlven6
324150hovdyr20
324421hovudbyttet1
324350hovudføda3
324408hovudkonkurrentane4
324084hovudområdet26
325718hreysikattr1
325717hreysikgttr1
325053hudflik1
325507hudskjeler1
323989humid26
325231humlebol10
325399humussjøar1
325409humusstoff3
325308hundeekskrement3
324589hundegras6
325243hundens16
325191hundespor5
325241hundespora1
325272huskey1
325042huvi1
325543hyttetypen1
324362hårdekte1
324650hårdusk6
324995hårduskane2
324993hårduskar3
324156hårkledd3
323809hårkledde6
324724hårkledning2
323908hårlag8
324996hårskiftet1
325635hårspissar1
323964høgalpin3
324169høgarktisk3
324890høgdevokster1
324886høgdevoksteren1
323794høgfjellsområda11
324388høgtproduserande2
324953hørsel71
324181hørselen32
325698høykøyring11
323867høyreorganet1
323870høyresans2
324729idd25
324463igel1
324460igelkott1
323804ilder29
324763iller1
324766iltis1
325151ilves26
323850incisiver1
323753individkarakteristiske1
324049infeksjonsgraden1
324274innertåa4
324374inngangshol3
325142innhole44
325583innknipe3
324111inntreffe32
324048innvolsparasittane1
324468insectivora2
324523insektdelar1
323998insektetande7
324419insektetar5
323999insektetarar10
324416insektføde2
325649insektjakt3
325653insektjakta1
324513insektlarvar6
324405insektliv9
324976insektrestar2
323996insektrikdommen1
325425intermediære4
323915isdanning8
323958isete48
324266isgryte1
325755isolumikko1
323969istininga2
324003jaktfalk14
325187jaktforsøk1
325201jaktsuksessen1
325172jakttida105
325185jaktturane9
325127jaktturar14
324325jenisej8
323783jernbanetrasear2
324287jervetispa6
324244jervstamma1
324250jervstrøka1
324224jervtispe2
324291jeven1
325291jordbakke9
324394jordbrukskultur5
324494jordbrukslandskap23
323997jordbuande5
324990jordgangane2
325380jordhi1
325639jordkjellarar9
323960jordprofil1
325449jordrotter3
324835jordtemperaturen4
324450jordtypane2
323766journalføre14
324032juret84
324218järv2
324219jærv1
324020kalvande1
325070kalvingane2
324022kalvingsområdet4
324609kalvingsplass4
324019kalvingsplassar1
324693kalvingsplassen1
324036kalvingsstaden2
324190kalvingstida8
324604kalvtung3
323755kamuflasjebakgrunn1
324026kamuflasjefarge6
324251kandalaksja2
325339kantabriske3
325311karhu4
325155kattefamilien2
325135kattespor2
325206kettu1
324917kiloprisar4
324136kinntanna1
324135kinntannrekkja1
325036kinntennene4
323853kinntenner5
324947kjertelen14
324944kjertelfelt1
324145kjertlar19
323844kjevebeinet10
323849kjevehalvdel3
325038kjeveparti4
324107kjønnsmogne13
324870kjøtetar7
325450kjøtetarane2
324418kjøtetarar5
324914kjøtmengda5
325288kjøtstykka11
325557kjøttfull1
325802klatremusa3
323907klauvane7
324748klauvavtrykk1
324199klauvavtrykket1
324271klauvdyra2
323919klauvene83
324155klauver84
324200klauvhalvdelane1
323921klauvkantane2
324680klauvspissane4
325296klauvvilt1
323945klett58
324770klimasvingingar1
325108kliving4
324814kloremerke9
325688klorer19
325532klos1
324784klumpet8
324176klumsute1
324436kløverarter1
324602kløverhøy8
324504knasing6
325389knokkelrestar2
325008knurrande26
324259knurre18
324575kollene26
324028kondisjonen60
325027kongeskjelene1
325026kongeskjeler1
325029konglane10
324883konglar47
325028kongleaksen1
324879konglefrø3
324887konglesetjinga1
325447kongroene3
325542konisk37
324737kontaktsignal1
325335kopperbruk1
325250kortgalopp1
324427korthalsa1
324940korthåra11
324392kravfulle214
325573kreps90
325445krepsdyr80
323841krokodillar29
324538kronhjort29
324613kronhjortane7
324611kronhjortar8
324563kronhjorten20
323838kroppsaktiviteten1
324430kroppsforhold1
323892kroppsfunksjonane8
325778kroppslengd19
323877kroppslengda9
325072kroppslukt14
324439kroppsreservane2
324945kroppssida6
324952kroppssidekjertlane1
324959kroppssidene2
324168kroppsvekt36
324962kroppsvekta34
323754kroppsvitring1
325219krossrev1
325791krossryggen25
324159krullute2
324865kråkefuglar8
324818kubbeforma1
323820kuldedød1
324208kuleforma23
324121kulerundt2
324445kulturmarker11
325363kulturplantar11
324493kulturpåverka34
324889kulturskog5
324920kulturskogen6
323773kvalarter1
325362kvann63
323933kvcm1
324346kvelpa2
324348kvelpane70
324347kvelpar148
324345kvelpetida2
324340kvelpinga5
325685kvesande7
325226kvese7
324507kveser19
324977kvilebol2
324968kvileperiodane3
324572kvileperioden2
325564kvileplassen25
325648kvilestadene2
325702kvilestillinga7
324508kvine18
324533kvisthaugar5
325218kvitaktig2
324509kvitaktige3
325782kvitgrå16
324157kvitgul6
324154kvitgule14
325109kvitkanta2
324312kvitrev1
324646kvitvorne3
325171kvotejakt45
325722kyststrøka7
325714kärppä1
325696kålblad6
324299lagopus7
325052landdyret2
325643landlevande5
323882landpattedyr6
324314landpattedyra2
324426langbeina2
324332langdrege18
324573langdregne9
324429langhalsa14
325866lauscher1
324853lauvavfall1
324434lauvblad46
324905lauvkjerr5
324401lauvskogane1
324730lauvskogar10
323971lavartene2
324856lavskrike1
324173leiarokse1
325408leidningsevne1
325281leielinjer1
325713lekatt1
324082lemenet23
324113lemenliv1
324130lemenrestar1
324086lemenår23
324067lemming5
325216lendene11
325675leporidae1
324170levar11
323801leveområde158
324872leveområdet22
324894leveplassar3
324891levestad7
323781levestadene6
323843levestader13
323859leveviset16
325354levevåren2
324057liryper3
324247lisensjakt87
324487litleasia67
323840livpulsåra1
323779livsromma1
323761lokkefløyter1
324790lokkerop6
324664lokkeropa1
325402loner6
324809luftehol5
324810luftehola4
325547luftekanal8
325404luftgassar1
323863luktemembran1
323864luktesanseceller1
324501luktesenteret1
325283luktmarkeringar1
324950luktmerke1
323865luktstoffa2
325324lurvet8
323871lydkjelda18
324838lyngarter5
325680lysgrå11
324941lysken77
324490lysningar11
323962lågalpin6
324302lågbeint2
324070lémmus4
325670lépus1
324073lóm4
324072lómundr1
325263lúpus1
324446mageinnhald7
325495majava1
323808mammalia3
324164mammut47
323932margceller1
324771marginalområde1
325845markmusa2
324661markvokster1
325100marten4
324112massevandringar1
323893matbehovet20
325857matberging9
325418matkjelde3
325855matmåla5
323834matrøret1
324268matsamlar1
324424matsetlane4
324902mattilgangen25
325259maurtuer28
325549maurtuveforma1
325757mauswiesel1
325622medels208
325086meiselspor1
325087meiselspora1
324415meiser9
324448meitemakken12
325066mekring11
323963mellomalpin2
325603mellombeinet2
323795mellomboreale1
324134mellomissebeinet1
324165mellomistida2
324801mellomputa6
323868mellomøyret4
325280menneskeproduserte1
325645menneskeøyra1
324657merkestudium1
325467metangass41
325668metsäjänis1
324629metsäkauris1
324927metsäpäästäine1
325103mgrðr1
325817micrótus2
325448middane1
325245midttærne1
324438miljøvilkåra2
324536mineralull9
325426minerotrofe1
323876minitissimus1
323811mjølkekjertlane3
323854mjølketannsettet1
323846mjølketennene10
324942mjølkevorter1
323847mjølktennene1
325859mogningstida3
323858molarar1
325289monogam23
325567monogamt10
324334monogram19
324373morenar5
323886morfologisk461
324144moschatus3
324142moschusochse1
325794mosedekke1
325707moseunderlag1
323977moskus61
323800moskusfe3
324146moskusfeet7
324158moskuskjertlar1
325150moskuslukt2
324138moskusokse7
324180moskusoksen3
323910motstraumsprinsipp1
323912motstraumsprinsippet1
324758mudder18
325631munnvikane122
325114muonio3
325638mursprekkar1
323881musculus1
324409musearter1
324978musebol3
325661muselort14
325182musi77
324140musk19
323830muskelplate1
324229mustelidae6
324767mustéla3
324515musungar2
324059musøyre6
325787myopus1
323991myriadar6
325430myrkantane4
325432myrplantene1
325424myrvegetasjonen1
324139myskihärkä1
324137myskoxe1
325102mártes2
324780mätsäsika1
324779mäyrä1
324892mårbestanden4
325096mård1
324442mårdyra4
324231mårdyrfamilien1
324228mårfamilien6
325134mårspor3
324782méles2
324557mørkbrun8
324624mørkbrune7
325509mørkbrunt8
325148mørkgrå7
324931mús2
325392mýrr1
324297naali51
324714naseborene60
325064naselyd3
325558naseopningane1
324955nasepartiet4
324721naseryggen12
324256nattdyr25
325117nattemørket27
324731nattetider23
325007nattkvarteret1
325020nattleie2
325455naturmiljøet77
325588naturtypane42
324826naturvernlova151
323954nedbrytingsprosessane4
323903nedbørfattig5
323906nedbørfattige6
325428nedbørsmyrane1
324516nedfallsfrukt8
324621nedfallstre8
323791nedkjølande2
325606nedkomst5
323785nedskyting10
324211nedtrakka34
324399nemorale2
325614nilssonii2
325758nivális1
325334nordbotten12
325608nordflagermus2
325594nordflaggermus9
325589nordflaggermusa11
325642nordflaggermysene1
325612nordfledermaus2
325153nordluchs1
325865norwegens6
325610nothern5
323769nummerert26
324201nyreforma4
325016nysprotne4
324925näbbmus1
325099näätä1
323810nærar29
325406næringsinnhald16
323745næringsinstinkta1
323972næringskapitalen4
324897næringskonkurrentar2
325413næringskrava2
325437næringsnetta1
325854næringsplantar1
324098næringssøk6
325861næringstilførselen2
325166næringstilgangen11
325732næringstilhøva3
324038nødssituasjon10
323976nøkkelart5
324005nøkkelarta1
323975nøkkelartene1
323987nøkkelarter4
325527nøkkerose3
325466nøkkeroser1
323837oksygenberande2
323951oksygenfattige4
325422oksygenmangel31
325396oligotrofe2
325415oligotroft1
325427ombrotrofe1
325202omhugsamt16
324444omnivor1
324324områdte1
324772omsynskrevjande21
324395omvandla14
323950omvandling6
323739opningen441
325730oppfø1
324240oppførd21
325545opphaldsrom99
324808opphaldsrommet36
325395opphaldstid28
324743opplagsnæring8
323891opplagsnæringa6
325684oppskremd6
324686oppskremt4
325307opptråkka5
325110oransjegul3
324982orava11
323885ordnane5
325737orrfugl45
325809oskegrå13
324677ospebork8
325489oterar3
325482oterbestanden4
325488oterorganismen1
325492oterpopulasjonane1
325484oterpopulasjonen1
324568otterøya13
323984overbeskatning4
325021overdekt13
324674overfallen32
323860overkjeven19
324079oversida148
324943overside20
325689overstrødd13
325381overvintrar61
323888overvintre42
323823overvintringsdyret1
324143ovibos2
324141ox7
325057palmate1
324186panneplatene1
324337paringa37
325565paringsrop3
324335paringsropa1
324330paringsropet3
325652paringstid4
324100paringstidene1
324263paringsvillig1
324960paringsvillige1
324878parkområda7
324277parsporet1
324149partåa6
325368passgangar1
323751patronesker1
325353patte10
323747pattedyra49
323786pattedyrartene3
323771pattedyrarter7
323733pattedyrboka2
324457pattedyrføda1
325851pattedyrføde1
323884pattedyrordnane1
323883pattedyrordnar1
324874pattedyrpopulasjonane1
323760pattedyrstudium1
325629pelsfargen4
324078pelskledde13
324480pelsskifte2
324212pelsskiftespor1
324213pelsskiftet8
324178pelsverdien1
325001perlegrå2
323818pesing3
325345pfoi1
324177phlanax1
325864phänologie1
324466pigg121
324473piggane57
324476piggar104
323824piggsvin51
324511piggsvina5
323780piggsvinet72
324459pindsvin2
324773plankestablar5
324114plantedelar20
324862planteetande12
324868planteetar3
323988planteetarane6
324420planteetarar17
323978planteetaren1
325393plantegruppa1
325862plantekalenderen1
324411plantekost24
325355plantekosten1
325357plantenæringa1
323953plantevekst13
324402planteveksten21
324377plantevokster1
323961podsolprofil3
324836podsoltypen3
325609pohjanlepakko2
324198polarvier1
324765polecat1
324695polerer9
324262polygam5
324667polygamt5
324167populasjon54
323788populasjonane19
323789populasjonen75
324109populasjonssvingingane1
324108populasjonssvingingar1
323756posteringsstader1
324593potetris5
325683predasjonstrykk3
324906predatorane9
324001predatorar35
325604predatoren6
324597preferert11
323856premolarar1
323979primærrovdyr1
325867printz1
325336problembjørn1
325687promiskuitet23
325360proteinrike8
324720pukkel13
324719purka93
324709purke33
323835pustefunksjonen1
323833pusterøret4
324768putórius1
324519pyttar27
325180påansa2
323782påkøyrde101
324569påtrefte1
324751pølseforma11
324160raggute10
325673ramler22
325686ramleren1
324037ramn138
323748rasle24
325214raudaktig6
325000raudbrune49
325163raudgrå10
324396raudlisteartene6
325796raudmus3
324901raudrevane1
324898raudrevar4
324301raudreven37
324380raudrevens1
324351raudsidemus1
325208refr2
324023refugi1
324449regnfall2
323831regulariteten100
324630reh1
323924reinfoten1
323916reinklauvene1
323925reinlavet1
323928reinsdyret40
324202reinsdyrspor2
324354reira42
325122reirhol2
324378renovasjonsarbeidar4
324342reproduksjonsevne57
325522reservebol1
325229revefamiliar1
324376revehi18
324820revelort1
325257revelukt1
324341revemor6
325240revespor6
325513rhône22
324634riach1
324916rivalkampane1
324338rivalkampar2
324076rodentia4
325129rognebær31
324623rotfrukter131
324541rothirsch1
325035rotopne1
325465rotstenglar2
324775rottejeger1
325350rotternår1
325199rotvelte7
325753rovdyrkranium2
325125rovfuglreir4
324948rovpattedyra1
325260rovtennene1
324294rovtenner3
325774rovviltet15
325807rufocánus1
324353rugetida8
324625ruker3
324678rundere11
323790ruser37
325816rustfarga4
324080rustgul7
324081rygglinja1
324644ryggprofilen1
324939ryggsida7
324558ryggstripe2
325433rypekyllingar3
324000ryper139
32463212
325818rátticeps1
325204räv2
323743råa54
324658råbukkar2
324649råbukken6
324628rådjur1
324422rådyra39
325165rådyrbestanden6
324425rådyret42
324648rådyrkalvane6
324655rådyrstammer1
324653råene3
324638rågeit1
324659rågeiter1
324652rålamma2
323777rødlister1
325767rørslemåtane1
324116rørslemåtar2
324973rørslemåte1
323900røyskatt58
324216røytinga10
325798rútilus1
324539saksanhirvi1
324514saksedyr5
325806saltdalen33
325477saltsjø5
325506samanklemd1
325366samanskuva1
324393samlarkultur3
324873samspelar6
324372sandbakkar10
324807sandbakke8
323866sansecellene1
324052sauebeiting7
324046sauegjødsel2
325788schistícolor1
325669schneehase1
324989sciuridae1
324985sciùrus1
324707scrofa5
324958sekretkjertlane1
323980sekundærrovdyr2
324344selskapeleg35
325478semiakvatisk1
325863sentralpunktet3
324092sesongflyttingar1
323927sesongvis8
325748seterhus12
324928shrew1
325776sicísta1
324811sidegangar6
324750sideklauvene1
324203sideklauver1
324600sideskot5
324617sideskota2
324238sidt32
324461siili1
324015simlene26
325233sjødyr47
325581sjøkreps40
323762sjølvutløysande3
324899skabb57
324900skabbepidemien1
324794skadeskote26
324822skaga35
325693skareungar1
323901skarpsynte7
324921skave9
325790skifergrå4
324131skinnfiller5
325234skinntryte3
325270skittenkvite2
325618skiveforma15
324147skjedehorna2
325382skjørtegraner1
325576sklier22
324455skogbiotopar1
324825skogbrukslova86
324491skogbryn1
324044skogland37
325786skoglemen3
324827skogsareal3
324904skogsbruk4
324488skogsdyr18
325133skogsfugl20
325666skogshare1
324866skogshøns2
324895skogskjøtsel16
324828skogsmiljøet1
325097skogsmård1
325252skogsnar12
325458skogsnaturen2
324403skogsstrøy1
324608skogstigar5
325277skogstrøka3
325224skogterreng3
325222skogtrakter2
324842skogtypane1
324382skogtypar21
324877skogvandrarane1
325454skotpremiar7
325483skotpremien4
325098skovmår1
325084skrelling12
325194skrevar33
325019skreving1
324117skrevinga12
324367skrittlengd3
325768skrittlengda2
325769skrittlengder1
324755skrubbmerke1
323959skrånande43
324162skulderhøgda1
324153skulderparti2
324495skumringstimane10
324571skyminga97
323797skyvde13
325551slak60
324379slakteplassane2
324815slakteplassar4
324290slakteplassen9
324179sledeteppe1
324971slepespor2
324586slikka138
323862slimete41
325293slåstglade2
324590sløkje6
325727smatrande4
324774smatrar5
325009smatring4
324505smatting8
325750smotthol43
325192smyggangen1
325176smygjakt6
324596smyle24
324792småbjeffar1
324840småbregner1
324733småflokkar29
325843smågnagaraktivitet1
324065smågnagarane26
325682smågnagarbestand3
325839smågnagarbestanden7
324359smågnagartoppar1
324360smågnagarår16
325658småinsekta1
325771småkratt8
325023småkvist9
324965småpattedyr1
325836småplanter9
324091småturar21
325754småvessla1
325841småvilt51
324064småviltet8
325837småviltår2
324676småvokstrar1
325704snarefangst20
325705snarene27
323943snaublåsne1
325710snaugnegne3
324029snaurabbe1
325667snehare1
324791snuser130
325566snøfte10
324503snøfting3
325575snøhellingar1
324267snøhola5
324193snøleie1
323899snømus19
325759snømusa17
325282snøscooterspor2
323982snøsporvar1
325747snøtunnel7
325746snøtunnelane2
324002snøugle11
324269solegangar8
324270solegjengar3
324120sommarbolet1
324651sommardrakt7
324647sommardrakta3
324309sommarpels6
323938sommarpelsen12
325092sommarrukene1
324752soppkroppar1
323875sorex8
324932soridae1
324805soveplassar23
323814spekklaget4
324636spetta15
324406spettar8
324848spettmeiser5
324926spidsmus2
325697spillhøy2
324847spindeldyra1
325242spinklare17
324564spisshjort2
324956spissmusa4
324859spissmusartene4
324964spissmusarter1
324456spissmysene6
325766sporavtrykka2
325139sporformer2
325701sporgruppa2
324685sporgruppene3
325300sporing206
324366sporløypa2
325249sporpar1
325247sporrekkja2
325842sporrekkjer2
325248sporserien1
325706sporsnø29
324278sporstillinga2
324280sporstillingane2
323759sporteikn35
324518sporteikn 1
324635spraglet9
324683spriking2
325298sprikje17
324119springevegar1
325209språkgranskarane2
324983squirrel6
324242stadeigen11
325258stankstorkenebb28
325022starekasser1
324681steglengd4
324206steglengda26
324786steigen119
325726steinrøysar36
324254steinurer8
324184stemmeleiet3
325559stengjest7
324115stenglar40
323869stigbøyelen3
325442stingsild13
324972stjerneforma20
324849stjertmeiser1
325715stoat1
323842storhjernen1
325173storkupert1
324371storsteinet4
325539strandbiotopen1
325301streifet9
324407streiffuglar3
325346streifinga1
325181streiftoga1
324475strittande16
325112strupeflekken1
325200strupeområdet1
323897strølaget4
325412strøymingsfart2
325517stynjande17
325337styringsmakt24
325593stølshus57
323775størkesen7
324316subfossil1
324567subfossile2
323896subnivale4
325440suder1
324723sugevorter3
324034sugeøkt1
324033suginga10
324711suidae5
324744sumpplanter2
325407surleiksgrad7
325261susi18
324938svartbrun19
325529svartor34
325220svartrev2
325123svartspett2
325824svartspissa1
325323svartvoren2
323817sveittekjertlar3
325657svermetida1
324710svinefamilien5
325644svingetal9
324954svingetala1
324957svingetalet1
325793sylane16
325660sylindriske26
325772sylkvasse28
325828sylváticus1
325479symjehuda3
325679synsretning2
325361syrearter1
324756sølegropa1
324725sølvglinsande8
323967sørvende14
324620tafset2
324831taigaen11
324713tamsvin4
324715tamsvinet4
325095tannformlane1
325535tannmerke3
323848tannsettet3
325094tannskiftet1
323949telen118
323758teleskop36
323913temperaturforskjellen3
323819temperaturkontrollen2
324497temperatursenking2
325814terrestris1
325801tetthåra1
323735theis70
325703tidleagre2
323956tilfrysing2
324053tilskotsfôring1
323957tining33
325162tippen160
325211tjafset2
323930tjukkast36
324817togge31
323767tommestokk12
323952toppjordlaget1
325082toppskot2
324700toppskota5
324110toppåra13
324454tordivel43
324798tordivlar18
325423torvlag7
325157totallengd10
324233totallengda12
324483traktforma9
325031trekløfter1
325441trepigga1
325304trerot16
324532trerøter28
325254trerøtter1
324496trestubbar10
324857tretåspett1
324584treåringar21
325783trollheimsstrøka1
325168truingskategorien1
324690tråkk33
324554tråputene4
325699tråputer1
324279tråvspor1
324735trøffel12
325309tuer25
324816tufsar6
324068tunturisopuli1
324331tutande7
324553tverrare4
324645tverrband8
325784tydal56
325132tytebær71
324594tyttebærlyng6
325365tåavtrykka1
325238tågangar3
325244tåputene2
325239tåputer2
325671tímidus1
323895tøvêr3
325751uetande12
324969ufordøydde3
324007ugjestmildt15
324096ugunstige59
325285ulekoret1
325570ulker2
325690ulldottar19
323763ultralyddetektorar1
325286ulveflokken32
325278ulvehi3
325297ulvespora3
325273ulvetida3
325284ulvungane10
325582umelta5
325625underarmen55
325093underkjevar1
324837undervegetasjonen9
324697ungbukkane2
324174ungdyr120
325838ungekull4
324106ungeproduksjonen13
324512ungestadiet1
325183ungetalet4
324922unggran1
325189unghjort3
324185ungoksane1
325230ungrevane1
324660ungskog27
324288ura130
324283urer49
324588urostiftaren2
325318ursidae1
325313ursus9
324435urterike7
324841urtevegetasjonen2
325303usjenerte3
324708utamd7
325387utbol1
325295utbreiingsområde32
324903utbreiingsområdet40
324919utdøying3
325663utflyging3
324039utfordrarane33
324812utgangane70
325563uthalden7
325235uthusa111
324095utmøding1
325741utspilte28
324804uttilbeins2
324565utvakse21
325059utvaksen16
325274vabakken33
323995vadefuglane4
325349valsing19
325175vandreavstand1
324094vandringsfarten1
324103varisjon2
323815varmeisolerande5
323799varmekjær6
324390varmekrevjande4
324726varmeperiodar4
323793varmeperioden5
323821varmeutstråling3
324738varsellåten2
325480vassavstøytande6
325519vassbassenget4
325485vassdragsreguleringar7
325515vassdyr3
325554vassgangar1
325446vasskongroene1
325405vasskvalitet85
325459vasslaup2
325526vassplanter8
325487vassureining2
325414vassvegetasjonen2
325394vassystema1
325473vatnførekomstane1
324031vear25
325490vegbanane2
324056vegetasjonsendringa1
324051vegetasjonsendringar1
325221vegetasjonstypar53
323829vekselvarmt1
325105velbygde21
325627vengespennet8
324453veps38
324041verneeffekt2
324025vernepelsen2
324824verneskogavgrensingane1
323792vertikalmetrar1
325613vespertilio2
325619vespertilionidae1
324570vestkontinentet1
324222vielfrass8
324592vierarter3
325826vierbandet1
324327vierbeltet10
325223vierkjerr11
324194vierkratt6
324210vierkvister2
324703vildsvin2
324492villastrøk17
324712villforma1
324704villisika1
323985villrein417
324006villreinbeite2
324047villreinbestanden10
323802villreinen494
324732villsvina17
325435viltbiotopar1
324166viltlevande213
323772viltlova101
324580vinddraget43
323757vindfall30
325149vindfang20
325075vindsida10
323749vindty1
324994vinklete5
324441vinte1
324530vinterbol1
324125vinterbolet5
325510vinterbustaden5
324306vinterdrakta8
324531vinterdvale16
323825vinterdvalen23
323942vinterføda6
324796vinterhiet3
323904vinterklima12
323828vinterkvile1
325738vinterlager2
325664vinterleie1
324129vinteropphaldsstadene1
324308vinterpels8
323936vinterpelsen32
325058vinterpelsskiftet1
324622vintersåter1
325590vintersøvn2
325018vintertida12
323826vintertregleik1
323807virveldyra3
323955virvellause24
324521vraltande4
325752vridne47
324986vulgàris1
325812vånd5
324566vårbeite10
324058vårbeitet2
325656vårfluger1
325436våtmarkene9
323990våtmarker24
323993våtmarksarter1
324517væskebehovet3
325421væteelskande1
324579væter77
324329vêrhår9
324097vêrhåra14
325207vúlpes2
324929waldspitzmaus1
325756weasel466
325514weser10
324706wildschwein1
325264wulwa1
324740yling16
325116yndlingstrea1
323898ynglebol6
324375ynglebolet6
324322ynglehi5
324286ynglehiet7
325650ynglekoloniane2
325665yngleleie1
325533yngleleiet1
325332yngleområda3
324760yngleplass7
324289yngleplassen6
325546ynglerom1
325170yngletida2
325065yøh1
324670zygoten2
325045álces1
325314árctos1
325040älg1
323911åreveggene1
324742årsgamle10
324196årsskot7
324718årsungen4
324871åtseletarar8
324869åtslar3
324385æþelu1
324543élaphus1
324987íkorni1
324998øyreduskar3
324769øyrekantane1
325632øyrelokket1
324992øyrespissane2
323940øyrespissar1