Norsk Ordbok 2014 layout  

NordliF 2000:

Det Norske Samlaget, Oslo 2000

Av i alt 9217 ordformer var 1337 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
320032absorpsjonsevna1
319395ahdde22
319667akebrett61
319388akrtet1
319766alpelanda10
319364alvedans5
319143amboltar4
319911armbandsur19
319495aspektane3
319213atlanderhavet3
319102atlanterhavslufta1
320367atnsjøen2
320124austheiane1
320147austlandsfjella5
319584austlandspar1
319613austlandsparet1
320292austlegaste18
320298avkjølingstemperatur1
319765avlysingar7
319951avsmelting15
320388bakhall1
320366bakhalla1
319209bakkelufta2
319093bakkestasjonar3
320309baksidevinden1
320211barskare21
319272barskog106
319778bekaren8
319777bekarkrystallar2
319817bekarstrukturen1
319269bekkefar44
319486bergvegg60
319520bisoler1
319673bjållåvatnet1
319618bjøllåvasshytta1
319658bjøllåvatnet1
320007bjørkebeltet17
320063bjørkekledd1
320023bjørkeskogstunga1
319889blautare26
319607blefjell28
319355blikkstilt5
319393blri38
320027blågrøne37
319987blåis9
319322blåkvite24
320247blåsjøen2
319787bløyter40
319823brattare201
319801brattaste117
319896brattlende9
319281brefall7
320274brefrie1
319960brefront1
319985brefronten15
320013breiddegrgad1
320103bremålingane1
320285bremålingar2
319967bretungane1
319981bretunge1
319976bretungene5
319961bretunger1
320102brevariasjonar3
319977brevatn17
319978brevatna2
319986brevatnet19
319983briksdalsbreen76
319859brotkantane1
319946brre26
319442brunar49
319243brystvernet6
319858brytst30
319397bukselomme25
319150byeaktiviteten1
319526byekarakter1
319160byeluft2
319218byelufta1
319128byeområde1
319466byeskya1
319145byeskyer5
319201byevêr8
320140byevêra1
319431bymarka17
320031bølgjelengdene5
319546bølgjerørsle6
319548bølgjeskyene1
319545bølgjeskyer3
319110bøyg123
319409daglengd3
319168dagsregn1
320399dagtemperaturen8
319420dalarne144
319888dalbotn14
320332dalformasjonar1
320225dalgang3
320226dalretninga4
320135dalretningane1
319806dalside15
319807dalsider7
320396dalsøkka1
319287dalvind1
320231dalvinden3
319068dannevigs3
319242devik55
320082diagramma10
320175diagrammet87
319518dislag1
319578distriktsvarsel1
319228doblast71
320230drenasjevinden1
320229drenerast3
320193drenering96
319276dreneringa25
319541driftsretning1
319200drivsnø4
319757dropeform1
319833drysje1
320245dyraheia3
319498dyrekrinsen14
319255dødsone1
320071døgnmaksimum1
320337døgnmaksimumstemperaturen1
320072døgnminimum1
320338døgnminimumstemperaturen1
319523eftan355
319250egger14
320293einskildår2
319586ekspresstog18
319973endemorene2
319876energimengdene2
319969engabreen11
320024erobringstoktet1
320358espedalen58
320050estimatet44
320268etterfyllinga2
320317ettermiddagsbyer2
319507ettervinteren109
319300fallvind3
319307fallvindane3
320410fallvindar3
319298fallvinden1
319636fannaråkhytta10
319074fannaråki23
320261fannaårki1
319521fargespelet22
319925fastpunktet1
320304femundmarka2
319768ferdsla159
320220fillefjell24
319590finsehytta30
319370finstrukturen1
319358finvêr32
319435finvêret54
319846fiskebeinsbakkar1
319452fiskeholet1
319270fjellbjørk28
319069fjellbok2
319233fjellbølgje7
319231fjellbølgjer11
319338fjelldalar17
319293fjelleffektar1
319566fjellfolk85
319920fjellhøgdene7
319240fjellhøgder2
319730fjellkaren2
319206fjellkjede11
320271fjellklede2
320377fjellklimaet1
319193fjellkonturane1
319325fjelllufta2
320385fjellmassiva15
319149fjellmassivet37
320219fjellnamn30
319728fjellregel2
319596fjellrekkjene1
319089fjellrike18
319256fjellrygg23
319238fjellryggen35
319230fjellskaret5
319356fjellskodda1
319329fjellskodde3
320237fjellskråninga5
319184fjellskråningane3
319096fjellskråningar7
320191fjellstasjon4
319415fjellstasjonane1
319274fjellstasjonar2
320036fjellstasjonen3
319072fjellstrok35
320256fjellstroket3
319208fjellstølen20
319809fjellterreng24
319314fjellufta7
319696fjellvand4
319702fjellvande17
320064fjellvandrarane15
319289fjellvegger14
320026fjellverda8
319723fjellvettreglar4
319152fjellvidde19
319280fjellvind9
319285fjellvinden11
319304fjordstroka8
319791flakskred7
319796flakskreda3
319793flakskredet1
319905flateeining21
319080flatlandet31
319265flyttblokkar1
319650foke19
319669fokk83
319688fokket8
319198fokksnø11
320037fokstua12
320390foksådalen1
320375folldalen10
319271fonner82
319740fordampinga20
319760fordampingsvarme1
319476forforflamme1
320070forklåringsnøkkelen1
319677forskartrongen1
319595fotrutene1
320357fotturane12
319249framspring6
320054framtidsklimaet1
319874friksjonsmotstand5
319528frontpassasje1
319709frontsystem1
319362frostrøyk33
319368frysekjernar1
319367frysepunktet38
319157fulufjället4
320394furuskoggrensa1
320025furustubbar2
320404fylkesgrenser93
319299føn10
319202førehandsvarsel70
319786føremonn7
320131føremonnen4
320053førindustriell13
319399gausdalen6
319075gaustatoppen72
319564geigrafiske1
319589gildlare1
320270gjennomkald1
320077gjennomsnitta4
319404gjennomsnittstal41
320074gjennomsnittsverdi2
320039gjennomsnittsverdiane3
319468gjennomsnittsverdiar5
320075gjennomsnittsverdien17
319405gjenomsnittsskydekket1
319253gjerdsvika110
319868glaserer1
319837glasert16
319845glattaste6
319841glideflatene2
319853gliden14
319780glidesjikt2
319954glittertind20
320273glittertinden4
319529godvêret51
319732gona2
319756goretex4
319385gps272
320345gradars18
319744gradkaldt1
319931gradstokkane2
320085grafen135
319873grunnvoks3
319542grålege9
319991gråsubreen3
319135gråvêr30
320313gråvêrstypar1
319345grøvudalen3
319347grøvudalshytta1
320207gulfjellet1
319475gulkvit43
319147haglbyer5
319244hakebanda4
320038hakkete19
319638halddi1
320286hardangerjøkulen37
319706hardpakka17
319411haugastøl278
320253hausttåka1
320416havgula31
320324havklima6
319083havklimaet5
320170havluft13
320129havlufta10
320303hedmarksvidda2
320111heiområdet12
320136heistroka1
320119heitoppane1
319948helelr11
319502helgedagane23
319799hellingsvinkelen2
320289hellstugubreen3
319421herjedalen14
320351hgødedraga1
320414hgøre17
319879hinna68
319719hjelpegruppa1
319721hjelpekorpset234
319716hjelpemannskapa32
319714hjelpemannskapet11
320132hjørneeffekt2
320016holmevatn1
319561hotellverten24
319353hovuddalen28
319460hovudlynkanal1
319600hovudvindretning2
319611hovudvindretninga1
319907hpa5
319436hudtype4
319641hushjørnet34
319264husstøvet1
319492hvoudsak3
319343hytteboka17
319615hyttebøkene2
319179hyttegrenda14
319398hytteveggen43
320263høgastliggjande10
319919høgdeauke3
319926høgdeavlesingar1
320029høgdemeter107
319916høgdemålar6
319921høgdemålaren5
319224høgderyggen7
319568høgdeskilnad30
319918høgdeskilnader6
320213høgfjellrekkja1
320061høgfjellsplantane1
320223høgfjellsplatåa3
319076høgreliggjande5
319124høgtrkk1
319602høgtrkksområde1
319122høgtrykka2
319604høgtrykket22
319603høgtrykksområda1
319601høgtrykksområde1
319106høgtrykksrygger1
320198høgtrykksvêr2
319652høgtyrkk1
319608ikkej86
319357imto18
319501indses1
319319industristøv3
319635inneligging1
319855inniblant32
319082innlandsklimaet6
320020innlandspreg3
319366innlandsstroka1
319286insektplage1
320052intervallet100
319854isar52
319712isbakken3
319539isbelte1
319988isblokkar6
319959isblå16
319776isbruene2
319774isbruer3
319836ise21
319414isfjord3
319536ishavsfolk4
319103ishavslufta1
319537ishimmel1
319881ishinna4
319878ishinne17
319372isinga8
319870isklister2
319380iskrystallane5
319379iskrystallar11
319957ismasse5
319958ismassen6
319396ismjøl1
319941isntrument1
319752isolasjonsevna4
319749isolasjonsevne2
320060isolasjonslag6
319713ispiggar5
319863isregn2
319867isregnet3
319880issjiktet1
319864isslag1
319871isslaget1
319953jamvektslina5
319234jamvektstilstanden3
319591jarnbane79
319483jarnmaster1
319947jellet2
319162jordskred107
320196julitemperaturen4
319186kaldfront23
319205kaldfrontpassasjen1
319187kaldluft14
319295kaldlufta12
320227kaldluftsdreneringa2
320310kaldluftspute1
320412kaldluftssiget1
319540kaldluftssjøar2
319936kalibrert16
319701kameratflokk7
319822kamerathjelp1
320000kamtsjatka9
319942kartreferansen7
319898kaving8
319455kejnner2
319672kjempåelva1
319995kjerr41
319361kjêl12
319884kjøleskåpeffekten1
319893klabb33
319890klabbar24
319847klabbe14
319992klimaforverring6
320327klimagrensa1
319086klimasystem1
320093klimatabellar1
320062klimatologiske1
320057klimavaraiasjonar1
320049klimavariasjon3
319892klisterfjernar1
319891klisterføre14
319901klistertuba2
319471klones12
319349klårna61
319406klårvêr21
319138kokeplata15
320033koldioksid6
319761kondensasjonsvarme1
319140kondenserer6
320228konfliktsituasjonen5
319962konkav31
319964konveks21
319860korna51
319848kornsnø2
319764kortveggen20
319142kremtoppar5
319531krign1
319754kroppsfukta1
319693krossbu16
319839krystallane10
319825krystallflatene1
319174krystallstruktur4
319852krystallstrukturen4
319689kuhmunen3
319789kuldebolk1
319737kuldegysingar2
320224kuldekjelde1
320173kuldepolen1
319687kulignen1
320232kulingfrekvensen1
320172kulingsfrekvensen1
319634kulingskalaen1
319963kuvar8
320176kvamskogen43
319524kveldsròde2
319178kverve61
319682kvevlar1
319647kvistemannskapet1
319631kvistinga12
319648kvistmerking1
319182kvitkappa2
319392kvitkledd32
319856kvitsveipte1
319621kvittoppa2
320065kystbreane1
320128kystfjell8
319148kystfjella27
319081kystklimaet5
320180kystlina19
319617kystriksvegen3
319746kyststroka30
319472landbruksskule96
319494langtidsvarsel9
319588langtidsvarslet8
320126lausmassar66
319785laussnø63
319180laussnøen48
319790laussnøskred2
319792laussnøskredet1
319480leiingsevne5
320288leirdalen119
319698leirvassbu14
319731leitemannskapa50
319715leitemannskapet17
319236lekvervel2
319252lekvervlane1
319232lekvervlar7
320001lerk45
319119leside2
319261lesidene5
319258leskråning1
320221leverknad1
320301lifjell142
319675liggjeunderlag9
319803loddlina7
319210losida8
319118loside2
319784losidene1
319245loslua2
319527ltie22
319223luftdraget34
319640lufteventil1
319214luftfukt31
319297lufthavet49
320236luftmassen3
320174luftsig1
319094luftsirkulasjonen2
319292luftsportsfolk1
319116luftstraumane26
319125luftstraumar20
319109luftstraumen86
319363lufttemperatur16
319091lufttransport43
320222lufttransporten6
319908lufttrykk45
319751luftutskifting2
319487lungestans1
319616lurfjellhytta1
319474lynblenken2
320114lyngmarka4
319463lynnedslag145
319763lysark17
319418lågareliggjande34
320215lågastliggjande1
319330låglandsskodde2
319342låglende4
319107lågtrykka20
320233lågtrykksbanane1
319678lågtrykksenteret1
319115lågtrykksgropa1
319166lågtrykksområda1
319914lågtrykkspassasje1
319718lærarskulestudentane2
319376lønahorgi4
319587lønsdal11
319664lønstinden1
320283løytt1
320015magerøya22
320321maksimalsona1
320312maksimalsoner1
320043maksimumet3
320258maksimumstemperaturane4
320149maksimumstemperaturen21
319543mandlar101
319734marsdag9
319172marssola7
319511mdoerne1
319443mellomhøge7
319247mellomstorleik1
319324mellomsynsvidder1
319493merkedagstradisjonen4
319485metallvassleidning1
320034metan132
319923meterskala1
320307mfl65
319479midnre15
319583midtistua2
320243midtlæger6
320123midtryggen2
319465midtvinters61
320154mildvintrane5
320202mildvêr117
319866mildvêret48
320010minimumsfaktoren10
320266minimumstemperatur20
320086minimumstemperaturen13
319887misnte19
319842mjukaste55
319177mjølkekvitt5
319974mjølver5
319610modfisert1
319828molekylane15
319522morgonròde1
319530morgonsur3
319899motargumentet13
319497motstilling3
319239motstraumen22
319857mtøer1
319104mtøest1
319645murkanten19
320362måand5
319929målefeil1
320095målefeila1
320091måleglas3
320264måleresultata7
320333målestadene2
320181målestasjonar61
320254måletekniske3
320088måleutstyret6
320073månadsgjennomsnitt3
319158måndasskiftet1
319686mørkved38
320342møsstrand3
320329møsvatn92
320069naboområde6
319171nattetemperaturen3
319727nattleiren1
319782ndå1
320370nedbeita26
319156nedbøre1
320090nedbørmålar2
320094nedbørmålarane1
320216nedbørrik6
320163nedbørrikaste4
320413nedbørsaktiviteten1
320372nedbørsfattige16
320323nedbørsgrense1
320139nedbørsområda2
319221nedbørsområde27
320178nedbørsskalaen1
320081nedbørsstolpane1
320183nedbørstilhøva2
320314nedbørstilhøve2
319155nedbørutløysinga1
319374nedisa22
319975nigard78
319972nigardsbreen183
319387nno70
319100nod7
319099nodlege1
319547nodover1
319781nomale1
320205nomalt3
319585nordgåande66
320194nordhall3
319071nordlif2
319671nordside12
319628nordske4
320318nordvestover22
320280nordvestre85
319111nordvestsirkulasjon1
320302norefjell71
320365normaldato1
320276normaldatoen2
320084normalnedbør7
320078normalperiode4
320099normalperioden8
320083normaltemperatur14
319982notidsmenneska3
319904nullføre11
320384nullgradar1
320284nves44
320371nåletrea15
320045observasjonsnettet1
320260observasjonsserien1
319556observasjonssystem1
319303oc545
320379odt3
319711ofselege34
320011oftst3
319503olavsdagen32
320340omrekning12
320344omrekninga9
320192omrekningsregelen1
319139oppgåande10
319708oppletta2
320089oppsamlingskanne1
320355oppsamlingstida1
319513opptrekk29
319517opptrekket10
319515opptrekksskyene1
319912opptrekksskyer2
319944orienteringsmerka1
319321oseg2
319829overflatelaget6
319296overløp35
319935overskotsvarmen17
320295overvekst1
319290papirbitar8
319097passaten29
319710passverknaden1
320374pilegrimsvegen19
319101polarlufta1
319750porene28
319369porøst15
319136praktvêr1
319945prisspenn1
319902problemføra1
320411produksjonsområde10
319666pulk39
319683pulkane3
319576punktvarsel1
319123pålandsvind14
319120påskegjestene11
320397rabbane32
319333raggete17
319432rammeteksta1
320305randsfjorden55
319262rasfare204
319318raudskimrande3
319453reflektoren1
320141regnbyer100
319865regndropar56
319220regnskuggen6
319508regnsomrane2
319384regnvêr121
320386reinheim9
320407reinheimen38
319558reknearbeidet2
319559reknigna1
319216rekordnedbøren2
320040rekordnivået12
319305rekordvarme19
319294remedium3
319779rennsnø6
319862rimlag2
319334rivner5
319729rollefordeling35
320405romsdalsfjella4
319830rotere33
319254rovdestranda6
319291rovfuglar51
319310rpesse1
320120rundvorne11
319670ruovddevárre3
320169rutenett33
320218ryfylkeheiane23
319632ryg32
319684ryggsekkene15
319151rørostraktene9
319225rørsleenergien2
319567røysheim14
319851sagoliknande1
319755sakrasme1
319980sallajiegna1
319229salpunktet1
319659saltfjellstua1
319614saltfjelltur1
319191samanpakka8
319308samanpressa31
319302samanpressinga2
320164samlanamn1
320122samlenamn8
319496samstilling2
319703sandelvbreen8
320021sandmoar9
319943satellittnavigasjon8
320167saudafjella2
319533sauedrift21
319733sekkene118
319662semska29
319665semskfjellet1
319079seterbelta1
319390setersel1
319134setesdalsheiane16
320395setringa4
320002sibirlerken1
319352sidedal20
320022sikkilsdalen13
319313siktemerke1
319175silkeglinsande2
319516silkeglisnande1
319170silregn13
320110sirdalsheiane3
319549sirkulasjonen31
319924sjekkpunkt32
319623sjøsprøyt19
320134sjøvind4
320417sjøvinden4
319259skavlane23
319894skifeller4
319692skiføret37
319832skiløyper167
320335skisesongen90
319883skismurningen5
319813skiterreng6
320316skjemmeskurene1
319419skjerminga9
320028skjolden1106
319869sklie19
319350skoddelaget2
319077skoggrensa104
319993skoggrense16
320104skoggrenser6
320359skogsbilvegar58
319762skredfare198
319794skredforskarmiljøet1
319805skredområde10
319938skredsikringstenesta1
319767skredår1
320300skrim133
319257skruveforma1
319346skrymtheimen5
319275skråningane38
319268skråningar44
320116skrår23
319394skuggelaus13
319690skuterane21
319461skybasisen1
320108skydata2
319402skydekke66
319335skydottar18
319141skydropar5
319181skyflak5
319195skyflaka2
319525skyfrie8
319277skyfritt5
319510skyhimmelen5
320352skyhøgda1
319211skykappe1
320186skylaga4
319132skyområde1
319176skystriper1
319469skysystem1
319283slalåmbakkar3
319933slenginga2
319928slengjetermometer2
319444slørskylag1
319877smeltevatnet18
319622småbølgjer4
320112smådalar8
320130småkuperte9
319532småregn11
319897smørjefrie11
319895smørjinga13
319840smørjingsdelen1
319699smørstabbreen12
320364snaufjell45
320067snaufjellsarealet1
319814snøberre15
319315snøbert2
319267snøblokkar3
319570snøbyene3
319373snødd32
319391snødekket49
320203snødjupna33
319133snødryss5
319783snøfallet121
320162snøfattig41
319834snøfillene15
319320snøfjell18
319875snøflata9
319952snøgrensa71
319950snøgrense8
319197snøkavet17
319775snøkorna7
319190snølaget25
320096snølegging12
320157snølegginga7
320097snøleggingsdato1
320214snømangel43
319769snømassane38
319955snømassen1
320391snømengda26
320380snøoverbygg27
319885snøoverflata3
320361snøsesongen5
320381snøskjerm1
320275snøstatistikk1
319772snøstjerna2
319382snøstjerner2
319797snøsørpe11
319674snøtaket1
319312snøtjukke13
319956snøtyngda6
320160snøvinteren12
320279snøvintrar8
320240sognefjellet321
319284solbading1
319445solflekkaktiviteten3
319428solhøgd1
319426solhøgda11
320152soloppvarming5
320195soloppvarminga2
319413solrikaste2
319408solskinstid2
319416solskinstida1
319410solskinstimar3
320238solskiva40
319450solstråling13
319451solstrålinga13
319437soltida2
319620sommarbris7
319154sommarbyene1
320004sommarklima5
320294sommarlufta11
320133sommarlågtrykket1
320382sommarmånaden15
320322sommarnedbør1
320311sommarsdagane2
320415sommarsirkulasjonen1
319153sommarsituasjonar1
319282sommarskisentra2
320142sommarskurene1
320257sommartemperaturar12
319999sommartørke4
319336sommarvêr41
320138sommarvêret43
319470sortdal2
319720sovepose63
319676soveposen73
319235spenningsenergien1
319458spenningsskilnaden8
320185spesialomtale2
320346sprengkulda52
320259sprengkulde57
319849sprøhagl2
319401stadsans4
319592starttidspunktet15
319121stasjonære84
320210stder1
319804stigningsmål4
320287storbreen17
319704storebjørn6
319389storhøa2
319555stormsentrum5
319161storofsen4
320017storskogvatn2
319970storsteinsøyra1
319484straumleidning3
319457straumstyrke54
319456straumstøyt7
319424strålane104
319440stråligna1
319359strålingsskodde1
319354strålingståka1
319339strålingståke3
319998strålingsvarmen1
319707stålkantar6
319482ståltrådgjerde2
319679støri3
319317støvfylt2
320048støvmengd3
320401sunnmørsfjella7
319571suppleringar6
319705surtningstinden1
320009sva211
320113svafjell1
320402sylan15
319203synsvidd25
319323synsvidder1
319560søndagsvêret1
319605sønnafor17
319207sønnavind26
320171søraustvinden1
319656sørelva7
319663sørfjellet2
320005sørhellingane5
320121sørlandsheiane1
319798sørpeskred20
319448sørpolområdet1
319735sørvend4
319185sørvestleg73
319661sørvestover17
319189sørvestvind1
319371taggar67
319544tallerkenar38
320055temepraturauken1
319743temperaturane113
320047temperaturauke63
319365temperaturdifferansen3
319129temperaturfallet1
320235temperaturfordelinga1
320269temperaturgangen1
320058temperaturkurva6
320080temperaturkurvene1
320383temperaturmaksimum1
320255temperaturoppgangen1
319378temperaturskalaen4
319816temperaturskilnader4
320051temperaturstigning29
320035temperaturutviklinga8
319771tennsatsen5
319724teorologar1
319930termometer49
319932termometervæske1
319569terrengformasjon5
319400terrengkjennskap1
320373terrengskjerminga2
319464tidels26
319821tidsfaktoren31
319360tilførsla69
319514tilskying4
319462titusendels1
320066tiårsvariasjonane1
319192tjafsar13
319844tjukna51
319196tjuknar24
320234tommelfingerregel39
319438tommelfingerreglar7
319597topptur66
319481toppturar102
319473torebraka8
319478toreskrallet2
319467torevêrsdagar1
320319torpa16
320118torvmatter1
320328totak51
319434totalauke2
319996tregrensa66
319994trelause8
320014trelaust7
319477trolskt4
319429trondheimsfamilie1
319439trondheimsfamilien2
319915trykkfallet4
319301trykkfeltet1
319651trykkskilnaden5
319917trykkskilnader1
320356tryvasshøgda4
319377træde44
319910turbruk12
320334turfolk36
319341turgåaren20
319427turgåing42
319984turistbreane2
319989turistbrear1
320068turistforeiningane7
319575turisthytter50
319637turistruter18
319594turistvert45
319579turistverten23
319939turleiarar33
319612turopplegg13
319599turplanlegging5
320161turterrenget12
319937turversjonen1
319619tverrbrennstua1
319326tverrmål128
319227tverrsnittet208
319726tynnkledd25
319812tyrgg1
320306tyrifjorden48
319861tåkedropar1
319573tåkefaren1
320187tåkefrekvens3
320189tåkefrekvensen2
319331tåkelag3
319311tåkerim6
319407tåkeskya1
320308tåkeskyene1
319219tåkeskyer12
320350tåketalet1
320249tåketilhøva1
319722tømmerhytte9
319736tømmervegg39
319316tørkeperiode23
319827tørrfriksjon1
319903tørrføre3
319886tørrsnøføre2
319509tørrsomrane1
319626tøyast8
319582ubetente9
319770udetonete1
319838ufrosne3
320115ufser24
319188ulukkespåska2
319815ulukkesstatistikk5
319332underkanten76
319835underkjølte2
320008ungbjørka10
319759utanfår1
320127utelèt6
319649utfarten20
320315utfartsområde18
320177utferdsstad2
319309utgangstemperaturen1
319459utladingane2
319215utløysingsmekanismen1
319824utløysingsstaden1
319423uv86
319105uvêra4
319199uvêrsdag3
319625uvêrspreg1
319927vadet17
320330vangsmjøsa9
319204varmedisen8
319173varmegradar10
319742varmehushaldet3
319146varmekjelda19
319273varmekjelde26
319739varmemengda10
319114varmerekordar8
320030varmestrålinga6
319738varmetap23
319741varmetapet19
319965varmetida4
319167varmfront5
319169varmfrontane1
319795vassdalen18
319212vassdampen14
319538vasshimmel1
319381vassinnhaldet15
319222vasskiljet22
319137vasskjêl1
320087vasslaget4
320246vassmagasin72
319773vassmolekylet1
319850vassrik15
319383vassrike12
320092vassverdien1
320320veggli44
319551veglaust44
319788veiknar95
319500veirliget1
320107veksestader4
319697veltrena36
320336venabbu1
320197venabu6
319934ventilerer3
320291veodalen2
319581verplanlegging1
319108vestavidnsbeltet1
319095vestavindane1
319087vestavindsbeltet5
320403vestavêret2
319417vestfjell16
320125vestheiane3
320354vestlandsaugo1
319217vestlandsfjella7
319606vestvind2
319351vetlgrøvudalen1
319130vidstrekte26
319078vigge12
319422vindelfjêllet1
319681vindfarten3
319279vindfelt9
319226vindfeltet5
319288vindfenomenet2
319680vindkanalen1
319248vindklimaet2
319266vindkvervelen3
319997vindpress1
319375vindpresset5
319237vindregime2
319260vindstilt14
319633vindstyrkane1
319627vindstyrkar2
319695vindstyrket1
319098vindsystem4
319088vindsystema3
319278vindsystemet3
319753vindtett6
319940vinklane41
319624vinterbris1
319183vinterfjellet27
319644vinterhetta1
320003vinterkulde25
319990vinternedbør4
320201vinternedbøren4
320392vinternedbørsmengda1
320041vintersesongen184
320100vintersnø7
320098vintersnøen9
320148vintertemperaturen7
320251vintertåka1
320158vintren142
320290visdalen6
319113vitneren4
319642vitnerhyre1
319900voksboksen1
319872vokslag5
319843vokstypen1
320168vossafjella3
319572vudere4
319263vågespel19
320368vårane82
319646vårjamdøgn9
319826væskefriksjon1
320347vêrbiletet1
320059vêrdag9
319534vêrendring1
319694vêrfaste31
319454vêrfenomen7
319519vêrgard1
319563vêrgrensene1
320012vêrharde32
319112vêrheimen2
319092vêrkart2
319565vêrkarta1
320212vêrlager1
319574vêrmediet1
319126vêrmeldingane79
319490vêrmerka6
319488vêrmerke8
319550vêrmerket1
319598vêrmodellane2
319557vêrmodellar1
319577vêrmodellen1
319165vêrmønster2
319163vêromslag19
319882vêromsyn1
320109vêropplysningane1
319593vêrplanlegging1
319609vêrplanlggging1
319554vêrprofet6
319491vêrprofetane4
319553vêrprofetiske1
319340vêrreglar1
319831vêrsituasjonar14
319246vêrsituasjonen9
319654vêrskiftet3
319562vêrskilje3
320409vêrskiljet2
319403vêrstasjonane21
319073vêrstasjonar39
319504vêrstatistikk5
319085vêrsystem4
319084vêrsystema2
320248vêrtypane1
319164vêrtypar7
319117vêrtype22
319506vêrtypen18
319913vêrutviklinga3
319512vêrvarsel42
319552vêrvarsla6
319580vêrvarslet6
319489vêrvarsling13
319630vëret6
319535yer2
319643åla41
320165ålfotbreen36
319251ålmanberget1
319348åmotdalshytta2
319344åmotsdalen2
320376åmotsvatnet1
320044årsgjennomsnittet11
320241årsnedbør134
320143årsnedbøren12
319337åsrygger5