Norsk Ordbok 2014 layout  

FurreVH 1992: Norsk historie 1905-1990

Det Norske Samlaget, Oslo 1992

Av i alt 34582 ordformer var 5087 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
315198 15
316259)industrien1
314887aagaard158
312157aasulv36
313906abdisera10
315829abdiserte13
313064abortlovgjeving2
316803abortmotstandarane3
316744abortstrid2
316805abortstriden8
312139absalon375
312353administrasjonsapparat3
314739administrasjonsapparatet4
312788administrasjonslova4
313021administrasjonsstyre2
315159affektbetonet2
312392afl69
312584afls2
314070agentnett3
315895agitasjonsformer2
315113agitasjonsnummer3
314454agitasjonssentral3
312555agitation44
314564agrarfløy5
311688agrarsamfunn4
313838aif2
316009akergruppa5
312859akkordsatsane2
316832akkumulasjonen4
312766aksjebankar3
315064aksjeeige2
315773aksjekjøparar3
315998aksjemajoritet12
313283aktivisttendensar2
313807aktivitetsskule2
314924alarmsignala5
314494alcan12
314864alcoa47
312032alderdomsforsikring1
314742aldersfordeling22
313763aldersforsikring3
311969alderstrygd35
313777alderstrygdavgift2
316378alkoholdrikkevarer2
313238alkoholeksporterande2
313239alkoholinnhald13
313263alkoholkonsumet63
315354alkoholproblema20
315142allfader12
314647allianseavtale2
314669alliansefri7
314671alliansefritt12
313399alliansepolitikk11
314866alnor12
316715altastriden2
314493aluminiumstrusten4
314487aluminiumsverka35
313224alvorsord21
312267amerikaavtale2
312127ammeperiodar1
315405ammoniakkfabrikk3
315095ammunisjonsfabrikker4
316068andlets2
314676ankerett2
312438anleggsarbeidarane36
311847anleggsarbeidarar51
311759anleggsfolka13
315565anleggsmaskinene18
314913anleggsperiode15
314897anleggsperioden87
311741anleggsplassane6
312625anleggssamfunn2
311792anleggsslusken2
314879anleggstida54
311772anleggstoppane2
313074anleggsverksemda30
314928anleggsvirksomhet11
314363anordning24
313915anordninger13
314688ansvarsbør2
315087ansvarsforhold117
313311ansvarsfulde2
316574ansvarslyft2
315116antibyråkratisk5
315906antibyråkratiske5
312629antibyråkratisme3
313871antifascismen2
312039antipartifolk1
313631apanasjane2
314755arbeidarblokkar3
311810arbeidarby2
312013arbeidardemokratar13
314986arbeidarfamiliar4
313748arbeidarfiendslege2
313705arbeidarfond2
312430arbeidargruppene2
311809arbeidargut5
316580arbeidarheim7
313835arbeidaridrettsorganisasjon2
314047arbeidarklassas9
312571arbeidarkongress2
312560arbeidarkontroll3
312632arbeidarkrav4
315108arbeidarkultursynet2
314528arbeidarorganisasjonane12
312572arbeidarorganisasjonar6
312402arbeidarorganisering6
313538arbeidarpariet2
315609arbeidarpartifleirtal2
312498arbeidarpartilag4
315680arbeidarpartilandsmøtet2
314453arbeidarpartipressa3
315518arbeidarpartirepresntant1
312507arbeidarprofil1
312589arbeidarrådsrørsla2
313371arbeidarrørsler2
313369arbeidarsamfunn8
312881arbeidarsida7
311970arbeidarspørsmålet13
314531arbeidarteater2
311917arbeidarveljarane1
316656arbeidarveljarar2
312110arbeidarvern21
312098arbeidarvernlover3
312018arbeiderde1
312016arbeiderdemokratene11
313781arbeiderens4
312615arbeiderklassene2
312637arbeiderkommisjonen2
313362arbeiderpartis24
312057arbeiderspørgsmaalet2
312400arbeiderspørsmaalet1
312401arbeiderstand2
315030arbeiderungdommen4
314706arbeidsdygtigt2
314971arbeidsforbruket7
313161arbeidsfredskommisjon4
313157arbeidsfredskommisjonar3
312416arbeidsgiverforening58
315445arbeidsgodtgjersle12
313072arbeidskamp7
313082arbeidskampar6
312413arbeidskjøparar18
312404arbeidskjøparen23
313783arbeidskjøparsida4
313135arbeidskonflikt41
313170arbeidskonfliktane15
312372arbeidskonfliktar51
313805arbeidskunnskap2
312661arbeidsliste2
313153arbeidslivets30
312904arbeidsløn18
311699arbeidsløner14
312111arbeidsløysekassene1
312457arbeidsløysekasser7
312345arbeidsløysekomiteen2
312308arbeidsløysekomité2
312691arbeidsløysekrise6
312911arbeidsløyserekord2
313792arbeidsløyseråd2
315010arbeidsløysetrygda10
312439arbeidsmandsforbund52
312566arbeidsmandsforbundet29
311763arbeidsmandsforenings1
314088arbeidsmobilisering2
312526arbeidsperiodar7
315388arbeidsproduktiviteten7
313463arbeidsreising10
312479arbeidsrett45
313108arbeidsretten89
313127arbeidsrettsdom2
314409arbeidsrytme6
314016arbeidssamband5
313806arbeidsskule28
311697arbeidssparande21
314859arbeidsspråket8
312467arbeidsstans23
312858arbeidsstudiar30
315767arbeidstidsforkorting2
312482arbeidstvistlov4
315746arbeidsulykke92
314912arbeidsvikår1
312557arbeidsvilkårene6
313159arbeidsvillige26
316450arealbruk195
315645arealplanlegging112
314818arenaar1
315768arvefylgja5
315462asdic3
313555assimileringspolitikk6
313559assimileringspolitikken7
315711assosiering7
315713assosieringsavtale6
315723assosieringsordning2
314132atlanterhavspolitiikken1
314128atlanterhavspolitikarane2
314612atlanterhavspolitikk2
314127atlanterhavspolitikken5
315210atlantisme5
315225atlantismen2
315290atombase2
315686atomdebatten2
315240atomforbodet2
315685atommotstand3
315681atomparagrafen2
316233atomstrategi4
315265atomstyrkar2
315338attentater10
314406attereising1
314386atterreisast9
314362atterreisingsoppgåver2
314281atterreisingsår1
312688atterslaga9
314759atterslaget40
312906attåtnæ1
316361augepål111
316138austavtaler2
311921austlandsbønder4
314257autoritetsmønster2
311817avansera31
312621avblåsinga3
312772avdraga39
311897avdråtten17
314874avgav9
312949avgiftsmidlar2
314795avideologisera2
314303avisforsider3
312177avkravde1
316338avløysarringar2
313164avrøystingsreglar2
312695avsetningsvanskar3
312514avskaffelse13
315267avskalingsprosess2
313592avskrivast23
313942avskriven25
314919avskrivingar127
313934avskrudde5
315851avspenningspolitikk7
315249avspenningssøkjande2
315916avspenningstiltak2
313931avsperring10
314698avsperringa3
314190avtakarane2
312242avtaledagen2
312243avtalepartner7
313110avtaleperiodane3
316328avtaleperiodar3
312528avtaleperioden70
316163avtaleregulerte3
313924avtaleteksta3
313113avtaletida11
316733avteikna28
315797avvitalisering2
312602baaret37
313966bakland5
312187balkankrise2
316545bankdemokratisering2
314713bankforeningen8
312767bankinspeksjon2
313361bankkapitalen4
313357bankkapitalens2
316568bankleiinga6
313655bankrenter4
313447banksamanbrot4
312748banksamanbrota3
312288bankstellet13
316692bankstyra2
316550bankstyringa2
312760bankstøttepolitikken2
316823bankutlåna8
315154bannet24
316104baptistkyrkje2
316105baptistlyden1
316181barentsburg56
312997barnedøden12
312124barneflokkane22
312125barneflokkar22
314260barnefødslane4
316772barnehagelova86
314074barnekorstog2
312112barnelovene7
311859barnetala8
315274baseforbodet2
316410baseområda1
315292baseområdet11
315239basepolitikken4
316222bases3
313597bataljonar52
315825baunsgaard2
316125bedehusbygging1
316129bedehuskjele1
316546bedriftsdemokrati17
316553bedriftsforsamlingar3
313780bedriftsinnehaverens2
314418bedriftsliv4
315622bedriftspensjonar3
315623bedriftspensjonsordningar3
312639bedriftsråd3
315396bedriftsskattlegginga2
316025bedring246
312903befolkningsoverskudd1
315719begrændset3
316532behandlingsheimar6
315779behandlingsmåter2
313770behovsprøvd72
315618behovsprøvde47
315793beiskna5
316334beiteressursar5
311786bekledning10
313985berater2
315961berebjelker2
315308beredskapsorganisasjon6
314467berepilar2
314485beresøyler7
316102bergelandsgata3
316301bergensreiaren5
315739bergmeisteren22
314843bergverksdrift69
314381berrbrend2
314087berrla9
312579besiddende5
315770betalingssida4
315046bevegelig12
314632bevin15
314649bevins2
316764bevisstgjeringsgrupper2
313585biland18
312894bilgummi4
315664billegboka3
312890bilverkstader79
312160bispedøma18
315519bjerkås25
314041bladlappane3
315320blandingsrolle2
314784blandingsøkonomien7
315007blokkbygging1
316499blokkhusvære5
314648blokkpolitikk5
314307blokktenkinga2
315575blomsterborn3
314052blåboka2
315483blåkval7
316618boazusapmelaccaid2
312422bogtrykkere1
313162boikottdomstol2
313163boikottvåpnet1
313833bokmålssi1
315117bokmålsundervisning3
314577boligbyggelags38
312290bolignød2
312256bombardementsforsikring3
315854bombeteppe3
313218bondeflokk2
313009bondegardsferie5
313179bondeinteresser7
315801bondekonservative2
312660bondeparti25
313507bondepartikrav2
313418bondepartiregjeringa9
311923bondepartistyret1
312084bondepolitikar5
313320bonderegjering3
313234bonderegjeringa4
314014bondesamband3
312609bondesamfund8
315975boremannskapa2
315993boreprogrammet6
316308boreriggar32
315440borgan8
313273borgarpartia3
313521borgartoga2
312596borgerkrigs2
315691borgfred9
315724borgfreden4
315957borgstrøm19
315777boring216
315453borking3
315001bortstuva2
311824bossmo2
315414botnnivå58
312544boykot2
314212brakkeby11
314189brakkeleirar3
314382branntuftene7
312276bransjeavtalene5
312234bransjeavtaler10
312244bransjeorganisasjon25
312222bransjeorganisasjonar33
312868bransjeorganisering2
314173bransjeråd17
314592bransjeråda7
314342bransjeutval3
314351bransjevis6
312478bratlis1
315614brattast11
315860brattelis13
312079bredalkomiteen1
314405breisådde2
312338brennevinsbrenning6
313262brennevinsforbruket3
311855brevbyte21
312874brislingsentral2
312982brislingsesongen2
314633brubyggingslina2
314614brubyggingsperioden3
314131brubyggingspolitikken9
312070brugseierforening9
312078brugseierforeningen1
313668brukseining16
315839bruksstrukturen15
311890brukstalet6
315637bruttoforbruket11
316321bruttoinntektene9
311898bruttoinntekter7
311948bruttotonn439
313685bryggeria15
312158bryggesaa166
314889bryggjene40
312396brytningar37
313900bräuer13
313911bräuers4
314611bråvender5
314973buandre1
313049buchman3
315694budsjettarbeidet133
313462budsjettauke21
313452budsjettera14
314800budsjettframlegg138
313184budsjettkontroll10
314553budsjettnemnda37
313502budsjettramma113
316629bufolket5
316481bukostnadene11
314752bukostnader14
314036bulletinen10
316750bumiljø129
316492buproblemet2
313493bureising39
312905bureisingsbruk15
314582burett39
316522burettseigarane3
316524burettseigarar2
316497burettseigaren2
316506burettshusvære4
316515burettslaga117
315593bussrute44
316636bustadaksjon2
314580bustadbyg1
314570bustadbyggjelag671
316509bustadbyggjelaget586
314585bustadkooperasjon2
314584bustadkooperasjonen25
316475bustadlovnader2
311770bustadnaud11
316486bustadomsetjing2
316516bustadomsetning5
316520bustadomsetninga4
316471bustadpolitikk54
314985bustadsamvirkelaget1
316490bustadsamvirket89
316523bustadsøkjande10
316637bustandarden6
316311bustyret69
315549buutgifter120
313815byfolkeskulen2
313060byfutkontoret2
316077byg21
315105bygdekino51
314202bygdekommune1
315376bygdekrise2
312930bygdemeieriet2
315435bygdenæ1
315425bygdenæringar22
315650bygdeordførarar4
315427bygdesentret35
313122byggfaga19
316489byggherrar34
316461byggjeforbod50
316439byggjegrunn22
316500byggjekostnadene99
316079byggjekostnader26
314578byggjelaga7
314579byggjelaget5
316476byggjestopp21
314045bygningsarbeidarformannen2
313124bygningsstreiken2
312674byheimar2
313029bykassa12
315538bykjernar2
313773bykommu1
312388bykrinsane3
312506bykrinsar3
312499bykrinsen1
312938bymarknaden5
312937bynære81
311872bynæringar5
316510byteobjekt2
313292båredalen10
314400båtvrak6
312501børnskap29
312954bøyene34
316707bøyet4
316837cabincruiseren12
313041calmeyergatemøtet10
315776caltex7
314902canadafeberen1
312083castbergske7
312872celluloseindustrien7
312421centralforening9
312598centraliseret3
313305centralisme2
313306centrums3
313310centrumsfolkene2
316284certeparti4
315540chartertrafikken24
316220cob2
315252cocom4
313460colbjørnsen34
316221collocated2
315251coordinating11
314510crashprogram2
316708daglønn3
313790dagpengar441
314763dagspolitikk2
312663danningsfase1
316395dataanlegg13
314934databearbeidingsmaskiner2
316389datamedvite2
316402datamengdene6
316391dataopplæring10
316390datapolitikk3
316392datasamfunn3
315959datasamfunnet3
316403datasamlingar3
316397datasentralar9
315958datastyrte25
316406datatilsyn6
315752debatterast12
315848debattkampanje2
315300debattspråket2
316200debattvakuum4
316799debutalder9
312973dekksbåtane3
311925dekksfarty13
314092dekningsplassar2
315076delingstal8
316795deltidsarbeidet9
314972deltidsbruk7
316178demilitarisert9
313860demokratiet?1
314766demokratisera14
313026demonstrasjonsmøte2
316555departementskontor5
315778departementsråden21
313245destruering22
314933detaljhandel74
314442devaluerte4
315900diffusjonsteori2
314911direksjon24
312600disciplin15
312727diskonto5
315042diskontoen15
314123disponering175
314489dissenterte14
314038distribusjonsapparata2
315583distriktsdebatten11
315656distriktshøgskulane57
316112distriktshøgskulen23
314061distriktsinndeling2
312934distriktssentralar6
315400distriktsutbyggingsfondet2
313922divisjons9
314881djupvasshamn1
313004dobbelstillingar2
316208dobbeltvedtak4
316229dobbeltvedtaket2
316230dobbelvedtaket2
315974dollarambassadør2
314434dollarhjelp2
314498dollarlån5
314428domstolskontrollen2
314999drabantbyar9
316683dragsmål9
314798draumkvædet18
311802dreiarar6
316563dreining20
315415driftskostnader295
315450driftskredittkassa2
315441driftsmidla22
311700driftsmåten22
312805driftsugifter2
313579drivmakt2
315377drivreima2
313264drukkenskapsbrota2
311836dryga10
314265drøying3
316108dublera1
315059duglegaste34
314888dunderlandsdalen10
316070dusavik6
315562duskeluva38
315937dutscke1
313470dybvad37
312758dygderike12
313487dyrestammer2
311896dyretalet24
311889dyrkajord9
311778dyrkede2
316329dyrkingsareala2
311893dyrkingsarealet11
313744dyrkingstilskot3
312622dyrtidsaksjonen3
312570dyrtidsdemonstrasjonar4
312360dyrtidsløyvingane4
314535dyrtidstillegg5
315493dyrvik104
314051dødsceller3
314023dødsdommane12
316540dødsårsaker20
312855dødtid14
313726døgnfluer11
315709eecmedlemskap1
315833eecs4
313423effektiviseringskomité2
315461effektiviserte12
313485effektivitetsline4
315065eiendomsmenn3
314967eigarekteparet2
316432eigarinntekter5
314770eigarinteressene36
313073eigarinteresser93
311941eigarstrukturen36
315067eigedomsmenn8
316690eigedomsutviklinga7
316485eigeform17
316797eineforeldrefamiliar2
316352eineyrkefiskarar2
315191einforsørgjarfamilien2
314371eingongsskatt2
312634einmannskrinsane7
315663einskapsskuleprinsippet2
316451einskildavgjerder2
313688einskildprodusentar5
314927ekkoloddet22
315976ekofiskfeltet6
315955ekofisktanken3
315250ekportera2
312159eksamensrett54
312793eksekusjon9
313312eksekutivkomité5
313324eksekutivkomitémøte2
314114eksilflokkar2
313865eksistensforsvar2
315748eksistensrett5
315690eksklusjonane2
315725eksklusjonssakene2
316314eksplosjonsulykker2
313730eksportartiklar7
314488eksportbedrift3
314831eksportbedrifter33
312975eksportbyane2
313710eksportgreina2
316240eksportgreinene2
313732eksportgreiner2
315903eksportindustribyar2
315205eksportjordbruket4
315097eksportlisensen3
315096eksportløyve5
315390eksportmarknadene25
312972eksportmarknader9
313690eksportnæringar12
311958eksportoverskot10
315870eksportprodukta6
315120eksportsatsinga2
316415eksportsvikt2
311957eksportvarene6
316446ekspropriasjonserstatningslov2
316560ekspropriasjonssaker16
313667ekspropriera14
316047ekstrainntekta13
314295ekstrakvotar2
312809ekstraskattar7
314816ekstravagant12
314740ekteskapsalder8
314581ekteskapsbølgja2
315169ektevigsel3
313647eldande72
316790elektrikarane13
313653elektrisitetsutbygging3
311726elektrobasert2
315963elektrokjemi5
315383elektrokjemiske16
314878elektrolyseomn2
311691elektrometallurgisk15
315384elektrometallurgiske12
312852elektromotorar12
315819elevdemokrati11
316735elitepartiet2
315254embargolister2
312061embetsmannspreg1
315730embetsutnemning2
315980emden16
313068endringsframlegg36
315954energiimport3
316604energisløsar3
311738energitap20
313819engelskline2
315437enheters2
315133enhetsfront6
312887enkeltmannsføretak30
314096enkeltsigeren2
311745enklavepreg1
312208ententen26
312223ententens7
312275ententesida2
312193ententevennleg2
314269entreprenørtypar2
316538epidemiske15
314337erobrerne2
314275erstatningsproduksjonen2
314699erstatningsprodukt7
314267erstatningsvarer9
315700etableringsrett16
314871etableringsvilkår2
316608etnologiske13
314534etterbetalt25
316161etterfylging10
313576etterfylgjar23
312718etterkrigskaos2
312645etterkrigskonjunktur2
312731etterkrigskrisa11
312694etterkrigskrise11
316570etterkrigsperioden7
314700etterkrigsperiodens2
314280etterkrigspolitikken4
312988etterkrigstiåra5
316456etterkrigstiåret2
314058etterretningsapparat6
315313etterretningsverksemda4
315337etterretningsvirksomhet8
316833etterskotsløna2
313729etterspunad2
312299etterspurnadseksplosjon4
316014etterspurnadspress4
316793etterspurnadssida8
314697etterspurnadsvilkår2
315533etterspørja4
313069eugeniske4
312588europoa1
312948exportlag2
311756fabrikkanlegg14
313139fabrikkanlegga9
311812fabrikkarbeidarane9
312565fabrikkarbeidsplassane2
311795fabrikkhandverkarar1
312432fabrikkindustriane2
311690fabrikkindustrien6
316821fabrikkportar2
313778fabrikktilsynslova8
316367fabrikktrålarflåten2
312120fabrikkvinnene1
311808fagarbeidar32
312446fagarbeidarane29
311800fagarbeidarar89
311804fagarbeidaren7
311806fagarbeidarens1
314037fagbevegelse46
312350fagdepartement43
314808fagekspertar10
316668fagforeiningsmøtet2
312489fagkongressen6
315897faglag58
314310faglaga45
315201fagministrar6
312533fagopposisjonen47
312569fagopposisjonens7
313329fagopposisjonsynet1
315806fagorgana10
312473fagorganisasjonens3
316536fagstyret5
316503familiebustad4
316731fanesakene16
314105fangars2
314207fangeutveksling12
311927fangstkvantumet18
316088fangstmengda21
316468fangstregulering2
315935fanon2
315570farang36
315555fargefjernsynet9
313394fascismetrugsmålet2
316258fastlands6
316146fastlandssokkelen2
312556fastsættelse3
313015fattigbudsjettet2
315344fattigdomskløfta8
316705fattigdomssamfunnet2
313765fattighjelpa2
311686fattigkasse9
311820fattigkommisjon2
312089fattigkommunen4
313769fattiglova11
313508fattigmannsskatt3
313519fedrelandslause9
315473feitsild40
312331feittforsyninga2
312332feittlager3
311939feittskorten1
315180fellesanlegg13
314996fellesanlegga1
315216fellesfinansiert6
315222fellesfinansierte37
316571fellesforbruk4
315213fellesforsvar4
313403fellesliste43
315081felleslistene3
315080felleslister12
315721fellesmarkedet8
313999fellesnytte6
314296fellesoppgåvene11
315624fellesordningen8
314552fellesorgan24
314419fellesprogramandlet2
313496fellesregjering2
312460fellesskapsdannande2
313517fellesskapsopplevingar3
316666fellesskapssituasjonar2
315243feltmanøvrar7
313148feltutstyr17
315336femtekolonnevirksomhet2
313614femårsbolkar1
313469femårsplanar8
314325fengselsdommane1
316846ferdigstillelse15
313733ferdigvarene4
311953ferdigvarer58
315983fergus39
313007feriehyttene4
316688ferieskipnad2
312843ferrolegeringar27
313676ferskfiskmarknaden3
315494fertiliteten17
314188festningsanlegg8
312221fiendeleiren2
314069fiendeliner2
312403filantropar6
313870finlandskrigen8
315484finnkval13
314388finnmarkskontor2
314407finnmarkskontoret2
316740firarbandens3
311717firdelt4
311830firdobbelte2
312891firdobla12
313754firdobling6
314781firepartiregjeringa2
312494fiskarbøndene31
313023fiskarheimen8
314015fiskarsamband3
316351fiskartalet3
312241fiskeavtala6
315594fiskebruket21
315586fiskehamnene5
316085fiskehermetikken1
312361fiskeoppkjøp2
312771fiskeprisar9
312974fiskeribank4
312240fiskeridirektøren49
316158fiskerigrense7
315599fiskeriinspektøren7
315864fiskerikommunar7
312677fiskeriområde6
313030fiskerlag2
313671fiskesalslag34
316154fiskestammane7
315466fiskestammar9
315463fiskestimane6
313028fisketida33
313242fisketollen2
316189fiskevernsone14
313501fives8
311748fjellgrenda4
315557fjellvatna67
311733fjerdel3
316783fjerdelar1
315893fjernsynsalderen3
316673fjernsynsoppgjerdene2
313522flaggborgene2
313534flaggborger2
316298flagglandet2
312229flaggmisbruk2
312232flaggstaten50
315873flaggstripa4
315271flankane20
315455flatehogst9
315642flatevidd192
316702flegmatiker2
312006fleirmannskrinsar11
313202fleirtalsblokk4
315012fleirtalsepoken2
315727fleirtalsmakt13
315098fleirtalsmakta7
313215fleirtalsparlamentarisme4
313188fleirtalsparti5
314802fleirtalspartiet2
313175fleirtalsregjeringane2
315360fleirtalsstyret34
316031flerra60
312409flogskrift5
316110flotta15
315218flybasar6
313893flyborne11
312675flyrutene34
315221flystyrkane2
315291flytid18
315946flytteprosessane2
315362flytterørsler3
315373flyttesamfunnet2
316051flyttestraumane9
314952flyttetid8
315578flyttetida2
314758flyttsamen2
316224flytypar18
311936flåtar38
316226flåteoppbygginga4
313859flåtestyrkar7
311979fodring28
313011folgehuset5
315151folkebrev2
315352folkebåten6
316383folkeferie4
312100folkeforsikring6
312103folkeforsikringa1
312042folkehøgskulemann12
314317folkehøgskuletradisjonen4
314334folkejustis2
312756folkepensjon9
315751folkepensjonering3
315620folkepensjonsordning4
315808folkepensjonsreforma2
312215folkerettens12
312197folkerettsreglar3
313873folkesambandspakta2
312517folkeskuleåra4
314956folkestraumen34
315106folketeatret30
315617folketrygdreforma2
315553folketrygdsystemet6
312512folkevæpninga3
313701folldal103
313702fondslovene2
316117forbodsbyen1
313250forbodspartiet3
313231forbodspolitikk2
313252forbodssaka3
313185forbodsspørsmålet3
311713forbrukarinteresse1
316381forbruksartikkelen2
315528forbruksrenn3
312365forbruksskattar2
314751forbruksundersøkingar2
312330forbruksvareprisane2
312301forbruksynske3
316137forbundsrepublikkens4
311704fordreiv17
311868foredlingsapparatet12
315464foredlingsbedrifter6
315760foreliggende43
312617forfatningskampen8
313948forfatningsmessige7
315115forfattarforening1
315322forfylging11
314262forfylginga5
316210forhandlingsdel2
314549forhandlingsemne8
313910forhandlingskorta3
313907forhandlingslina5
312628forhandlingsline2
316192forhandlingsrundar23
314716forhandlingssamfunnet12
316848forhandlingsøkonomi4
316333forkorn1
315665forleggjarorganisasjonar2
315572forleia3
313301forlikstingingar2
314100formalisera16
314106formaliseringa10
313498formfast6
313558fornorskingsarbeid3
313565fornorskingspresset4
316065forretningsdrifta45
315997forretningsinteresser13
316041forretningsomsyn5
314503forretningsprinsipp4
316598forretningsspråk8
314675forræderidomstolar2
314680forræderidomstolen2
312218forsikringsforretningane2
314790forsikringssystem2
312540forsikringsvæsenet1
313542forskarinteresser2
313717forskarmiljø25
312399forskarsvar1
316274forskingsfront5
313823forskule11
312050forskyvingane3
312785forsorgsstellet2
315353forsorgsstønad2
312832forsorgsstøtte6
312774forsorgsutgiftene4
316219forsterkningsavtaler6
315034forsvarsalternativet2
316216forsvarsdoktrine2
315226forsvarsdoktrinen2
313938forsvarsevne20
314656forsvarsforbund22
313866forsvarsforlik3
315683forsvarsivrig2
314655forsvarskomité17
314618forsvarskommisjon4
313867forsvarslån4
315305forsvarsløyndomar2
314617forsvarsløyvingane5
315195forsvarsløyvingar3
315212forsvarsmakt5
315246forsvarsområde3
313596forsvarsordninga5
315232forsvarsplanane4
314653forsvarspolitisk33
312659forsvarsposisjon27
315196forsvarssamarbeid20
313435forsvarsskipnad4
313437forsvarsvenn4
313434forsvarsvennleg2
316006forsyningsbåtar4
314293forsyningsdepartement2
312362forsyningskjøp2
314425forsyningsministeren2
314237forsyningsnemnd4
314172forsyningsnemndene3
314294forsyningsnemnder2
312211forsyningsproblema6
314283forsyningssamanbrot2
312379forsyningsvanskane4
312183forsyningsvanskar6
313003forsytarbør4
316271fortenestetru2
315666fortrengja15
314483fortrinnet21
313601forutseende2
316396forvaltningsinstitusjonar4
315805forvaltningsledda2
316687forvaltningsmakt5
315653forvaltningsorgan386
313986forvaltningsreiskap2
316184forvaltningstiltak120
311993forvenstringa2
316845forvitringsprosess2
312504foyns5
313294fraksjonskampar3
313375fraksjonsstridane4
313115fraksjonstriden1
316290fraktarland2
311940fraktarnasjon3
311944fraktarnasjonane1
312281fraktene14
312962frakter52
314113fraktinntektene4
312312fraktratane13
315422framandflagg9
313977framandstyre19
313363framandvore5
311722frambrot15
315856framfaren8
315917framføringsmiddel2
312509framgangslina5
311708framgangstid10
313827framhaldsskular17
315543framsendinga4
315933framtidsland5
314804framtidsliner3
316393framtidsmystikk2
315374framtidsvegen8
315969framtidsvisjonane5
314566framtidsvisjonen11
312116fredrikke76
313062fredrikstadhimmelen2
313586fredsbrytar4
316236fredsfremjande4
313908fredsordning4
313949fredsslutningen3
314613fredsstemninga2
313047fremskrittsgruppen2
316438friareal84
312685fribryting7
316001friggasen1
314126frigjeringsavtaler2
315931frigjeringsfrontens2
312132frigjørelse16
311984frihandelsmann18
313692frihandelspolitikken7
314031frikyrkje24
313024frimisjonen3
313728fritidsforbruk7
315005fritidslivet7
313604fritidsreiser25
315166fritidstilbodet20
315541fritidsvanene1
312455fritidsverksemd4
312117frontavsnitt17
313969frontteneste6
316800fruktbarhetsundersøkelsen2
315588fråflyttast5
315580fråflyttingsområde9
315581fråflyttingstilskot1
311962fråhaldsak3
313241fråhaldsfleirtalet2
312179fråhaldskandidatar1
312178fråhaldskrav1
312176fråhaldspolitikarane1
315052fråhaldspolitikk5
312175fråhaldsvennlege1
314321fullbyrdast17
314512fullfinansiera16
314939fullisolerte4
314366fullmaktene109
316444fullmaktslover6
314427fullmaktslovgjeving2
314141fullmektige4
316270fullvisst16
315025funksjonæra1
311811funksjonærby1
315867funksjonærkommunar2
315026funksjonærspørsmålet2
311683furrevh2
315392fusjonera11
315596fylkeshamnestyret2
316098fylkeshistoria2
315647fylkesskatt23
314725fylkingane6
314383fyrlykter24
313670fyrstehandsomsetninga5
314300fyrstepresidenten2
313254fyrsterangs6
312549fællesnævneren1
313006fødselskulla14
311862fødselsoverskot73
313925følar10
313219førarplassen13
314004førarprinsipp4
313955førarprinsippet8
315333førehandsinnsamling2
316225førehandslagra5
316232førehandslagring5
315378førerang12
314130førerett91
313059føresagd3
316443føresegn1252
315310føringsoffiserane3
313624førkrigsforhold2
314691førkrigskommunistar2
312784førkrigskroner2
312775førkrigsnivå18
314541førkrigsnivået4
313621førkrigstid7
314055førsetnadene1
314205galneonsdag1
315604gamleprosten12
314390gammar6
316074gandsfjorden16
316307garantiinstituttet25
312186garantimaktene6
312191garantistatar2
315539garasjar88
316711garasjeplass7
316483gardeigarveldet3
313147gardekompani4
315182gardkona11
314543gardsarbeidarane8
313779gardsarbeidarar13
311874gardsgutane5
315982gassfelt46
315673gateagitasjon2
315926gatedemonstrasjonane3
314988gateskitt1
313198gavn33
314098generalforsamlingar41
316658generasjonsrøynsler2
314125geriljaaksjonar2
313918gesamten2
312119gesandtar6
313499gesimsen20
314456giftslangen3
314067gisseldrap4
312711gjeldsbører3
312780gjeldsforpliktelser7
312715gjeldsmekling7
313035gjeldsmeklingsordninga1
312311gjeldsmoratorium5
312801gjeldsnedskriving5
313547gjeldsoppgjerda2
314161gjeldspost9
315932gjeldsrenter11
312802gjeldsutsetjing2
315640gjennombrotstida9
315534gjennombrotsåra2
314925gjennombrottstiden1
312200gjennomfart12
314711gjennomregulerte4
314749gjennomsnittsfamilien8
316386gjennomsnittsforbrukaren2
316370gjennomsnittsinntekt35
313027gjennomsnittslotten1
314523gjennomsnittsnivået8
313173gjennomsnittstalet25
312627gjennomtrekken28
312052gjerdepålar5
311775gjermund652
316676gladiatoren4
316728glistrups2
312069glommen24
314208gloppedalsura4
313246gløypa34
315629graderast12
314462gradsforskjell6
315209granneskap10
315737granskingsnemnd3
315898grasrotverksemda2
312919grautpremie2
312458gravferdskasser2
313019grensedistrikt1
313566grensefestning4
313858grensekrenkingar5
314602grensemurane2
313564grensetraktaten4
316317grisa46
314979grisebingane5
311776grivi74
313998grossraumwirtschaft4
312133grundlaget10
313343grundsyn3
312043grundtvigianar20
315756grunnareal20
316455grunneigar935
314877grunnlagsinvesteringar14
316847grunnleg4
313644grunnlovsbrigde29
315072grunnlovsregelen6
316646grunnlovvern2
315621grunnordning3
314662grunnorganisasjonane7
313223grunnorganisasjonar2
313488grunnskaden6
315144grunnskulelovene2
314686grunnstemningane2
314779grup2
315692gruppeførarane2
313632gruppeførarar2
312384gruppeføraren4
315886gruppestyret5
311822gruveanlegg5
311825gruvebygda2
311819gruvesamfunn20
316180gruvesamfunnet25
314894gruveslusk5
313525gryten30
316172gråsoneavtala2
316170gråsonegrensa2
316166gråsonestrid2
311895grøfting62
315558grøner23
313533grønlandslag14
313433grønlandssaka36
314481grønlie21
312924grønsakproduksjon5
313225grøtelege23
311799gudløyse10
314890guldsmedvika1
315379gullegga2
312744gullinnløysinga8
312305gullinnvekslinga4
312716gullkrona14
312735gullkrone6
312743gullpariteten2
312754gullstandard8
312755gullveksling2
312753gullverdi3
312697gullverdien2
316260gullåra4
314842gummivareproduksjon2
316303hadrian26
314006haldningskamp3
314007haldningskampanjen7
313961haldningskampen10
315056hallenstvedt6
316027haltenbanken56
313756halvkrise2
315324halvoffisielle10
314731halvrundt8
314730halvsekelskifte2
311964halvsosialistane1
311987halvsosialistar2
316064halvstatleg5
313383halvsyndikalistiske2
311920halvvegsparti1
315601hamnenemnda1
315602hamneutbetring1
315600hamneutbygging4
315576hamningberg24
315590hamningbergfolk1
315582hamningbergs1
315099handal41
312259handelsavtala14
312740handelsbalanse15
311747handelsborgarskapet15
312220handelsbrot2
312503handelsfarty5
314191handelskammer18
312665handelskrig9
313530handelsmonopol8
312953handelsnasjonar3
315705handelsordning2
312192handelspartner10
312182handelspartnerar8
312257handelspolitiske41
312201handelsskip75
312209handelstonnasjen2
311886handemakt34
314232handlebok2
312668handleføre5
314309handlingsmannen2
315348handsrekninga3
312431handverkarforbund2
314025handverkarforbundet2
311789handverksbedrifter21
312524handverksmiljø2
311791handverkssveinen1
314701harmoniserast19
316363havbrisling3
316133havdjupa18
316131havrettens2
316144havrettskonferanse6
316135havrettspolitikken4
316348havrettsregimet13
316175havrettssituasjonen2
316159havrettstraktat7
316164havyta3
311992heiderskrona5
311766heidersnamn12
313899heilskapsbiletet5
311965heilsosialistane1
315511heimeforedlinga2
314134heimefront6
314136heimefrontfolk4
312851heimehus11
313012heimehuset13
314696heimeindustrien10
313735heimekonkurrerande7
314833heimemarknadsindustri6
314830heimemarknadsprodusentar2
314826heimenæringar4
313261heimeproduksjon8
315509heimeproduksjonen6
314226heimestyrkar3
312086heimfallsrett69
312095heimkjøp11
313700heimkjøpspolitikk2
315633helsebudsjetta7
312126helsebør1
316404helsedata11
314772helsedirektorat5
315585helsehus26
316530helseinstitusjon63
316537helsepolitiske66
315347helseprosjekt13
316527helsestenesta1
314253heltegjerningar4
315157helvetesstraff2
315124helvetesstrid2
313956heradsting4
314210heradstinget1
315936herberth3
313200herdinga40
312985hermetikkfabrikkar22
312873hermetikkfabrikkenes2
311815hermetisering16
316556herrespråk3
315956herrevelde37
312681herskarklasse9
311880hesterive9
313169hindahl2
315574hippiekrinsar2
315569hippierørsla5
315573hippieslagord2
314029hirda19
314324hirdfolk8
314395hjellar51
313888hjelpefarty4
315649hjelpeorgan5
315189hjelperådene12
312351hjertelag19
311761hjulbåre2
313561hjælpemiddel5
315002hobbylag2
315744hollers4
312510holterman5
316575honnørmål2
313189hornsrudepisoden4
313201hornsrudregjeringa3
313297hornsruds10
312799hotelldrift77
311834hovudinntekt2
313960hovudinteresse13
314102hovudkontaktar2
311952hovudmønsteret24
311715hovudpartia1
313178hovudskiljet12
315168hovudstadsfenomen4
313256hovudstadskulturen3
313373hovudstrategi13
316398hovudyrket13
313285hundseidregjeringa1
313475hundseids3
312254hungerblokade2
314568husbank35
316493husbankens42
316337husdyrbrukarar15
311867husdyrbruket24
314976husdyrprodukta6
315184hushaldspengar3
313794hushjelplov4
314169husinspeksjon2
313209husleigeregulering7
314747huslydane37
311892husmannsbruka1
316780husmorarbeidet8
315183husmorferie9
315187husmorforbund17
315512husmoridealet2
315186husmorsaka2
315170husmortida4
315185husmorvikarar6
316785husmorvikarteneste2
312918husstandsmedlem14
314908husvegger34
315467hypereffektive5
315451hypotekbanken56
314630hyste115
316703hysteriker2
313878hærsetja19
311694høgkonjunkturperiode1
314756høglofta9
312683høgreaktivismen16
313266høgreaktivistar2
313222høgreaugo2
312172høgrebønder2
312352høgrefarge2
311980høgreformann1
315919høgreføraren25
312750høgrekant15
312307høgreleiar42
315090høgreleiinga5
313114høgreregjeringa42
313654høgrerøystene2
313232høgrestatsråd8
312046høgrestatsrådane4
316123høgretendens6
316113høgskulesenter7
311846høgstatusfolk1
316579høgstatusgrupper4
313276høgvørde25
314978hønsehusa3
312635høvestalsval1
312828høvleriarbeidarane2
316564høyreretning3
316188høyringsordning2
311881høyvendar8
316694ideologiens6
314813ideologiernas2
314814ideologifrie3
315103idretts8
314998idrettsanlegget74
313836idrettskomité2
315101idrettslaga218
314993idrettsplass46
313516idrettssamlingar2
314017idrettsstreik3
312531idéberar1
315061idéoppbygging2
315911idérikdom19
315568idéskaparane4
316002ilandføring116
313679ilandføringsforbod2
314097illegaliteten4
314080illegalitetens2
311685immateriell60
315929imperialistar6
314477importbehova2
314511importføremål2
314424importkontrollen3
312258importkvotar17
314480importløyve8
311954importoverskot9
316253importoverskota2
314375importprisar7
314597importreguleringane3
314964importrestriksjonane12
312550inddeles1
312527indeksavtaler2
313120indeksfallet2
314595indeksgrunnlaget2
313129indeksklausul2
313078indeksklausular2
313103indeksregulering30
313130indeksstreken2
315343indiahjelpa3
315125indremisjonshovdingen2
312155indremisjonskrinsar1
315138indremisjonsleiaren4
312147indremisjonsselskap15
312440indstriforbund1
311692industrialderen2
315577industrialderens1
314435industrialiseringsplanane2
311835industriarbeidarklassa3
312442industriarbeiderforbund6
313660industribank11
315398industribanken13
313724industribedrift61
314348industribedrifta27
311746industriborgarskap2
312611industricenter2
314872industridelen3
315802industridirektør4
314500industridrifta2
315389industrieksporten2
312551industrier120
312436industriforbund16
312879industriforbundet10
315401industriforskinga2
312349industriforsyningsdepartement2
314743industrigreinene6
311709industrigreiner23
315407industrihistorikaren2
314832industriinvesteringane5
314476industriinvesteringar4
313606industrikapital4
315908industrikapitalismens2
315868industrikommunar10
311739industrilommer1
316132industrimaktene2
315408industrioppsvinget2
314563industriparti5
315734industrireisingstiltak2
312344industrisakene2
312655industrisamfunnsproblema1
314885industrisektor4
315817industriselskapet19
312895industrisentrum8
315771industriskandalane5
312884industristatistikken3
312491industristrok14
314590industrisysselsetjinga9
315404industritiltak7
315357industritoll6
315375industritriumf1
314862industriutbygginga9
316466industriutslepp8
311769industriutviklinga21
314736industrivokster3
315385industrivoksteren5
313106inflasjonsbølgje2
312303inflasjonsprega2
314360inflasjonspress8
314165inflasjonspresset7
314950inflasjonsproblema2
312998influensaepidemi27
312474inflydelse4
314109informasjonskjelde24
315881informasjonskomité6
316043informasjonsplikt58
315579infrastrukturinvesteringar13
315217infrastrukturprogram7
315923inititivrik2
313734innanlandsmarknaden18
316698innbad2
315054innfunne22
311931innførslevarer1
314291innhentinga21
314415innledning51
314828innreiingsbedrifter1
314847innreiingsindustri3
315443innsatsmidla5
314272innsatsmidlar5
311901innsatsvarer28
316273innsatsvillige8
312291innskota108
313356innskotssentral2
312763innskytarane35
316434innstram1
316704innstramingane2
316018innstrammingspolitikk8
313766innstrammingstiltak21
311707inntektsauken50
312678inntektsbortfall28
313842inntektsfordelinga22
316345inntektsgaranti2
312444inntektsgolv2
311826inntektskilnadene4
313659inntektsklassene3
315677inntektsoppgjerda5
312641inntektsoppgjerdene4
316435inntektsoppgjør5
316246inntektspolitikk8
316416inntektspolitisk11
316428inntektsrammene18
316050inntektsskatt66
314176inntektsskatten28
313076inntektsspørsmål2
316427inntektsstopp2
313771inntektstak7
313084inntektstap97
316066inntektstilhøve5
314694inntente5
312834innvandringskvotar2
315497innvandringsoverskot5
316822innvandringsstopp9
312764inspeksjonsskipnad2
316544institusjonsplassar94
315335instruksen250
314519integrativ4
312185integritetsavtala2
314715interes2
312618interessefelleskap4
313650interesseforskyving3
315783interessemotsetninger4
314806interesseorganisasjonene4
315792interessestrid4
312469interessetvistar9
314651internajonale1
314624internasjo1
313318internasjonalens3
316295internasjonaliseringsavtale2
311720internasjonalisme13
313293internasjonalistane7
312620internasjonalistisk7
314677internerast4
315150interpellasjonsdebatt14
313628invaliditet25
314200invasjonsotten2
313932invasjonsstyrken3
312747investeringshugen2
314484investeringslyft3
314588investeringsnivå30
316245investeringspolitikk3
315409investeringspolitikken4
316347investeringspress2
312286investeringsprosjekt84
314938investeringsrate2
315403investeringsselskap46
313526ishavsimperialismen4
313541ishavsrådet4
315472islandssilda2
313536isøydet3
313384iww2
315523jamstellast15
313279janitsjarmusikk13
313107jernarbeidarane8
312649jernbanearbeidarane3
312650jernbanefolk13
312648jernbanestreiken1
313652jernbaneutbygging27
312599jernhaard4
311910jernhjul3
312863jernindustrien15
313699jernsaka5
314884jernsaken1
311950jernskip3
312703jernstreik2
313104jernstreiken4
314901jernverksarbeidarar1
314883jernverkskomité1
313742jobbskaping7
316405jobbsøkjarar24
311860jordbruksarbeidar5
311831jordbruksarbeidaren1
314974jordbruksdelen2
314737jordbruksflukt2
315436jordbruksfolket5
316067jordbruksinntektene24
315707jordbruksinteressene6
315722jordbrukskrinsar2
313406jordbrukskrisa5
316453jordbruksmiljøet12
315875jordbruksnæringane3
315838jordbruksordning2
312913jordbrukspolitiske10
312700jordbruksprisane2
314975jordbruksproduksjon32
315843jordbruksspørsmålet4
314560jordbrukstingingane35
316327jordbruksvennlege3
314403jordflekken34
313715jordindustrien2
312640jordkommisjonen4
314892jordlappane12
314982jordlovrevisjon2
313665jordpolitikken2
316454jordprisane12
314220jordstykke127
316330jordvern238
314773juristembetsmennene2
316071jåttåvågen3
316122jærjordbruket1
311742jørpeland42
313975jøssingane8
314245jøssingar10
313887jøssingfjorden6
312921kaksetrygd2
315763kalddusj72
312850kalksalpeter6
316332kaloribasis3
314796kampfaner2
314723kampgny7
312542kampmidler2
313354kampregjering11
312461kampsongar8
316807kampvotering26
312066kanaldirektøren4
314977kanaliseringspolitikk2
312406kapitalforholdet6
314446kapitalimport6
311899kapitalinnsats5
314527kapitalistklassa7
311949kapitalkrav30
315699kapitalmarknad23
315397kapitaltilførsler2
313917kapitulasjonsavtala4
312970kappkjøpte2
312065kapplaup27
312189kappvæpning8
316541karsjukdomane3
316196kartellet14
316787kassapersonale2
313413kastevinden9
316262katastrofetid2
313228katastrofeval13
312813katastrofeår7
312130katti9
313471keynesianarane2
316734khrustsjovs3
313529kieltraktaten22
314059kimane9
313044kinamisjonsforbundet4
315126kinamisjonsføraren2
312149kinamisjonsleiaren1
312148kinamisjonsselskap1
315139kinoannonsar3
314019kinostreik4
312986kippers5
312008kirkepartiet7
312227kirkwall8
312265kiseksporten2
314180kjeldeskatt150
312862kjeldstadlis8
311854kjensfolk23
311749kjerreveg43
315527kjøkeninnreiing6
311946kjølar16
316771kjønndiskriminerande3
316791kjønnsbarrierane2
312059kjønnsdimensjon4
316775kjønnsklimaet2
316784kjønnssegregert4
314596kjøpekraftoverskotet2
315535kjøpeløyve2
311902kjøpeprodukt1
315532kjøpesugen2
314292kjøpety47
316599kjøva71
315334klareringar5
315315klarlagd9
316587klassebunde4
312592klassediktatur4
314243klassefiendskap2
316588klassegrenser5
312865klassehaldning2
312564klasseherreveldet2
316710klasseidentifikasjonen2
313194klasseinteressene6
313081klassekamphaldningar2
312578klassekampparti4
313758klassekampprofil2
312680klassekonflikt2
312676klassekonfliktane4
312656klassekonfliktar1
314793klassekonfliktmodell2
312398klasseorganisering5
314344klassepolitikk4
315028klassepreget2
313353klasseregjering2
312397klassereising5
312580klassers6
312395klasserørsle7
316654klasserøystinga3
311813klassesamhald1
313187klassesamlinga2
314961klatrestig5
316423kleppepakkane12
316413kleppepakkar4
311828klesdraktene5
313712klesindustri3
316372kleskontoen2
315391klevareindustrien3
313275klingenbergs2
312047klovna44
315837klårleggjast9
315887kløyinga1
313370kløyvest9
313367kløyvingsliner2
312590knivsodden12
315485knøl10
315800koalisjonens3
315840koalisjonspartia11
311935kokeri10
314914koksverk14
315406koksverket6
312264kollager2
312419kollektivavtaler5
316362kolmule410
312188kolonikapplaup2
315244kolonivelda3
312263koltilførslene4
316341kombinasjonsbruk12
316412kombioppgjer3
315179komfyr96
313326kominternleiarane2
313302kominterns22
313374kominterntype2
314449komitéfleirtalet17
312476komitéutgreiiing2
312076komitéutgreiing3
315214kommandosystem3
314048kommissa1
313952kommissarische2
314010kommissarisk9
312796kommunalbank6
312493kommunalpolitisk21
312368kommunebudsjett46
314222kommunebudsjettet97
312770kommunefunksjonærane2
312778kommunegjelda12
313448kommunekonkursar2
312783kommunekrisa6
312690kommunekrise4
312791kommuneskatt16
312364kommuneskattane2
314757kommuneskattelikninga2
312812kommuneskatten9
315920kommunikasjonskanal20
314062kommunikasjonsliner8
311849kommunikasjonssamfunnet6
313334kommunistblad10
314672kommunistfrykt6
314679kommunistfrykta2
314223kommunistorienterte1
312749komplisera7
313642kompromissast2
313497kompromissframlegg11
316796kompromissløysinga9
316723kompromisspolitikk8
313400kompromissøkjande2
313721konfeksjonsbedrifter2
316786konfeksjonssaum2
315852konfliktbiletet4
313172konfliktdagar4
314799konfliktdempande62
312056konfliktdimensjon5
312054konfliktdimensjonar2
314138konfliktemne4
316408konfliktløysingar5
312466konfliktområdet24
313759konfliktretorikk2
313134konfliktstønad2
312702konfliktår7
312704konfliktåret6
316806konfrontrasjon1
312304konjunktur12
312964konjunkturbåre2
313455konjunkturbølgja2
316252konjunkturdalen2
316825konjunkturfallet5
316015konjunkturkrisa2
315965konjunkturnedgangen39
313450konjunkturutviklinga23
316061konkurranseindustri2
316250konkurransenæringane2
313686konkurranseregulering13
316293konkurransetilgjenge2
314825konkurransevilkåra33
316254konkurrentland14
316248konkurrentlanda8
312075konsekvenstungt1
316280konserndireksjonen2
316470konsesjonsadel1
316092konsesjonsgrenser12
312080konsesjonskravet37
316447konsesjonslov33
313675konsesjonsplikt91
312077konsesjonspolitikken13
313407konsesjonssak9
312029konsolideringslandsmøte1
312024konsoliderte100
314034konspirative6
313378konspirativt3
316205konsultasjonsordning8
314387konsultativ12
312936konsummarknaden12
312933konsummjølk31
312942konsummjølka16
312929konsummjølkepris2
316369konsumprisane89
312374kontaktflata33
315000kontaktlause3
316479kontorarbeid53
315552kontorarbeidsplassar9
311829kontorist19
315319kontorpult7
316401kontorrutinar2
312204kontrabande5
312206kontrabandeliste2
312203kontrabandereglane2
314513kontraheringane4
314506kontraheringsstopp4
314515kontraheringsstoppen2
316286kontrahert63
312410kontraktfridomen1
312725kontraktiv12
312238kontrollføresegnene11
312236kontrollføresegner6
315253kontrollreglane5
315147kontrollstasjonane6
315340kontrollutval80
315341kontrollutvalet576
314107konvergensen16
313389konvergerande10
315787konvergert2
312273konvoi30
314020koordinasjonskomiteen4
312261koparhaldig2
311823koparkis12
312260koparmalm13
312262koparmengdene2
313551koparverk29
311907kornarealet21
311870kornavlingane23
312321kornimporten5
311918kornprisar19
311871kornpro1
313183kornsak4
313401kornsaka4
313486kornslag35
312912kornspørsmålet5
311914korntoll26
312914korntrygd6
312916korntrygda10
314003korporativisme4
313053korsløs2
311852kortskallar3
313789korttidsledige3
315871korvalds3
316243kostesame87
313636kostesamt59
316264kostnadsauken143
315964kostnadsdrivande26
315598kostnadsoverslaget194
316062kostnadspresset4
316059kostnadsvekst63
312612kraftanleggene10
316358kraftblokk12
313509kraftforavgift1
315395kraftforbruk35
311693kraftkjelda6
312773kraftlaget143
312088kraftleveransar4
312072kraftmengda25
311734kraftslukande19
314486kraftsosialismens2
314378krafttaket39
312745kreditorinteressene6
315754kredittpolitisk2
313680kredittramma2
316244kredittrammer7
315045kredittrestriksjonar2
314586kredittsida2
314947kreditttilførsler1
313453kredittvolumet5
314372krefters8
313901krenkjast4
313879kri25
313622krigsalliansen5
314229krigsdeltakarar2
314261krigsdramatikk2
314320krigsevne3
312255krigsfare15
315918krigsflåte6
313875krigsforlisa2
312310krigsforsikringsordning2
312202krigsforsyningar2
313088krigsforteneste3
313970krigsførebudd2
313095krigsinflasjonen4
314288krigsinvalidar4
314690krigskommunistar2
312746krigskonjunkturen7
312605krigskredittane2
313904krigsleiinga7
313612krigslitteratur9
314108krigslykke5
314182krigsmateriell12
314732krigsmerke3
312277krigsmånadene4
312198krigsoperasjonar3
314278krigsoppslaga2
313941krigsperspektiv2
314122krigspolitikk7
311911krigsproblema1
314266krigsproduksjon5
314536krigsprofittane2
314177krigsprofittskatt2
312369krigsreguleringane2
312300krigsreguleringar2
315303krigsressursar2
314547krigsslutt7
312278krigsspekulasjonane2
312956krigstapa2
313886krigstilfelle17
314230krigsvekene3
314762krigsår13
314148krigsøkonomiske2
314249kriminalstatistikken28
312898kringkastar40
315161kringkastingstale2
312102krinssjukekassene3
316324krisealarm6
313288krisehjelpa10
312901kriseklemme2
312343krisekommisjonane2
313236krisekrava6
315041kriseluft2
313651kriseløyvingane6
312366kriseordningane2
313300krisepolitikk13
313482krisepolitisk2
312877kriseproblem2
313233kriseproblema2
314287kriseproduksjonen2
316276kriserammede126
314761krisereguleringane2
313287kriseridne2
316261kriseutviklinga2
313392kriseverknadene2
315145kristendomsfaget40
313039kristendomskritikarar2
313253kristenfolk35
314009kronast13
312314kronelån3
316255kronenedskriving2
312741kroneoppskriving2
312782kroneoppskrivinga4
312313kronestigning4
312730kronestigninga5
312341kufferten67
312991kuliløner2
316595kulturbyråkrati2
315137kulturengasjerte4
315668kulturfondet31
315102kulturhendinga6
315672kulturkonsumet9
316627kulturkrav4
316592kulturmidlar117
314821kulturoppgjerdene2
316589kulturorganisasjon12
313639kulturpausen4
313196kulturrørsler2
316594kultursekretærar2
315121kulturspreiing7
313518kulturstraumar6
313255kulturstrid14
313523kulturutfaldinga2
316600kulturvernsyn2
315521kumuleringsreglane4
316063kunnskapsindustri8
316269kunnskapsnæring2
314216kunsthevd4
312883kunstsilke9
316585kursdeltakarar44
315807kursendringar13
315662kursplanane2
315661kursplanar4
316342kutalet5
311937kvalbåtar11
312333kvalfangar34
312967kvalfeitt6
315489kvalflåten6
315488kvalfylket2
312448kvalitetsarbeid23
315486kvalkokeriet4
315482kvalslaga3
312505kvalstasjon3
315122kvardagsunderhaldning2
313553kvenene68
313548kvenske138
314215kvernene8
312736kvikksølvkrone2
312856kvilepausar9
311856kvinnearbeid36
315173kvinnearbeidsplassane5
316767kvinnefilm2
315522kvinnefleirtal8
316768kvinneidrett3
315174kvinneinnmarsjen2
316766kvinnekunst2
315490kvinnekår5
315178kvinneløner2
316757kvinnesaksforening27
316769kvinneteologi2
315503kvinnfolkarbeid22
316156kvoteordningar13
315487kvoteregulering38
316008kværnerkonsernet2
313568kyrkjeblad5
312135kyrkjehald6
312153kyrkjekrinsar4
313055kyrkjekritikk5
312162kyrkjelydsmøte4
312060kyrkjeordning23
315129kyrkjeorgan3
312138kyrkjeparti1
312142kyrkjepartiet12
312140kyrkjerett12
315130kyrkjeråd26
311971kyrkjeskipnad12
312152kyrkjestriden41
313892kystbyar17
316350kystfiskeflåten15
316153kystnære151
316145kyststaten48
316003kyststrok20
311706kysttrafikken17
313063køberkrinsen1
313061købersaka3
313057købersaken1
314644labourregjering2
314411labours21
311977labskaus7
315241ladningar33
312196lagnadsspørsmål2
313957lagnadstime9
315859lagnadstyngd2
315432lagslivet29
315449landbruksbank11
313417landbrukslærar16
313415landbrukslæraren3
314550landbrukssamvirke105
314809landbrukssegment2
313876landgang45
313926landgangsstyrken2
316215landgangstyrkar1
311922landkrinsane8
312386landkrinsar6
311701landmandsforbundet115
311915landmandskandidat1
316227landsett22
313817landsfolkeskulen9
312143landsindremisjonen4
312577landskonferanse16
312115landskvindestemmeretsforeningen5
315684landsmøteforbodet2
312391landsorganisasjon39
312548landsorganisationen1
314306landsparti8
312420landssamskipnad38
313075landssamskipnader6
314322landssvikdom8
314326landssvikoppgjerda2
312522landstariffar2
312417landstariffen3
311938landstasjonar2
314673landsvikoppgjerda2
311850langskallar5
312614langsommere25
312989langtidsledige73
316365langtidsplanen41
314797langtidsprogram15
315531lappeskoma1
315530lappeskomakaren2
313560lappisk36
315418lasteevne9
314111lastekapasitet24
315788laurbærkransen16
313070legenemnd5
313258legereseptar2
316528legespesialitetane1
313282lehmkuhl79
314066leiargrupper9
314073leiarorgan2
316484leigarane32
314987leigekasernar1
316032leiteboring48
316359leiteteknologi2
312151lekfolket91
313197lekmannsforkynning10
312146lekmannsforkynninga4
313480lekmannshovdingen5
312144lekmannskrinsane1
315167lekmannsorganisasjonane4
315236lengdegrad5
316812levandefødde17
313723leveføre14
316268leveført5
316794levekostnader20
314594levekostnadsindeksen11
313673levendefisklag2
316091leveringskvotar1
314562leveringsstogg3
314714leveringsstopp7
311982liberalar18
312092liberalkonservative9
314345lidenskapsløst3
315513likestillingsråd4
316839likskapsideologi3
313661likviditeten290
315058lindebrækkes2
315660linedelt23
312899lisenstalet2
315079listesambandsavtaler2
315069listesambandsordninga2
314530litteraturringar2
311687livberga37
315148livlegaste8
316843livsgamblinga2
316852livsgode5
316586livssfære2
311779livsspørsmaal1
312471livsspørsmål10
316814livssynsband2
313038livssynskonfliktar2
314308livssynssakene2
313037livsynsstrid1
312449lockout81
313083lockoutane2
312464lockoutar4
315849lokalforvaltning16
314104londonregjeringa4
313141lossearbeidarane4
313829lovarbeidet65
313167lovfestast62
313152lovføresegnene61
315655lovheimel164
311773lovløse16
312465lovregulera5
312094lovutforming2
312085lovvedtaket64
313894luftherredømet2
313874luftvern7
314776lukkingstider2
314571luksusbygging2
316835luksusforbruket6
316836luksushytta3
314178luksusskatt17
316632lulesamar2
316667lunsjrommet9
313767luseløner2
316576lyftande22
315670lyftestong9
312394lyfting29
312848lysboge50
311755lysbogemetode1
315023lysgaard21
314559låginntektsgrupper9
312407lågkonjunkturen52
314601lågproduktiv3
316482lågrentepolitikk2
314587lågrentepolitikken9
316788lågtlønsarbeid3
315515lågtlønsyrke11
312670lågtrykk82
311932lånefinansierast9
313512lånefinansiering52
311933lånefond3
316058lånekapital29
313430lånekasser4
316661lånepant2
311768lånevilkår44
315818lærarakademiet3
315591lærarbustad13
314026lærarsamband3
313054læreløs2
314056læringsperiode4
313824lærlingskule28
315546lønningsposer2
316777lønsarbeidet6
314522lønsavtalene2
312521lønsavtaler4
316054lønseksplosjon4
313495lønsemdkrav2
313484lønsemdlina4
313481lønsemdline2
314557lønsevna15
312447lønsfastsetjing11
316297lønsfastsetjinga10
314518lønsforbetringar2
312414lønsforhold8
311793lønsforholdet1
312295lønsgliding15
316425lønsglidinga13
313136lønskonflikt3
314521lønskonfliktar2
312453lønskrav42
313087lønsnedslag25
313128lønsnedslaget4
314516lønsnemnd46
314540lønsnemnda10
314539lønsoppgjerd2
316421lønsoppgjerda4
314259lønspress3
315024lønspålegg8
312698lønsreduksjonar6
313121lønsreduksjonen2
316841lønsrettferd1
313101lønssatsane2
311832lønsskalaen2
314219lønsstopp7
314857lønssystem32
312523lønstakar6
312820lønstakarane53
314951lønstakargrupper3
315967lønstakarinteressene4
315514lønstariffar2
312411lønstingingar8
314525lønsutjamning9
314603lønsutjamningspolitikken2
314960løypestreng109
314792løyselege7
314823løysingsordet12
314174løyveordningar8
312787magringskur2
313672makrellag3
313740makrotal4
312811maksimalsats10
315257maktblokker2
312472maktmidlet4
314778maktorgan14
315689maktvande2
315479malast27
313881malmskip4
316650mandatfleirtal3
313478mandattapa2
315073mandatutrekning4
315074mandatutrekninga8
315351mangelsamfunnet2
314712mangelsituasjonen4
314264mangelsjukdomar7
314774mangtydig9
311771mannheimen34
316315mannskapsnormene2
315177mannsløner2
316761mannsskapt2
313785manntalstrygda2
312878manufakturvarer3
315682manøvreringsrom4
315566mardølafossen2
312334margarinindustrien6
313682margarinsentral2
316573marginalskatteprosentar2
313897marineaktivitet3
314154marinebasar2
313890marinegastar6
313883marineleiinga8
316165marineøvingar3
313909marionettstyre2
316519marknadsaktørar32
312867marknadsdeling5
316838marknadsideologi2
315714marknadsinteresser2
316842marknadssuksess2
316090marknadstaket1
316288marknadsverdien200
315658marknadsvilkår20
314443marshalldollar2
314499marshallprogrammet4
314461marsjtakt5
315481maskevidd7
311884maskinland4
311744maskinleverandørane1
316379maskinparken41
315508maskinrom18
312563masseaksjonen8
312582masseaktion3
312817massearbeidsløysa11
312853masseartikkel2
315504masseflyttinga3
312534massegrunnlaget4
311912masseorganisasjon6
313314massepartiet2
314953massevandringa3
314242mataukarar2
315554materialle5
312296matfordyrarar2
312920matfordyring2
313428matlappane2
312786matlappar10
313427matslag18
312239mattilførslene2
312363matvarekjøp2
316326matvarekonferanse2
314994maurtuve35
313459maynhard1
315156medfangen8
315248medlems1
313097medlemsbedriftene99
313967medlemsbok6
316726medlemsdemokrati7
312454medlemsinteressene7
315712medlemskapslina2
315842medlemskapstingingane5
313322medlemsmakt4
312040medlemsparti1
313137medlemsrekkjene6
315702medlemstatane3
315063medstyrerett5
314279medvitsrommet2
312947meieriers19
315912meiningsbrytning6
315321meiningsgrupper3
316671meiningsmålingsinstitutta8
316701meiningsskilnader25
315810meirverdiavgift477
314895meisterprøva1
316789mekanikarane14
314619meklande7
313112meklingsapparatet4
313500meklingsforsøk2
312488meklingsframlegg5
314021melkestreiken2
313465mellomfase8
313467mellomfasen11
311841mellomformene1
313764mellomkrigstiden15
312692mellomkrigsøkonomi2
313804mellomskular4
313808mellomskule15
313976melsom34
315035memoarverk13
314599mengdereguleringane2
312156menighetsfakultet23
315370menneskebilete4
315015merkesaker19
316109messene39
312428metallarbeidarane17
312424metallarbeiderforbund12
312838metallindustri18
315382metallkonsern2
316134metallrikdomar2
314150metallurgisk18
314695metallurgiske16
312842metallutvinning4
313020mid33
316567middagsbord42
313016middelskular10
312011midhelsens1
316147midtlina29
316148midtlinene3
316167midtlineprinsippet4
314404mikkola2
312513militarisera3
315345militariseringa15
314615militæralliansar5
315211militærforsvaret2
316212militærløyvingane2
312511militærstellet76
315299militærstrategi3
313345militærstreik2
313346militærtnekting1
316034milliardinvesteringar13
316022milliardsummane3
315307milorgbakgrunn2
314121milorgkarar2
314299milorgstyrkar2
313549mindretala7
313372mindretalsfraksjonar2
313176mindretalsregjeringar14
312226minefarleg2
313880mineleggja2
311818minerar4
314258minimumsdeltaking2
313816minimumslesetida2
313800minimumsstandard13
313349ministersosialisme4
316641minoritets7
316613minoritetspolitikk7
316643minoritetsproblem7
316488minstealderen4
312445minstelønstariff2
313032minstepris63
312443minstetariffar2
315003misjonslag17
316119misjonsskule10
312779misligholder4
315021mislyd24
315745mistillitsframlegget17
315100mistillitsvedtak3
314236mjølkebok2
312931mjølkeflaum4
312926mjølkeflaumen2
312932mjølkekrig4
316371mjølvarer5
312574moane69
316335modellbruk2
311845modernæring1
313065moderskabet2
312131moderskabets1
314777modifiserast12
311780modsætte7
315589molo98
314183molybden12
315811momssystemet9
313531monopolhandel3
315146moralspørsmåla3
314863mosal2
315627moterklæring4
315758moterklæringa10
312195mothugen24
313456motkonjunktur4
312923motordrivne23
311924motorfarty12
314926motorsagen3
311705motorskip20
313853motortorpedobåtar5
313347motsamling2
313958motstandsfront5
314416motstandskampens2
314078motstandskrinsar2
314076motstandsleiing2
314050motstandsleiinga4
314060motstandsnett2
314090motstandsorgana2
312484motverje61
313851mowinckelregjeringa2
313166mowinckels26
313454multiplikatoreffekten1
315014murrast2
315671museumsverksemd9
313545myggbukta5
314819myklesaka7
313421mynd33
314705myndigheder25
315128myntast8
312532målarsvein3
313385målarsveinen2
313745målbart29
315698målfeste3
312165målmannstemne1
313216målpartiet4
312169målreisingstanken10
312166målstil1
312048måltalen4
312164måltrollet2
313718møbelfabrikkar30
312888møbelprodusentar4
313719møbelverkstader4
312136mødrehygienekontoret2
312137møllers21
314896mønsterbyen1
314529mønstringar24
312128mørketala64
316103møteplakatar1
316126møtesalar5
312616nabolandene52
316118narkoproblem1
312721nasjonalbankdirektørar2
314605nasjonalbudsjetta3
314465nasjonalbudsjettering2
312230nasjonalfargane6
313567nasjonalhuga9
315349nasjonalinntekta14
313752nasjonalrekneskapstal6
314359nasjonaløkonomi7
314942nasjonaløkonomisk15
311737natriumklorid5
312123nattarbeidsforbod1
312907naturalhushaldet28
312035naturherligheder1
316464naturparkar13
316149naturrikdomane25
316603naturskadane3
316606naturvernfolk2
315564naturvernhald8
312235naudig10
313916naudrett10
313013naudropet13
315289navigasjonsstasjonar4
315272navigasjonssystema3
315219navigasjonsystem2
313939nazifiseringsforsøka2
316511nbbl122
314227nebel9
316494nedbetalingstid36
316681nederlagsmannen2
316682nederlagspartiet2
315676nedgangsteikn2
315556nedskitna2
314576nedskrivingstilskot4
313118nedslaga9
313706nedvotert8
312515nedvoterte1
313589nedvæpningsinitiativ2
314091nektarane3
312319nemndene96
316808nemndsystemet3
312502nessekongane4
314392nessekongar7
312497nessekongeveldet1
313344nestformenn3
314869neststørste6
316010nettoandelen2
316000nettofortenesta4
316323nettoinntektene34
312224neutral16
313921nieder7
311735nikkel105
315112nivellering11
316828nobelprisar10
313550nomadefolk10
313479nominasjonsstrid7
316247nominell171
312646nominelle131
312225nordantil58
314398nordetter351
313580nordfjellet4
316214nordflåten13
316075nordfylket10
312248nordrussland1
312271nordsjøfarten8
315475nordsjøsild117
315477nordsjøsilda23
315826nordøk7
316049noreng30
316617norgga4
311839normalarbeidsdag13
314338normaliserast5
312434normalløn3
314470normalsituasjon19
314255normgjevar4
316004norskerenna34
314505nortraship14
313919norwegischen4
313821notdden1
312030novembermanifestet1
313884nsdaps3
316624nsr73
314852ntnf6
315495nuptialiteten2
315925nyan56
313828nybrotsperiode2
312285nybyggingskontrakter3
312610nydannelsen2
315439nydyrkinga42
316758nyfeministgruppene3
313581nyfordelinga2
314413nyformulering2
313743nygaardsvoldbåt2
313837nygaarsvolds1
313648nykelorda4
313649nykelordet5
314143nykelposisjon2
315326nykelposisjonar4
314526nykelrolla2
315934nyklar42
313954nyordna14
314209nyordnast1
313797nyorganisering23
312886nyregistrerte39
313348nysamla3
311963nyteikning15
313713nytingsindustri2
313795nådeskillingar3
314990nærbutikk54
314936næringer92
312348næringsdepartement6
315433næringsfattige13
313212næringsfridomen7
311814næringsgrein19
312055næringskonfliktar1
313643næringsliberalismen7
313208næringsliberalistiske6
314197næringslivshjula2
315089næringslivskjeldene2
312347næringslivskrinsar9
315827næringslovgjevinga5
313091næringsorganisasjonane49
313847næringsorganisasjonar36
314013næringssamband3
311961næringsspørsmål6
313267næringsting2
315628næringsutbygging11
316609næringsvandring4
313753næringsvennleg10
315762nødlandet18
316831nøysomhet14
315207nøytralisme7
315258nøytralistiske6
311721nøytralitetens2
312213nøytralitetsavtale2
313868nøytralitetsfond2
312212nøytralitetsfråsegner2
313898nøytralitetskrenking2
313891nøytralitetskrenkinga2
312199nøytralitetskrenkingar4
314657nøytralitetslina11
313438nøytralitetsvakt20
316748nøytronvåpen2
315853oberstkuppet5
314789obligatorsk1
315328observasjonsarkiv2
312545obstruktion8
316689odelslov21
312154odland94
314855odlast11
316557offentleglov57
313440offisersskorten2
311743ofl42
314201okkupantan1
314271okkupantbruk2
313989okkupantens5
313978okkupasjonens2
314008okkupasjonshæren9
314157okkupasjonskostnadene4
315224okkupasjonsminna2
314277okkupasjonssamfunnet2
314000okkupasjonssituasjonen3
315149okkupasjonssoldatane2
314670okkupasjonssona2
313620okkupasjonstid3
314194okkupasjonstyret2
314159okkupasjonsutgifter2
314032okkupasjonsvilkår4
314181okkupasjonsvilkåra2
314063okkupasjonsåret2
314497oksidavtala4
314495oksidforsyning2
314492oksidverk2
316411oljeavhengig4
316069oljebasar3
316019oljebasert17
315949oljeboikotten9
316042oljebusiness2
315995oljedirektorat3
316116oljeenkjene1
316124oljeflaumen2
316100oljefolk5
316197oljefordelingsplan2
316199oljefordelingsplanen2
312960oljefrakt5
315421oljefrakter3
315613oljefunna28
316076oljefylket3
315423oljekatastrofar3
316037oljekonsesjonane2
315973oljemengd2
316033oljemiljøet9
315970oljenasjonen15
315972oljenæringa66
316095oljeoptimisme3
316046oljerenta6
316272oljeriggane7
316277oljerigger2
316141oljesakene9
316111oljeskatten18
315994oljestyre2
315987oljestyret2
316045oljeverknader2
316084oljevilkår1
316263oljevogna2
316547oljeøkonomi6
313834olympiade12
314954omeignskommunar2
315879omframtlandsmøtet2
312051omkalfatring6
313856omlegges3
315141omnipotent4
315720omraade51
315044omsetningsavgift34
312909omsetningskrise3
312944omsetningslova21
315896omsetningsorganisasjonane2
314556omsetningsråd2
314717omsetningsrådet42
314179omsetningsskatten2
314548omsetningsvilkår5
316762omskipast2
313056omstorma4
313393omveltingsperspektivet2
312651omvølingstid3
314546onnearbeid18
311873onnene86
314156operasjonsrom2
316005operatøransvar10
316815opinionsrørsle2
314959oppfyrt5
313079oppgjerdene14
313077oppgjerder7
316742oppgjerdslitteraturen2
316437oppgjørene42
314768opphavsmyte2
313751opphenting28
314274opphentinga17
316013oppheting17
313229opphjelp4
316287opplagsbøya2
316249opplagsbøyene2
312587opplysningskampanje16
315091opplysningsorganisasjon3
314532opplysningstidsskriftet2
314455opplysningsutvalget5
313220opplåning79
316364oppmaling18
313268oppmarsj11
313968oppmarsjar2
313855oppmarsjen11
315233oppmarsjområde7
312383opponera24
312583opposisjonsfolka3
313841opposisjonsgetto2
313144opposisjonsgruppe6
312385opposisjonsline4
315696opposisjonsprofilen2
315846opposisjonsrolla5
312530opposisjonsrørsle3
315927oppropa2
316747opprustingstiltak4
312496opprørsfana14
315571opprørsmerke2
313782oppseiingsvernet14
314943oppskrif1
312732oppskriving14
312594opptaksvilkår4
314788oppteningstid30
315630oppteningsår9
316336opptrappingsplanen204
316055opptrappingsvedtak5
316089opptrappingsvedtaket13
315526oppvaskmaskin26
313862oppvæpning10
316206oppvæpninga4
316139oppvæpningsprogram2
312552oprettes8
312608oprykking2
315350optimismens5
315639ordførarens35
316020ordrebøkene40
313535ordsterke4
316525organi2
312575organisasjonmønsteret1
312520organisasjonsapparat19
315883organisasjonsapparata5
313366organisasjonsband2
315134organisasjonsgeneralar2
315190organisasjonsinteresse2
313746organisasjonsleiarane2
313381organisasjonslina4
314101organisasjonsprosedyrar2
312418organisasjonsrett11
313662organisasjonstanken7
312525organisasjonstilhøve3
313669organisasjonstiltak1
312626organisasjonsvilkåra2
312538organisationsarbei1
312536organisationsarbeidet1
312546organisationsformen1
312412organisatorar5
312597organiseret6
315667originallitteraturen2
316830orkidé15
312429ormestad17
314598oskebegerindustri2
314829oskebegerindustrien2
315140oslobispen16
315560ottosenkomiteen2
312958overbaud2
312539overenskomster10
313914overenstemmelse4
315295overflateskip2
312251overflatestilling5
315952overflodssamfunna2
314702overflytting71
312105overføringsprinsippet1
314133overgangsplanane2
314139overgangsstyret5
312941overprisen4
313902overrent3
316559overskjønn18
315774overskridingar152
313235overskyggja8
314276overtalig8
313360overtroisk8
315480overutnyttinga2
315318overvakast54
315327overvakingsarkivet2
315316overvakingsnett2
315302overvakingssentral3
314704paaligger12
313995pangermanismen2
313992pangermansk2
313991pangermanske2
312068panikklova1
315277panserstyrkar3
315603pantegjeld5
312792pantsetjing139
312869papirfabrikkane7
312441papirindustriarbeiderforbund4
315747pariet2
312706parikrisa8
312689parikrise4
313432parikrona2
312880parikroner2
312761parilina4
312708paripolitikk9
312717paripolitikkens2
314239parselldyrking2
314420partiandlet2
316712partiandletet2
312038partiapparat14
313646partiapparata8
313332partiaviser11
315728partibokutnemningar2
312601particentrum2
313317partidelegasjon3
311972partidiktat1
312508partidisiplin7
313981partiemblem2
315086partienes63
313364partiflora6
313192partifrontar2
312021partigjerda1
313416partigrensa2
311960partigrensene51
312053partigrenser33
315914partikanalane2
312004partikandidatar2
313982partikjevl2
312585partikløyving6
315268partikløyvinga14
316552partikomité2
313861partikonflikt2
313368partikonfliktar2
315019partikontoret38
316647partilandskap3
313962partilause12
316719partileiing22
313379partiliv7
313376partilivet7
315913partilojalitet17
315878partilojalitetar6
316472partilovnaden2
315823partimarkeringar5
312603partimedlemmernes2
315266partimedlemskapen8
315731partiomsyn5
313341partiorgana8
311988partiorganisasjonen56
316743partipraksisen2
313352partiregjering4
311995partisamhaldet3
311999partisamling6
314075partisanbrevet2
314193partisankrig3
311997partisituasjonen5
313286partiskiping7
316718partisosiologien2
316699partispissar2
315820partistandpunkta2
311973partistell1
314464partitalsmennene2
316680partitap2
316696partiungdomen2
315678partival27
315880partivedtektene4
315889partiveteranen28
313365partiærend2
311942partsreiarlag50
311798paternalisme14
312963pelagisk100
311934pelagiske66
314916pelletsverk1
315394pendlarkoloniar2
312292pengedansen2
312459pengemidlar22
312289pengenes9
314369pengereform3
313473pengestellet59
313446pengeteori3
313272pengetilførsler2
312720pengeverdi40
316693penjonsalderen2
315619pensionsfrågan2
313008pensjonatferie2
315631pensjonistilværet4
315616pensjonsutgiftene25
313441peparoverfallet2
315966permisjonsvarsel25
312729personlegdo1
315850personmotsetningar2
313145personskadane14
315331personundersøkingar15
314945perspektivplanane2
313025petisjon8
316114petroleumsøkonomi5
311833pigeværelse1
313629pilarane36
316313pinsam21
316765pionerinnsatsen8
314246plageånder9
315894plakatbukken2
314346planhushald3
314729planleggingsambisjonane2
314355planleggingsdepartement3
314439planleggingsideane2
316449planleggingslov2
313849planleggingsorgan2
314380planleggingspolitikken2
313845planleggjande15
314391planleggjardraumen2
316267plasseringsplikta2
313140plassoppseiing14
316107plassproblem17
311801platearbeidarar19
314709pleieinstitusjonar11
316781pleieyrke3
312607pludselige4
316644pluralitetslina2
316616pluralitetsline2
316183polarforskinga10
316607polarvinteren3
315301politiansvar3
314083politiapparatet2
314035politiinngrepa2
316727politikarstyre2
311976politikkusser1
314233politiløyve8
315342politimeistrane49
313852politimessige6
313540politimynd6
312682politioppbod7
314118polititroppar5
314040postfolk4
312340postpakkar6
314011postsekker4
313684potetmjøl97
311883potetopptakar5
316130prak2
314030preikestolane16
313775premiebetaling7
315669presentasjonseksemplar2
315444presseri3
314678pressesensur4
314681pressesensuren3
315506pressområda53
316430pressverknadene2
314791prestasjonsprinsippet2
315520presteembeta2
312141presteembete6
316388prestisjetung37
315371prevensjonsmiddel32
312134prevensjonsopplysning3
314765primærhelsesteneste3
315638primærkommunane35
316593primærkommunar8
315648primærkommunens2
313630prinsippsakene2
314983prisavtaler5
316517prisdanning14
312325prisdanninga9
312367prisdirektoratet12
315420priseksplosjon8
312939prisfordelen3
316419prisgarantiar2
314719priskonfliktar2
312326priskontroll24
314166priskontrollapparat2
314561priskrav4
312983priskrig48
312908priskrise6
314450prislov2
314431prislovgjeving2
315040prisnedslag9
314167prisnemnd4
314168prispoliti2
315036prisproblema4
312910prisras10
311904prisregulering78
316513prisreguleringa55
312328prisreguleringsdirektorat2
314457prisreguleringslov2
312327prisreguleringsråd2
316507prisregulert7
316414prisspiralen3
314377prisstabilisering4
316418prisstabilitet5
316256prisstopp3
313510prisstøtte12
312917pristilskot26
316548privatøkonomiske14
313472produksjonsapparatet28
316827produksjonsauke45
312733produksjonsbeskyttelsen2
315657produksjonsfaktor10
312841produksjonsfaktorane6
312713produksjonsfallet6
314347produksjonsfellesskap4
312857produksjonsfremjande2
314980produksjonsgrunnlaget16
314175produksjonskapasiteten109
315442produksjonskjede7
313490produksjonskrise4
312836produksjonsmengda16
313698produksjonsmiddel20
312928produksjonsmjølk4
312940produksjonsmjølka2
314944produksjonsomlegging3
312950produksjonsoverskot6
316030produksjonsplattform12
314858produksjonsprosessen68
314235produksjonspålegg2
314504produksjonsresultatet27
316007produksjonssamfunn4
316346produksjonsstyring7
314192produksjonssvikt7
314970produksjonsteknikken3
312302produksjonsutstyr70
314909produksjonsutstyret27
314343produksjonsutval13
314593produksjonsutvala12
311728produksjonsverdi19
314693produksjonsverdien15
316424produksjonsvoksteren6
314856produktivitetsinstitutt4
316266produktivitetsutvikling3
312435produktprisane9
316195produsentland13
315561professorveldet2
315068programbeinet2
314727programskriftene6
313796programskriftet13
311711proletarisering13
315039prolongasjon8
313102prolongerte9
313277propagandametodar3
314463propagandaslaget4
315921propagandatyngde3
313635propagandavinst2
312380proposisjonane13
311689prosessbaserte1
311729prosessindustri29
315584prostepar1
314151proteinleverandør2
314187proteinskorten2
313913protokollert23
312317provianteringsarbeidet2
312318provianteringsdepartement2
312306provianteringskommisjon4
312316provianteringskommisjonen2
312315provianteringsnemnder2
312062provinsbyar5
314086provokatørorganisasjon2
315992prøveboring43
315280prøveeksplosjonar2
316798prøveekteskap2
314822prøvesprengde2
313315puntervold16
313608pådrivande5
313436pålitande41
315687påskemarsjane2
314244quislingar6
313442qusling2
311774raade288
312297radikalisera2
312631radikaliseringsbølgja2
314077radikaliseringsprosess4
314033radioapparata25
313951radiotale19
316036rafnes19
315942rakettsaka4
316228rakettstriden2
315259rakettstyrke3
316231rakettutplassering3
311760rallarane111
313382rallarar98
314554rammeavtale91
315755rammelov14
314941rammeplanlegging3
314786rammestyring15
312356rasjon6
314451rasjonaliseringslov4
314458rasjonaliseringslova2
314468rasjonaliseringslover2
313154rasjonaliseringstiltak13
314368rasjonerast4
312337rasjoneringsdirektorat2
314365rasjoneringssystemet2
314900rasjoneringstid2
315950rasjoneringstiltak2
312298rasjonerte19
315861ratifikasjonen21
316429realinntektene16
314284realkapitalen29
316420reallønsgaranti2
316417reallønsvekst9
314358realøkonomi17
315611reformfram1
315608reformframlegg11
313309reformisterne2
316686reformperioder2
313863reformprogrammet28
312109reformtid2
316818reformvilje5
313762reformviljen2
312114regeringa3
313944regierungsausschuss2
316531regionsjukehusa14
314637regje1
315049regjeringsambisjonane3
313180regjeringsambisjonar6
313350regjeringsansvar16
315050regjeringsblokk2
313840regjeringsbyte3
313839regjeringsbytet5
314145regjeringsdelegasjon6
314146regjeringsdelegasjonen4
315136regjeringsdugleg2
315761regjeringserklæring34
313190regjeringsforhold2
313337regjeringsforsøk2
316721regjeringsframlegg5
315162regjeringsframlegget16
315750regjeringsfråsegn4
313351regjeringsfråsegna18
314144regjeringsfullmakter2
313943regjeringsfunksjonar2
315051regjeringshugen2
316565regjeringsmelding2
313206regjeringsmonopo1
313203regjeringsmonopolet2
313390regjeringsmuren3
313494regjeringsomdanning3
313414regjeringsoppdraget10
316678regjeringsopplegg3
315085regjeringspartier12
313503regjeringspause2
315795regjeringsperiode21
316343regjeringsplan8
315753regjeringsprogram6
312002regjeringsprogrammet18
313419regjeringsrøynsle2
315804regjeringssal2
313444regjeringssamanbrotet2
313607regjeringsskipinga7
312387regjeringsslitasje19
313355regjeringsstorm5
315764regjeringsstormarar2
313358regjeringsstormen4
313477regjeringssystemet12
313270regjeringstilhøva2
313637regjeringstrøytte2
315626regjeringstumultane2
312025regjeringsvenstre2
315646reguleringsarbeidet74
314903reguleringsarkitekten2
314472reguleringselementet2
316505reguleringsforskriftene13
314448reguleringsfullmakter5
315361reguleringsoppgåvene2
316659reguleringsparti2
316521reguleringssystemet18
312342reguleringstiltaka23
314364reguleringsvirksomhet2
312951reguleringsystemet2
314422reguleringsøkonomi2
314252reguleringsøkonomien2
315412reiarhald4
313626reichskommissariat2
316635reindriftsavtale5
316638reindriftsskule2
314893reinflokkar8
312456reisekasser2
315550reisekostnader34
316384reisevaluta3
311908reiskapslag1
316469reiskapstypar14
311926reketrål3
312358rekneskapane173
315203rekommendasjonane2
315202rekommendasjonar3
312710rekordproduksjon10
315945rekordtal23
316651rekordval4
314094rekrutteringskontora2
314082rekrutteringsmark4
316302reksten370
316312rekstens5
316281rekstensak1
316300rekstensaka1
316477rekvirering11
314574rentefrie42
313289rentelette2
316495rentesatsar17
316251rentesubsidiar8
314573rentesubsidiering2
313474rentesystemet3
313303reorganiserast6
311990reorganiserte11
313205reorienterte2
315551reparasjonsavdeling3
314110represen1
316549representantskapa8
311975repræsentanter52
316628reservatpolitikk2
312893reservedelproduksjon2
313704reservefond26
314474reservelovverk2
312107residualprinsippet1
315458ressursalarm2
314805ressursene159
316354ressurssituasjonen63
316824ressurssvikten2
314297restaurasjonen24
312106restprinsippet2
316722resultatsøkjande2
312097rettferdsak1
313594rettferdsideal3
316344rettferdsspørsmål2
313125rettsformannen10
315704rettskraft19
313546rettskravet14
313831rettskrivingskomité8
312167rettskrivingsreform10
314332rettsoppgjerd4
313923rettsoppgjerda4
316645rettsstillinga46
314689rettstat3
312485rettstridig1
316561rettstryggleiksgarantiane4
312470rettstvistar49
315411revolusjonerende27
313520revolusjonstalar3
312537revolutionært14
316625riikaid2
316623riikasearvi2
316619riikkasearvi2
314750rikelegare11
316621riksforbund32
312009riksmaalsforbundet55
312170riksmålspartiet2
315132riksparti3
313791riksreservefond2
316614rikssamfunnet2
314002riksting15
316357ringnot10
315943riper59
311762rjukanfos1
311750rjukanfossen25
315123rockeopptøyer2
314803rokkans21
315809rollebyte11
315188rolleforandringane2
315193rolleforventninga2
315192rollegrima2
315323romsterer17
312925rotvokstrar11
314401rullebanar8
316670rundspørjingar11
316376rutebil12
314171rutefarty2
312724ryggs7
314496råaluminium17
312591rådsrepublikk4
312576rådsrørsla4
314915råjernverk1
314918råjernverket1
311816råstofftilgangen10
313409råvareleveransane2
314880røsåga1
311754røyrgate59
312087røyrgater23
315977røyrleidning48
314684røysterettsalderen28
315066røysterettsvilkår2
313331røysters18
313572saba59
314071sabotasjegrupper4
314198sabotasjeline2
316194sabotørar24
315718sagligt4
314318saklegaste2
313663saksførebuinga107
315784saksinnhaldet6
313191sakssamarbeid9
313340sakssvarande12
311736salpeter20
314538salpeterfabrikk12
311696salsjordbruk4
315510salstilboda2
316496salsvinst4
313677salting203
314720samanvokster5
314721samanvoksteren2
312968samanvove10
313801samarbeides9
316140samarbeidsevner8
314520samarbeidsideologien3
315695samarbeidsinvitten5
315016samarbeidskomiteen20
316294samarbeidsordningar57
312866samarbeidsorientert5
314341samarbeidsråd56
313946samarbeidsstyre2
315402samarbeidstiltak86
314417samarbeidsvennlege2
314718samarbeidsviljen15
314103sambandslekken2
314408samebygdene3
316634samebygder2
316615samefond2
313578samejenta2
316612samekomiteen7
316631samekomiteens3
313569samelandsmøte2
313571samelister4
316633samepolitiske11
316620samers26
315915samferdselspørsmål2
313937samfundshjelp4
313089samfundshjelpen4
313936samfundsvern4
312559samfunnseige7
313843samfunnsforandringane2
312481samfunnsfred2
316583samfunnsfunksjon11
314769samfunnsinteresse19
316039samfunnsinteresser98
314414samfunnskontroll8
311695samfunnsmakt21
313380samfunnsomskapande2
316040samfunnsomsyn67
313281samfunnsopppløysing2
315524samfunnsorgan8
314728samfunnsstyrte3
315652samfunnstenestene3
312993samfunnstenester9
313090samfunnsviktig5
315135samgang5
316622samiid2
316626samiraddi2
316610samisktalande28
314861samlebanda5
312014samlingsfløy1
311991samlingsfolka1
313338samlingsforsøk2
312012samlingsgruppe1
313398samlingskongressen5
311989samlingspolitikarane2
312028samlingspolitikken12
313269samlingspolitikkens2
311994samlingsprogram1
311967samlingsrørsle1
311985samlingsspørsmålet1
312019samlingsstrategi1
315078samlingsstrev2
311981samlingstanke17
314311samlingsynsket2
312322sammala4
312323sammalinga2
315200sammarknad2
314349samordningsråd3
314473samordningsrådet11
315264samorganisasjonar4
312553samorganisationer1
315208samrøring51
312237samstava72
313513samtidsmedvitet4
314350samverka9
314551samvirkeorganisasjonane20
316487samvirkeprinsippet37
314394samyrkefryseri2
312090samyrkelag30
311869samyrketiltak4
313214sanera14
313265sanerast17
313722sanerte27
314330sanitetsteneste4
313588sanksjonspliktene4
313872sanksjonsplikter2
316713sannkjenninga11
316605sautso2
312037sb253
313323schefloe4
315643scheikomiteens3
315158schjelderups5
312734seddelbeskyttelsen2
315968seglingsfyr2
311945seglskipa14
314285seglt6
314810segmentteorien2
315516segregert6
314876seinindustriell2
315990seismikk93
315989seismisk25
315018sekretærkorps2
315356sekstiår3
316387sektitalet1
316168sektorprinsippet13
315143sekularisera3
315165sekulariserande2
312652sekundærnæringane14
312064selskapskapitalen7
316385selskapsreiser7
314491selskapsstyret6
314583selvaag33
314932selvbetjeningsbutikkene2
315062selveierdemokratiet4
314429selvregulering3
313330selvstændighet7
315641senterdanninga4
312946sentralar42
314555sentralforbundet2
314853sentralinstitutt9
313304sentraliserast28
314064sentralleiing3
315368sentralskular7
315426sentralskule9
312020sentrumsfraksjonen1
311966sentrumsfront3
315093sentrumsorientert4
313199sentrumsposisjon11
312686sentrumsposisjonar2
315083sentrumssamlinga2
315082sentrumsstrategi2
313987separatfred5
316801seriegamiet2
315457serviceapparat7
314873servicenæringane15
315429servicenæringar13
311848sesongfiskeria9
314370setelinnløysing3
312726setelmengda10
312739setelomlaupet8
312728setelpresse4
313051sharing20
314333sigerherrejustis2
314921sigermaktenes2
316834sigerpris2
313582signatarmaktene9
316177signatarmakter2
312765sikringsfond74
312981sildeeksporten14
315476sildeeventyr5
315470sildefangstene2
314217sildemjøl25
312980sildesalslag13
315468sildesnurparar2
314327silkefront3
314824silkestrømper11
314039sinnrike15
314153sisyfosverk2
316558sivilombodsmannsordninga2
314447sjaastadkomiteen10
314471sjaastadkomiteens2
315459sjarkar16
312719sjefsdirektør4
314638sjonen12
316535sjukare85
316542sjukdomsskapande3
316533sjukehuslova5
316534sjukehusstellet9
312101sjukekassene1
313787sjuketrygdordning2
312346sjøfartskomité2
316291sjøfartslova3
314569sjølvbyggjarar4
313010sjølvefolket25
311866sjølveigar52
316518sjølveigarbustad2
316512sjølveigarhusvære5
314565sjølveige53
316331sjølvforsyningsgrad8
316340sjølvforsyningsgrada1
316217sjølvmordsstrategi2
313760sjølvregulering11
312823sjølvsysselsette2
312268sjøområda27
312228sjøområdet21
316642sjøsamar4
312210sjøterritoriet40
313877sjøtransporten57
315836skandøk2
312992skattbare18
313451skatteauke80
316572skattebøra3
312058skattebører1
312789skattegrunnlag18
312776skattegrunnlaget31
313603skatteinngang94
313658skatteinngangen133
315821skatteprogresjonen2
312777skatterestansane4
316310skattesak11
316431skattetrøytt2
312797skatteutjamningsfond2
315905skeivsidene2
311838skiftarbeid51
314920skiftarbeidet2
311716skiljande9
312371skilsdom185
313123skilsdomen14
313600skilsdomsavtale33
313591skilsdomsavtaler2
312468skilsdomslov3
313131skilsdomslova2
313590skilsdomsprinsippet2
312490skilsdomsretten5
312487skilsdomsspørsmålet2
314748skilsmissene11
315507skilsmissetal10
315355skilsmissetala20
313864skilsomdomsavtale1
312280skipsaksjar2
316296skipsfartens4
311943skipsfartsnasjon7
312959skipsfartsnasjonar3
312955skipsfartsnæringa30
313595skipsfartsområdet7
316299skipsfartssaka2
311956skipsfartstenestene1
311951skipsfartstenester4
316101skipshandel6
314836skipsindustri15
315043skipskontraheringar4
311947skipstalet1
314507skipstonnasjen4
313156skipsverfta58
314992skjenebane1
314724skjolda13
316445skjønnslov2
314290skoft22
315869skogbrukskommunar2
315452skogsarbeidet33
315456skogsbygdene17
314095skogsforlegningar2
315454skogsmaskiner8
313240skolegården36
311837skorsteinar53
314989skorsteinstøv1
314827skotøyfabrikkar1
316394skranketerminalen2
316086skranta46
313720skredderi2
314085skrekkens32
316024skruvestikka6
313611skugga54
315011skul20
316611skulekomité2
311821skulekommisjon14
313830skulelovene22
313014skulemateriell30
312516skuleplikt15
315365skuleskipnad11
315907skuleungdom95
313640skuleutbygging39
314794skume83
312231skutesidene14
313391skyvd40
311974skæbne5
313933slagfjører2
316218slagmarksvåpen2
313947sluttast14
314119sluttoppgjerd2
311877slåmaskin46
314966slåmaskina65
311698slåmaskinalderen1
311878slåmaskinene6
311879slåttekarar25
312541sløifes1
311919smaabrugerforbund2
315027smakleg4
313544smedal54
314609smel2
315962smelteprosessar5
313260smuglarvarer17
314981småbrukarinteressene2
315446småbrukarskulane2
313664småbrukarvennleg2
312381småbrukerforbund5
315448småbruksbanken2
315447småbrukslærarskulen2
314397småfalne4
314891smågardane7
314904småhus93
315474småsild38
312757småspararen2
313593småstatspolitikk2
311930smørjeolje45
314899snarbygde1
316151snegla11
314426sniksosialisering6
314906snobby1
315478snurparane11
316356snurparar8
314402snøskjermar5
313342socialistiske33
315988sokkelområde2
316106sokneborn6
312163sokneråd332
312573soldatråd5
313195solidaritetens12
314767solidariteteten1
316746solidaritetskomitear2
315938solidaritetskomiteen3
313980solkorset5
312477solnørdalkomiteen2
313634sondera8
314650sondert19
314639sonderte5
316174sonedeling4
316204sonespørsmåla2
313515songdansar9
313425sosialbudsjetta4
314726sosialdemokratisering4
312113sosialdepartement3
316850sosialforskaren2
313761sosialhjelpstaten6
314412sosialiseringserstatning5
314722sosialiseringsplanar4
315708sosialiseringspolitikk3
312636sosialiseringsspørsmålet4
314785sosialliberal4
313426sosialpause2
312108sosialpolitikar6
312015sosialradikal1
312082sosialradikale13
313207sosialreformatorisk2
313210sosialreformatoriske3
316237sovjetunio1
313492sparepolitikarar2
311968sparepolitikk9
315822spareviljen5
316514spekulasjonssal2
312279spekulasjonsår2
315741sperrefrest1
316353sperresoner2
312902sperret206
311807spesialarbeidar2
311805spesialarbeidarane2
312864spesialarbeidarar8
314081spesialavdelingar4
315381spigerværk2
313058spiritistisk6
313040spiritualistar2
315726splittelsen28
315749splittelsesparti2
311714sprengemne10
313017sprogblandede1
312171språkposten3
316601språktradisjonar10
315260sputniksjokket2
315215stabar14
314591stabilaste2
314374stabiliseringslina36
314646stabssamtaler2
315242stabsøvingar4
315953stagflasjon9
312952stampesjø6
314270stamveg331
314572standardbustader2
313965standrettsdommane1
315984statfjordfeltet52
312373statsansvar11
312803statsbankerott6
314502statsbedriftene11
314708statsbilete2
314703statsbiletet2
313033statsbåtane1
316038statseige14
312118statsembeta1
314501statsengasjement2
312357statsfinansane36
313226statsfinansielle11
312294statsfunksjonærane2
313031statsgaranterte40
313221statsgjeld73
313527statsherrevelde4
312662statshjelp48
315380statsindustri4
313466statskapitalisme5
313177statskuppklima2
313043statskyrkjeskipnaden10
312804statslån82
313491statsløyvingar4
313193statsministervervet4
312377statsministerår4
312630statsomstøytande2
315104statsoppgåve9
316826statsplanlegging2
313146statspoliti9
313142statspolitivakt2
315160statsrettslærde2
315996statsselskap11
315738statsselskapet21
313506statsskatt18
312810statsskattesystem3
315359statsstyring12
313213statsutgifter14
312181statsvokster3
314204stavangerfolk6
316096stavangerhalvøya1
314910stemnninga2
312339sterkvin20
313247sterkvinforbodet2
313045stillaset61
313741stimulansar21
315872stjerneargumentet3
316851stjernø21
314514stoppen21
316717stoppsignal9
314995storbyens81
313552storfinske2
311719storimport4
311781storkapitalister1
313750storkonfliktane2
312450storlockout12
312714storlockouten7
312190stormaktsalliansar4
314661stormaktsallianse2
312207stormaktsblokker2
314659stormaktskrigen5
316179stormaktsspenning2
315297stormaktsstyrkar2
315790stormlaupet12
315153stormver15
311730storproduksjon15
314149storprosjekt24
313994storrike11
315874storsamling18
312976storsildlaget4
313257storsmugling3
313278storstemner2
312699storstreik79
312561stortingsarbeidet20
313633stortingskomitear10
313912stortingsmøtet23
313182stortingspolitikken8
312669stortingsrotet2
316691stortingsvalde2
316355stortrålarar3
316349stortrålarflåten2
312129straffeføresegnene15
316460strandlova5
316448strandplanlov3
316462strandplanlova6
315757strandstrekningar7
313092streikebrytarane4
312558streikebrytarar20
313749streikedagar2
314046streikeforbod2
312452streikekassene5
312451streikekasser1
313109streikekomitear2
313117streikekomiteen3
313211streikenederlag2
313096streikenederlaget2
313093streikevakter13
313105streikeåret2
313920streitkräfte2
315644stridsemna6
311959stridsemne41
315261stridshovuda2
314155stridskreftene4
314607strukturendring30
314984strukturpolitikk17
315505strukturskifta2
312671strukturskifte2
315563studentens19
313042studenterbevegelse2
313818studentklassar2
315559studentkull9
312568studentlaget18
316584studieverksemda2
314962stupbratt50
314163styremakta10
316463styringsbehova4
316562styringsfullmakter3
316554styringsglade2
316602styringskonfliktane2
316569styringskrisa2
315013styringsmannskapet2
314771styringsmerke2
315791styringsmåtar6
315732styringsmåte5
315688styringsmåten4
315781styringsprinsipper2
315733styringsproblema9
315782styringsproblemer3
316459styringsproblemet2
316551styringssak3
316819styringstru2
316409styringsuvillig2
316653styringsvanskar2
313402styrkeprøven39
315460stålfarty3
316073stålkonstruksjonar25
314882stålproduksjon3
312519stønadskasser3
314575stønadslån2
313333støstad47
312768støtteaksjonar2
311891støttebruk4
315245støttefråsegn10
312738støttetiltaka12
315057støyende13
312915subsidierast9
313259substitutta6
312324sukkerimportmonopol2
313641sundagsstilla5
313803sundagsstilt3
312145sundlemast2
315275supersonisk14
316319supertankar8
315419supertankarar21
315410supertankaren12
313950suspendera9
315084sutlaust22
313528suverenitetskrav4
313251svakvin15
316185svalbardbudsjettet12
316176svalbardtraktaten9
316770svangerskapspermisjon34
312293svartebørsprisar3
313000svartsidene3
312815svartår10
311794sveinar90
312389svinginga23
312033sygeforsikring1
312889sykkelreparatørar6
313514symbolverda8
313138sympatilockout4
312543sympatistreik16
315131synode50
316182sysselmannen239
313738sysselsetjingseffekt22
313666sysselsetjingstiltak11
313298systemavvisande2
316083syttitåra1
314065særgreiner2
316630særpolitikk2
312081særreglar139
312122særvern2
312246søkkte33
314865søral69
313570sørsamar7
315930sørvietnamesiske7
313577søtvoren6
312045taburettar13
316508takstplikt2
312063talrikaste4
312492talsterke1
316283tankmarknaden8
316242tankratane3
312961tankskipspoolen2
315413tanktonnasje4
312957tanktonnasjen5
316458tapargrupper2
312642tariffane55
312415tariffavtale200
313150tariffavtalene10
315625tariffestet4
313155tariffkrava2
314340tariffmessige5
313080tariffområde11
315037tariffoppgjerda2
315815tariffrevisjonane2
313165tariffsaker2
316426tarifftillegga2
313727taylorsystemet3
316596teaterbyane2
314018teaterstreik2
315978teeside2
311797teglverk81
313820teiknelærarskule11
314218tekstilarbeidarane3
311723tekstilindustri26
315542telefonapparat15
314384telegrafstolper2
315330telegrafvesenet8
314312telemarksbonden3
313990tenarposisjon2
316753tenestegruppene3
311875tenestekar8
315525tenestenæringane12
315367tenestenæringar6
315287tenestetid94
315847tenkjeloft6
312274territorialgrensa35
316655tersklane21
313716tertiærsektoren11
313339tesekrigen2
316442tettfolka22
316440tettområde2
312329thagaard36
313689thagaards6
312643thinnske6
316756tidfestast146
316407tidlegar20
315417tidobbel4
314089tilbakeslaga9
315228tilføring69
316213tilførselslinene4
311903tilførslene32
312216tilførsler31
313539tilkjend36
312830tilkvesste22
314682tillatelege5
312647tillaupa2
313504tilleggsbudsjett5
313905tilleggskrav40
316590tilleggsmeldinga20
313284tilleggsnamn3
314787tilleggspensjonar11
315632tilleggspensjoneringa2
316774tillitsapparat3
313085tillitssvikt9
313151tillitsvaldes2
313605tilnærmande2
313319tilpasningsordning2
314044tilpassingsline2
313587tilslutninga46
312595tilspidsede5
316465tilsvininga3
315904tiltrekningskrafta6
316265timefortenesta2
316325timeinntekt3
312816timeverk31
315922tingingsapparatet3
315876tingingsresultatat1
313574tingmannen47
311752tinnsjøen15
314184titanmalm2
314935tjenesteytende10
314840tobakksindustri5
316360tobis180
313973tofrontkrig2
316778toinntektsfamilien3
312433tolelege5
311913tollkrav5
315834tollmur15
315204tollsamarbeid2
311712tollspørsmåla1
311916tollspørsmålet3
315197tollunion25
311900tollvern61
313695tollvernet29
313397tolugare3
315008tomannsbustader37
311864tomteeigarane11
314905tomtegrunn14
316078tomteprisar20
312269tonnasjeavtala2
312266tonnasjeavtale2
316241toppinntekter2
315164topporgan3
314289torpedering6
312247torpederingane4
312233torpederingar6
316160torskekrigar2
314221totalisatorspel7
314754totaltala14
316820trafikkmiljø9
316377trafikkulykkene23
316304trajan18
311843trakta34
314544traktorimporten2
312922traktoriseringa3
314545traktorstasjonar2
313327tranmælittane2
313321tranmælittar2
315960transistorar13
312798transportbedrifter11
314112transportkapasitet21
313882transportskip10
312861transportsystem144
316128trebenker8
316127trebygga1
311725treforedling48
312882treforedlingsbedrifter8
315393treforedlingsdelen2
313711treindustrien20
315766trekkraft25
312214trekongemøte2
313431trelastimporten2
316706trelle4
311882treskjeverk14
312870tresliperia2
314373trettiår7
313461treårsplan14
313464treårsplanen5
315372trivnaden48
316028tromsøflaket15
312529trondheimsresolusjonen2
312026trontaleordskiftet5
313230trugnaste28
315127trusfellesskap4
314490trustane7
312876trustkontrollen6
312875trustlov8
313687trustlova2
315430trygdeforbruk2
314452trygdelag35
315199trygdemarknad2
313802trygdeordning12
313844trygdeordningane15
313772trygdepengane3
313798trygdestell3
312104trygdestellet8
315634trygdeutgiftene14
315635trygdeutgifter7
313703tryggingsfond7
314764tryggingsnettet11
315314tryggingsorgana2
314610tryggingsorganisasjonen2
313554tryggingsrisiko18
315304tryggingsstaben2
315309tryggingstenester4
316316tryggleiken?1
315332tryggleiksklarering43
316152trålarflåte2
315465trålarlov2
313674trålfisket24
316155trålfrie7
316029trænabanken5
313386trønderbygda3
314460trøytna66
315032trøyttare31
312999tuberkulosetala2
313160tukthuslova2
313158tukthusstraff2
311851tunglynte6
311753turistattraksjonen52
313707tuveng2
312794tvangsakkord51
312996tvangsauksjonane10
312994tvangsauksjonen9
311905tvangsdyrking7
314385tvangsevakuerte5
313683tvangskartellisera2
314241tvangsleveransane3
314234tvangslevering4
312483tvangsmekling2
312984tvangsorganisering6
314430tvangspolitikk2
312320tvangspålegg2
313098tvangsskildom2
312480tvangsskilsdom10
316478tvangsutleige2
314211tvangsutskrivne8
312781tvangsåtgjerder3
316745tverrpolitikk2
316724tverrsnudde19
316849tverrstraumar2
311844tvifelt9
313543tvika52
314667tvikløyva2
312679tvikløyvd5
315841tynnslite8
314231tyskarborn4
314898tyskarbrakkene1
316021tømdest21
313678tørking133
315981tørrgass46
315986tørrgassen7
315729tøya51
314421tøyma50
313584uafhændeligt4
313928ubudde20
315597ubygde18
315278ubåtbasar2
312270ubåtfaren2
312250ubåtkanal2
312194ubåtkrig20
312253ubåtkrigen34
312245ubåtkrisa2
312252ubåtresolusjonen10
315279ubåtsyner2
312249ubåttrafikken4
313583udeleligt5
314707udkomme36
315780uenigheter22
315693uforholdsmessig97
313562uforstaaeligt6
313799uførhet23
313429ugilde65
313768ugildlovgjeving2
314423uklarhet25
314147ukonstitusjonelt4
316754ukonvensjonelt17
315262ulikemeiningar1
316115ullandhaug15
313308ultimativt2
314399ulydigheten3
312099ulykkesforsikring42
313788ulykkestrygd5
313784ulykkestrygda5
312707ulykkesår3
312696ulykkesåret6
313563umatrikulerte7
313468underbudsjettera2
313476undergangsfasen2
314248undergravast8
315786underkjennast5
312562underordnast8
312408underprivilegert1
313511underskotsbudsjett8
316751underskriftsinnsamlingar2
313903undersøkingskommisjonen14
313812undervisningsplanar9
313377undetrykking1
314652undén3
315545ungdomsdraumar5
312567ungdomsforbundet49
312831ungdomskull22
314997ungdomssentret2
314028ungdomstenesta5
314027ungdomsteneste3
312658unionelle166
311710unionskonfliktane3
312664unionslandet2
312657unionsspørsmåla3
313774universalitetsprinsippet9
315110universitetenes4
313048universitetsretningen2
314674unntakssituasjon4
316171uomstridd21
315155uomvendt5
316474uoppfylte10
315048uoppseieleg47
314600urasjonell18
313489urasjonelt11
313217urbankultur3
312173urbanliberale1
313067urikka4
316792urikkeleg45
315909urikkelege23
313422urolighetspolitiet2
312684uroperiode2
314268useljelege2
314820utanompolitiske2
313786utanriksfart59
313885utanrikskontor2
315206utanriksorientering3
314629utanriksorienteringa2
314620utanrikspo1
314158utanriksreknskapen1
311718utanriksteneste12
312219utanriksøkonomi11
315038utanriksøkonomien25
316193utanskjers12
316026utblåsing47
313132utbod20
312638utbytedeling4
314608utbytegrensa2
312581utbytning4
315659utdanningsbanken2
315363utdanningseksplosjon6
316578utdanningsføremål2
316639utdanningsråd9
316640utdanningsstipend19
316752utdanningsungdom3
316577utdanningsvegane5
315181utearbeidet34
314135utefront4
312096utefrå6
316322utekonkurrerande4
314922utemarknadene2
316017utenkte33
313602utenriksledelse2
316292uteregistrering3
314389utfattig6
316467utfisking8
316282utflagging74
312359utgiftsauke27
315612utgiftsauken82
315607utgiftskapplaup3
315615utgiftskurva2
312808utgiftsnivå12
314328utilbørlege9
312945utjamningsavgift9
316709utjamningsidealet2
315006utjamningsideologi2
314606utjamningsline2
316840utjamningsrettferd3
315595utkantpolitikken3
315548utkantsamfunn11
316491utleigebustader160
314012utmeldingsskriv3
315775utmål11
311906utmålt17
314214utnamnet25
312995utpantinga2
313483utpantingar4
316209utplasseringsdel2
313313utreinskingsprosess2
315298utskytingsmiddel2
314142utstede36
316223utstyra37
315238utstyrslager4
315033utteljingane3
313099uttømde14
312990utvandringskvotar2
315496utvandringsoverskot2
316012utvinningstempo3
316016utvinningstempoet4
314957utvær123
314396utværa2
315152utøylet2
313889vaktfartyet2
313854vaktvernet2
315679valapparatet2
315020valbodskapen3
316672valdebattar4
313086valdgiftsdomane1
313174valdgiftsdommane1
314250valdsbrotsverk14
314054valdsideologi2
313299valframgang2
313405valframmøtet10
313359valgstemmer2
314775valkampslagorda2
312518valmaskiner3
316669valmøta4
312633valordningsreforma2
316737valorganisasjon3
313645valperiodane8
312000valprogram98
315077valreforma4
315071valrevisjon2
313290valsamarbeid11
314917valseverk17
311996valskipnad9
312005valskipnaden18
312161valstridane2
314685valteknisk51
313295valtriumf4
316725valtriumfen2
312010valutafallet1
314589valutainntening2
314870valutainnteninga2
312742valutakommisjon2
314367valutakvotar4
314479valutalisensar4
316320valutanæring2
314286valutareserve4
314437valutasituasjonen9
314623valutaskort3
314482valutasparande2
316309valutasvindel2
312722valutatilhøve3
315674valutfall5
312762vanhjelpne11
313018vanskeligt46
314436varebyte68
312723varebytet22
314931varedistribusjon5
316060vareeksport6
311955vareeksporten18
314238varelagra9
314361varemengder7
312354varesentralar2
314433vareskorten2
312554varetar3
315428varetilbod10
316498varisasjon1
316716varsellampe8
315294varslingssystem87
314991vaskeri73
312074vassdragslova18
313022vassleidningane7
315281vasstoffbomber2
315592vassverket231
315796vedgåtte2
313940vegast172
314940vegskjeringar4
314170vegsperringar16
315651vegstellet64
316749vegtrasé24
313046vekkingskristendomen14
314834vekstgreinene2
314604vekstindustri4
316829vekstkraftige16
315544vekstkurvene3
314948vekstnivået2
315605vekstnæringane9
312667vekstperiodar3
314923vekstspiral2
315547veksttala6
316714vekstvisjonen2
316011velferdsbehov5
315606velferdsføremål2
312405velferdsinteressene2
315636velferdskommunen6
314710velferdsmål8
313793velferdsorganisasjon6
314782velferdsprosjektet2
315610velferdsstatsbyggjar2
316816velferdsstatsverdiar2
314475velferdsvisjonane2
316597velfinansiert2
311865velhavande16
314410veljarappell3
313388veljararane2
316674veljarens3
313387veljarflokkar3
313181veljarlojalitet3
316664veljarmønster2
316729veljarsuksess2
312007veljartal1
315799velpolerte2
313005velsette7
316660velstandssamfunn10
315944velstandsstat2
316044vengeklipping2
312150vennesamfunnet5
313996venstreelement2
312382venstrefleirtalet10
312001venstrekandidatar1
312751venstrekant35
311767venstrekanten113
312168venstreleiarane1
314783venstreopphav2
313126venstrepolitikar27
312041venstreregjeringa23
313638venstreregjeringar2
312023venstrerepresentantar9
312017venstresamling1
312180venstrestyre4
313412venstretingmenn4
316657venstreveljarar24
312044venstreveteran1
312036venstreveteranar1
314432ventestilling3
316504ventetider54
312184verdenspolitisk2
312966verdfullare6
314247verdiberande3
314854verdikjelda2
314254verdikløyvd2
316732verdskart10
312712verdskrisa36
314851verdsnivå3
316099verdsvende1
314357vergeløst4
313826verksmeisterskule2
311796verkstadhandverkarar1
311724verkstadindustri27
314152vernebuast2
313857vernebuingstiltak10
314616vernepliktstid2
312121vernereglar22
314263vernichtungslager3
316198vestalliert4
314654vestblokk2
315716vestlandsbønder4
314305vestlandsparti16
314642vestorientering7
314628vestorienteringa6
314643vestorientert3
315194vesttysk13
312604vidtgaaende9
313953vidtgående4
313979vikingmytologien3
312205vilkårskontrabande2
314240villagris2
315772vindkula3
311803vinkelsmedar1
312971vinlanda4
314251vinningsbrot4
313811vintergymnas2
313810vinterrealskule2
315471vintersild9
315469vintersilda5
316695visjonens2
312687vitaliserte8
314352vitskapsgrein9
314741voge14
311751vognlasset2
313850voksterfara2
314815voksterperiode3
315951voksterperioden3
312673vokstertid12
311740voksteråra2
312593volan5
312644voldgiftsdommer2
314336voldsmakt2
315387volumauke27
316278volvoavtalen3
316279volvokonsernet3
312071vorma29
313524vraa27
314124våpengreinene3
314206våpenkvild5
314005våpenlaus23
314225våpenslepp2
314120våpentilførsler2
314068våpentrening16
315769våroppgjerda2
312978vårsildlaget4
315979våtgass43
315985våtgassen4
311978vælgerfolkets1
312272væpnast7
312495væreigaren7
312034værn65
312049whistpartiet1
314273wicken5
314807willam3
315053worm30
314444ynskjemål16
311863yrkesarbeid23
315369yrkesdeltaking89
312806yrkesfolket10
312969yrkeskombinasjon5
315567yrkeskombinasjonar3
315517yrkeskvinna4
313002yrkeskvinnene3
315366yrkesmønster2
316053yrkesorganisasjonane7
315009yrkesskadetrygd24
313822yrkesskulane7
315364yrkesskular19
314734yrkesstatistikken2
312927ysta91
312935ysting73
312606zimmerwaldkommisjonen2
316339åkerarealet9
311894åkerbruket15
313930ålei1
314203ålgård87
314213ålgårdmyra1
312613åpnere15
312335årskiftet22
314093årsklasser21
315288åtaksfly2
314660åtaksmann2
316048åttandedel8
312547ændres1
313974ærendssveinar3
316441æste34
312800ødegaardismen2
314129økono2
314466økonometri4
314353økonometrien5
314811økonometriens2
314946økonometrisk2
313739økonomihistorikaren3
313424øksekomiteen2
314524øretillegg2
315296øvingsinnsats2
315284øvingsmønster2
315286øvingsreservasjonane2
313598øvingstid14
313869øvingstida4
314072øvingsvåpen3
315434øydegardar7
315227øyremerking53