Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1994: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1994

Av i alt 210 ordformer var 55 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
311279amatørnivå6
311265amatørpoesi1
311306anstrengte33
311318bodskapsorientert1
311308byggeklosshus1
311285dagbokskrivande1
311270dagboksnivå1
311313degenereringa6
311295delinkventane1
311278diktskrivarar2
311303dolyrikk1
311284eksluderer2
311315etterutdanninga21
311286flinkheit2
311312forlagsredaksjonar3
311273formlaust22
311304graffitti1
311296hyggesnakk1
311283indresekretoriske1
311271kjøkkenbordslyrikk1
311282knotete7
311268lyrikkmanus1
311302lyrikkomgrepet2
311290mykjeseiande13
311314nynorsklyrikken3
311320nyttepoesi1
311288poetisering3
311267pratsom3
311274redundans11
311307sakeslaus3
311289snirkleri2
311276språkoppløysing1
311310standardgrep1
311309søkarbunken2
311292temperamentsløyse1
311301trivialiseringa3
311291tåkepratande1
311305undergrunnslyrikk1
311280uproduktiv24
311294usæle193
311298valør120
311317vedkjenningsdikt3
311299vitsing6