Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1994: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1994

Av i alt 210 ordformer var 58 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
311187apple186
311191blondekjolar1
311214blondeundertøy2
311204bone122
311197borgarmeistaren18
311194borgarmeisterkandidaten1
311172brock24
311218brockske1
311211damesjåføren1
311181eerie3
311219ektesenga17
311185eteleg4
311190ettersøkt96
311170fences1
311225finsrud18
311221fjernsynssjåar2
311167forbruksmentalitet4
311210fotgjengar113
311177froskemaske1
311202ginny6
311199grillspydet2
311212hormonane8
311200hormonforstyrringar4
311176innbrotstjuv28
311175karbad9
311188kjernefamilieidyllen1
311220kjønnsforskjellar59
311193kriminalserie92
311203kyrkjemakta11
311217legekona1
311223manipulativ1
311179marknadsføringsapparata1
311205medietekstar2
311178metainnslag1
311209måneskinstur11
311216penisen6
311169picket1
311173politikontoret7
311207rettsalen15
311208rettsmedisinar5
311171sendepause1
311213sheriffassistent1
311189sheriffassistenten3
311192sheriffens1
311183sheriffien1
311174sheriffkontoret4
311198sjølvpåtenning1
311184småbymoralen1
311196småtassane9
311168trendforskar1
311186undertøybransjen1
311182ungdomsserie88
311224varsellampar3
311195wambaugh6