Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1994: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1994

Av i alt 210 ordformer var 45 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
311129bakgrunnsstemninga1
311141benkast1
311132bildeform3
311165dagsrevytid3
311164distanseringa6
311147drøvtyggande3
311130fjernsynssendt2
311146gomlande2
311145helgekveldane7
311148hjernevaskande3
311128katteklør5
311151kjæl2
311155klippeteknikk2
311154klisjéliknande1
311140kosen80
311159krinsande7
311163medlevinga1
311144menneskebildet4
311137musefelle9
311133nysgjerrigheita11
311139oppskriftmessige1
311134oppsøkande8
311158overdryssa1
311150pirr1
311153progamleiarane1
311152publikumsmassen6
311127rifter37
311149sjåarmasse1
311126sjølvutlevering3
311160svirrande18
311131uredigert5
311135weekendprogram1