Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1994: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1994

Av i alt 210 ordformer var 52 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
311112attforteljingar1
311102avlære4
311069bjørdal100
311103einskildval1
311081enneagrammet1
311115erkjenningsformer3
311114fagleglivet1
311091fullbore2
311084gammal?1
311092gudsdimensjonen1
311068hushaldsregi1
311079informasjonsprogram11
311086kyrkjemiljø2
311093livssynsrefleksjon1
311088livssynsrelaterte1
311099mediedebattanten1
311101medieløvene1
311095medieproduksjonar1
311120meiningskonsumentar1
311104meiningsmakt1
311119motspel17
311096mottalen1
311094naboromma1
311117offentlegsamfunnet1
311113omgrepsfesta2
311071opningsbileta1
311082personanalyse1
311072programidé5
311070prosjektleiarar24
311098refleksjonshemma1
311090solidaritetshandling4
311083sundagskveldane10
311080sundagsunderhaldning1
311078tradisjonsprogram2
311089utgangsposisjon10
311087vedkjend4