Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1994: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1994

Av i alt 210 ordformer var 87 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
310698andaktslitteraturen1
310710andaktsliv2
310697aspiktir1
310718avstengning1
310717avsverja17
310709bibelutleggingar1
310675bondebakgrunnen4
310670bondestundentar1
310635brevbøkene1
310642brudt29
310659danningsreisa2
310683dekadanseperson1
310685dementera12
310684dobbeltmoralist3
310695enoks6
310708fantane74
310706fantefamilien1
310702fantehandlinga1
310704fantelivet2
310707fantestigen36
310667fiksjonsdiktinga1
310668fiksjonslitteraturen4
310643fjerdedels11
310666formidlarens3
310644formidlingsarbeid11
310661forståingsmåten2
310646gadamer7
310665gadamers3
310673grundvigianske2
310660grunnforteljinga3
310701heltetenoren1
310648heuchs8
310679huysmans4
310674hykla21
310689jæderroman1
310714jærboka1
310688jærstrendene26
310711karnevalistiske6
310713kroppsleggjord2
310700låghandlinga2
310671meisters8
310678miljøskiftet2
310652nationalitetsbevegelse1
310715nedstigingsforteljinga1
310654nietzche4
310651nietzscheinteressa1
310669oppfylging60
310681problemdebatt3
310633pseudonyme3
310638rams42
310656reip198
310703samfunnsomveltande4
310682samfunnsproblema10
310676sanningsdommar1
310634seminaristen37
310691sjukdomsforløp16
310690slektsarv5
310637smuglesa1
310636svithun29
310641tabloidjournalist1
310705tabor19
310664tolstojanske1
310658tolstojlæra1
310692tragikken3
310640undersøka27
310655verdsmannen4