Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1994: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1994

Av i alt 210 ordformer var 120 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
310353)biografiar1
310354)biografien1
310331)filosof1
310333)ironisk2
310318alliansepartneren1
310279attforteljingane2
310383avløysaren23
310277avsporande3
310290barnedraumar6
310310bindevevet8
310285biografiserie1
310303biografisme2
310351danningsromanar1
310317delvise27
310360disharmoniar3
310296egtekstar1
310286eivindson6
310374endvidere14
310287façon1
310270figurasjon13
310316folkeopplysningsprosjekt3
310382forfattarportrettet1
310380formidlingsstrategi2
310350forteljestrategi4
310362harmoniseringseffekten1
310294heilskapsbilde2
310366heilskapsøkande1
310339herremagt2
310381historismens1
310274hovudpoenga19
310311identitetshistoria2
310314identitetshistorie2
310329identitetskonfliktar1
310370identitetskriser3
310275individsentrert1
310322interesssant4
310377istedetfor67
310315kartleggast6
310313leiefigur1
310308litteraturomgrepet1
310334livsinnsats4
310302livsskildringar16
310348livsutvikling5
310332metaperspektivet3
310385metaspråkleg4
310371mærkverdige2
310338namne553
310330nasjonalitetsprosjekt1
310375nationalitetsiver1
310323nivåideologisk1
310272oppflaska17
310373overtvert5
310291papper13
310340pengeherrar4
310281personjournalistikk1
310304personlegdomsdanning2
310325polariseringar4
310376reformideer1
310379sammenflyden1
310355samtalekarakter1
310324signaliserast2
310387sjangerblanda1
310386sjangerblandingar3
310357sjangeromgrep2
310306sjølvdanning3
310288skoddeflaum3
310280skolelitteraturhistoriene1
310278skoleungdom10
310292skriftbildet11
310305skriftproduksjon1
310344sosialitet13
310367splintrar14
310267statsmenns1
310342synkverving33
310356systemfritt1
310343tekstfagleg1
310282tekstforståing4
310293tekstglimt1
310295tekstlandskap4
310345tekstleggjering1
310307tekstmosaikkane1
310358tekstpraksis1
310352totaltekst1
310341trollstas1
310361unndra47
310319usamtidighet1
310335utanomnasjonal1
310269utanompersonleg1
310328uttykk3
310349utviklingsfilosofi3
310368utviklingssoga2
310372vedlige3
310309vevnad50