Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1994: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1994

Av i alt 210 ordformer var 196 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
309807aandigt1
309727aandsnydelser1
309809aasenske17
309750adunsons1
309698aftage2
309711afviiste1
309649alten34
309690arbeidsmelding2
309832arméminister1
309723asbjørnsens29
309742askers7
309793barnetro6
309782bededag26
309746begavelse38
309740besøger4
309799betyde23
309752bifald54
309753blòdi1
309821bokføringa7
309830brevvenen1
309646bulehatten2
309641dagbokinnførsler2
309784dagboksprosaen1
309827denasjonalifisere1
309808disputerer34
309815djuprøtt1
309645duknakka13
309660dødsværelsets1
309739egentligt16
309657einslaga27
309706eldstetiggaren1
309642fagsjargong4
309743florasalongen1
309695forargelig7
309794forarget13
309685fornemmelser8
309820forståaren1
309676fortrædelig2
309770framfrå4
309662friinga5
309786fuldeste6
309825førelauparar3
309826føreloga5
309669giftesyg1
309666giftetankane4
309640grannsam6
309637granskingsemnet1
309818grunnlagsskrift2
309777helgedagar94
309735herligt19
309738hovedfornøielser1
309682hovedværk3
309767hygæa1
309785hæggen2
309665innførsla63
309703innførslene1
309655innførsler5
309759innlevd4
309775innreie59
309717innskotet108
309648jungen3
309741jævnt4
309829kapteinssonen1
309790katholsken1
309734kean3
309792kirkebygning1
309679kjedsommelig4
309817kjeldeheimel1
309687koleraåret1
309686krepere19
309713krimsykja13
309697kræfterne9
309798kundskaber29
309661kvalmende5
309722kviknet6
309776kyrkjegjest2
309780kyrkjegonga15
309781kyrkjenamnet6
309647lexe1
309796likegyldigt1
309802livfuld2
309707lyger5
309716lysblenk3
309787løvetand4
309710løvstad67
309681maaneskin41
309715medynksbiletet1
309806menneskeslægten3
309708midas12
309791minneprogram7
309745morostad4
309736morostaden3
309751mylnargutens1
309718naturglede14
309801naturhistoriker1
309675nervesvaghed1
309822nøglering1
309667omgangsvenen1
309719omgangsvener16
309693oplagte1
309644opplevar3
309816opplysningssosialist1
309773opplæringsemne2
309656ordlagd2
309744oslohistorikaren1
309704overheng34
309701overhæng1
309694paaføre1
309691paatrængende11
309755pasjonskonsertane1
309670pebbermø1
309824pengesending2
309671pudsigheder1
309803rationalist7
309813religionspsykologien5
309804religiøs(1
309765ruseløkkbasarane1
309677røg11
309674sannsyn63
309732scribe5
309650situasjonsklipp1
309712sjersjanten1
309758sjøbad8
309763sjøbadehus1
309760sjøbadet7
309756skjærtorsdagen6
309652skrivemusklane1
309653skrivepulten44
309819socialisme15
309720sogeforteljaren5
309761sommarlivet2
309762sommarvarme28
309728sommertiden7
309714sorgsame43
309800sprogforsker4
309748stadselige1
309658stilinnslag2
309831stokkut6
309769straalende18
309788sundagene2
309771symjedugleik9
309772symjehaller1
309683sædvanlig25
309757søbad6
309768sølyst35
309654tagger7
309688tankerekkje10
309749tarje31
309725teaterkveld6
309737teaterkveldane2
309726teatersida1
309731teaterskreddaren1
309729teatertilbodet5
309696tidsspilde3
309689tiggarplaga2
309709tigger22
309702tiggerdag1
309692tiggere42
309700tiggerne11
309663tilbedar3
309754tilhøyrartalet2
309766tjuveholmen3
309659tolkingstyngd1
309764tollbubrygga1
309721tomandshaand2
309779tordenpræken1
309774torvegaden1
309672traakker1
309638trebandsutgåva1
309783trefoldighetskyrkja6
309651trotna5
309699udrette31
309795udtalte37
309678usædvanlig8
309747usædvanligt6
309823uttrykkjeleg131
309680vakkre7
309789vangilja50
309730vaudevillar2
309812verdihierarki6
309673vidsveimd19
309805værden9
309668vørdsam4
309684øiensvaghed1