Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1994: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1994

Av i alt 210 ordformer var 176 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
309618aanruds7
309614ach42
309463agrart3
309573alleene9
309565allehaande22
309552anderledeslandet4
309519anerekka1
309491antistat2
309559arbeidarpartibølgja1
309531arbeidsvilje23
309609avskalling18
309523bakstrevet6
309595begraven11
309527belest4
309526beleven7
309578blindhet9
309626boelig1
309572bokhalderi3
309597bondearven1
309584bondehøvdingane3
309489bondeinntektene7
309486bondejord2
309461brattbakken5
309488bygdebasen11
309513bygdebasisen1
309540bygdefolkets42
309508bygdeveljarane1
309538bygdeveljarar1
309539bølingar13
309631corasie1
309615daarlighed3
309581deltidsarbeidarar3
309514distrikts16
309478dokterar23
309575dolkesjø3
309630døe38
309498ekstremistpolitikk1
309577enerverande6
309620evenstad38
309499fellesgods18
309605forløftar1
309604forløfting1
309601formering4
309603forskaling21
309606forskalinga7
309458forvandlede5
309600forviting1
309462frilandsjournalist2
309490garanterast19
309621gardgutane1
309619gardguten28
309525grabba9
309611grendekontaktane3
309590grendekontaktar2
309617griller40
309482handgripelig2
309484heilagdommar6
309511heradsagronomane1
309465herlighed29
309472hielp6
309571hjerta45
309596hovudarbeid18
309522hånfliret2
309602ideologibygging1
309516ikjøta8
309518inkarnert6
309481jaglandske1
309476kammertenarane3
309634kandestøyping1
309564kanst4
309544klassebasis1
309543klassebevissthet4
309542klasseparti5
309467klog26
309633knappestøyping1
309632knappestøypinga1
309550kommunepartiet17
309536konjunkturfenomen2
309560kontorstyre4
309502krusingar17
309576kvardagsbekymringane1
309524lahnslått1
309475lakeiane2
309517lekamliggjort1
309494lågbluss4
309613lønnsnedslag3
309586mannsparti1
309528medievennlige2
309580meierimøtet2
309512meieristane1
309625noengong1
309541nyfriserte6
309628nådeløst24
309497omfordelingsordningar1
309510omsettelige13
309563omsorgsytarar7
309553overføringssystema1
309557partibildet1
309546partiprofil4
309496partiveljarane2
309521pyntelige8
309569retorikks1
309477ridefutane1
309468riig3
309589rodeansvar1
309567salderingsproposisjonar1
309537samlingspartiet81
309599scenariar2
309585senterkvinnene62
309515sentrumskameraten1
309492sjølvfella1
309474skomager10
309593slakterikontoen1
309535småborgarlige1
309487smørprisane3
309520smørprisar7
309469stakkels37
309500streta55
309460studentvenstrelaget2
309588syrstad30
309506syskjenbån1
309627særordning29
309483tabumerket1
309530tannpuss46
309529teven103
309582tilbakeflytta3
309554tillitsmannskorps2
309587tillitsmannskorpset1
309480tjor35
309485tuftar9
309622uavhengigheit15
309607unneberg22
309591utapå23
309608utkantproletarar1
309466vaager39
309473vaagne23
309562vareprodusentar3
309583veljarfolk3
309533veljargrunnlag9
309479verandre2
309629verdiradikale1
309551verkelighet1
309570verkeligheta1
309459verkstadarbeidarar4
309616vildfarelse16
309594ølkameratar1
309610ønskjelig2