Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1994: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1994

Av i alt 210 ordformer var 29 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
309436arbeidsløysetala37
309433broderleg53
309449bæhmen1
309448dalmatia15
309454dumheita37
309444ense24
309435forskingsområde27
309446geografikunnskapane3
309447geografiremsa1
309430gestern4
309457grannegarden217
309429guðrún2
309428helgadóttir9
309439hovuddør7
309432kampglade2
309445kapitalmakta7
309437kapitaltransport2
309438kulturfiendtleg6
309431kulturstatane1
309440marknadssamanslutning1
309453menneskeverdien1
309450mæhren3
309441overklassesivilisasjonen1
309443statsforbund10
309451teknokrattida1
309442tilsådd12
309455tiltrudde19
309452trivelegare96
309456tyngdepunkta15