Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1994: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1994

Av i alt 210 ordformer var 111 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
309217afset2
309282akt(1
309318aldershjem7
309300arbeidsforbodet1
309223arbeidsløyseproblemet1
309277arbeidsmotivasjon3
309298arbeidsnarkomane10
309224arbeidsoperasjonar45
309260artsnamn8
309309autorisajon1
309251bodformelen1
309249bodrekkjene1
309262bodtekstane1
309248dekalogen2
309232eigenforståing1
309301eineansvarleg2
309254ekslusiv6
309306eldest93
309272fastar54
309268festmat61
309273filon1
309269finklede5
309228forbrukarkategoriar1
309324forføringane6
309288frydefullt22
309292fullkomment12
309315fusi2
309322fusis1
309237gammaltestamentleg18
309235geberdene2
309234geberder11
309245gledelaust7
309307gudsrøyndommen1
309278heschel7
309303heschels2
309290hviledagen6
309247institusjonaliserast1
309252israelittane20
309283ivitet1
309328kringsetjing6
309240kristelegsinna16
309250kviledagsbodet1
309296livshyllande1
309227livsperspektivet4
309295lutherdommen15
309289lærefader2
309284matteusevangeliet16
309255medskapningen1
309293naturs4
309281negasjon23
309233nytteperspektivet3
309294opphøiet1
309291oppvekket1
309263paktsfolket2
309267paktsteikn1
309319pleies9
309229produksjonsevne22
309270rabbinarane3
309280rabbinsk2
309231rasjonaliseringsideala1
309316rasjonaliseringsprogram1
309287reservearbeidsdag1
309241sabbatsbodet5
309243sabbatsfeiringa2
309304sabbatsforståinga1
309286sabbatsforteljing1
309274sabbatsfri2
309264sabbatsinstitusjonen2
309275sabbatskvila2
309239sabbatskvile1
309271sabbatslysa1
309302sabbatsmåltida1
309265sabbatsteologien2
309310samtidskritiske1
309276sideeffekt11
309299sivilisasjonskrisa1
309236sjudagarsveka1
309225skyljinga3
309313snyltedyr20
309257solidaritetsperspektivet1
309320sparetiltaka39
309297sundagane130
309308supposed2
309314tidskapitalen1
309323tidsproblema4
309238tidssparar1
309312tidssparebanken1
309325tidssparekassen2
309327tidsspareånda1
309311tidstjuvane5
309221timekalendrar1
309218timetabellar1
309219travelheit2
309222travelheita3
309261trælane102
309258trælen154
309259trælkvinna34
309244tvangsprega2
309242uforstandig13
309321undulaten25
309326ustressa5
309226vaskinga37
309305÷g1
309317øyenbrynene8