Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1994: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1994

Av i alt 210 ordformer var 106 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
309114blandingsadministrasjon4
309150demokratiteorien4
309147folkerepresentasjon7
309123forskingsoppgåve6
309156forståingsforma6
309204fritidssektoren8
309127frivilligdom1
309120fråhaldsarbeid10
309111gulli35
309155hovudarbeida2
309141hovudkjenneteikn4
309196hovudtilnærmingsmåten1
309142idéstraumar3
309122innverka13
309136interesseartikulering1
309199interesseavveging11
309202interessefellesskapet13
309158interessegrunnlag1
309159interessegrunnlaget1
309151interesserepresentasjon5
309203iverksetting32
309167iverksettinga10
309153iverksettingsstrukturen1
309211kjønnssegregerte7
309144kjønnsspesifikke10
309183kjønnsspesifiserer1
309179konspirasjonsteori11
309181konspiratorisk16
309188kontekstfri4
309149korporatismeteorien1
309163korporatismetilnærminga4
309209krisesenterrørsla4
309126kuhnle8
309177kvinneinnverknad3
309175kvinnekrav2
309110kvinnemakt17
309161kvinneorganisasjonene1
309157kvinneorganisasjoner1
309216kvinneorganisering1
309186kvinnevennlige1
309129kvinnners1
309168leiarskapsmakt1
309194litlefingeren13
309200maktsymmetri1
309112marginaliserer3
309195marginaliseringshypotesen1
309113marginaliseringsperspektivet1
309162marginaliseringssynet2
309117martinussen108
309214medlemsplan1
309207meiningfull2
309193målbevisste15
309138målsetnader6
309189nyvurdering11
309140omskipingsprosessen1
309174omsorgsrolla13
309169omsorgsrolle7
309172opinionsdanning3
309212organisasjonkulturen1
309133organisasjonsautonomi1
309182organisasjonsdeltakinga1
309206organisasjonsinnverknad1
309198organisasjonsinteresser2
309197organisasjonsroller1
309131organisasjonstype1
309213organisasjontypar1
309146penetrerande8
309165politikkforståinga3
309118politikkområdet7
309124politikkutforming44
309119politikkutforminga22
309192pressgruppeteori1
309115samfunnområde1
309201samfunnsektorar7
309160sammenfatningsvis1
309143sektorspesifikke27
309185sjanserom1
309135sjølvhjelpsorganisasjonar2
309180skogerbø1
309173sosialklubbar1
309171sosialspørsmål3
309187statsfeminisme1
309178ufruktbar10
309121ungdomsarbeidet175
309205ungdomssektoren4
309164usynleggjer3
309166utdanningsspørsmål6
309176utdefinering1
309190valkanalen10
309130vanførelag10
309128velferdsorganisasjonane2
309154velferdsorganisasjonar6
309137velferdspolitiske10
309210velferdsstatsfasen1
309134verdikonflikt3
309132verdimotsetnader1