Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1994: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1994

Av i alt 210 ordformer var 48 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
309104avnasjonaliserte2
309087bechs1
309081christan7
309102deltakarforståing1
309099dublettane1
309075eigentyngd1
309103forbrukarforståing1
309092formålsretta10
309084frilyndte175
309107gjennomorganiserte1
309064hagearbeidar3
309072infarktklassa1
309088jarnbur7
309091kolonialiserer1
309106kommunelækjar6
309065kompostkurset1
309093loddbok5
309061marknadskamp4
309098memleg1
309076monumentbygging2
309071møtefrekvens3
309077nyttelaus59
309097organisasjonstalentet1
309070organisasjonsviljuge1
309074overflodssituasjon1
309100paragliders1
309085rousseaus29
309105rusbruk52
309094rusmiljø19
309095rådsstrukturen2
309109sabbatsidealet1
309108sabbatsår10
309063samtalegruppe11
309101seglbrett5
309090sjukehusstell8
309089skrekkvisjon13
309080slavedrivar5
309062speidararbeid1
309069spørsmalet3
309079telefonsal81
309073tidsbruk125
309086totalsanering1
309083uppheim35
309078utelukking20