Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1994: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1994

Av i alt 210 ordformer var 116 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
309060arbeidsfred38
308944aristokrat50
309045avmagnetisering2
308993bakgrunnar23
308989beregning60
308952bildekunst43
309005bildekunstens3
308999blandaren2
309009blandingsstil1
308979bylynne1
309049danningsidealet4
309000diksjonar1
308953diktarverksemda1
308977distriktslege62
309020djuppsykologisk2
309021driftsmystisisme1
309031driftsstyrt1
309056driftsstyrte3
308988driftstilknytte1
309023druen5
309014einskildelementa1
308947epileptiske10
309026etterliknast4
308963fascinasjonsfigur1
309055feilmontert5
308987fiksarane1
308970fiksjonsprosa3
308971fiksjonsprosabodskapar1
308968fiksjonsprosaen1
309012flatestil3
309037folkeskalden3
308972forfattarrøyst2
309046freudianar1
309032geip70
308995gierløff4
309044griskingar1
308985grublarar1
308986handlingsberserkane1
309036harsellasar1
308966harsellerande12
309048hjelperåd21
309001impresjonisme22
309058impulsytringar1
309033jugendkunsten1
309002jugendkunstnar1
308962kafésjarmør1
309047katastrofeoppleving1
308984kjenslekast1
308950kjøtlege18
308957kontaktskrekk1
309053kraftmystikarar1
309051kvardagsmas1
309011kvinnehovud11
309030landskapslinjer1
308997lesarblikk2
309013lineærperspektiv1
308980livsaksepterande1
308983livsdugelege3
309028livskrefter10
309025livsorientering5
308982livsudugelege3
308998malarkunst1
309040mikropolis1
309057måtehaldne29
309050nordmennenes81
309019nyromantikken31
309010omfløymde1
308992opplevingsmåtar1
308974oppskrik2
309018oppstartingstid1
309017ornamentalt4
309039parabel12
308969parallellforskyving3
308990personteiknaren1
309042portrettbystene2
309054primitivistar1
309029primitivitet5
309052raseeigenskapar2
309035reklamevesen1
308976samanhøyrande2
309027sentralstilte1
308956skribenttid1
308960standsinteressene2
308959statskyrkjeprestane5
309008stemningsinnslaget1
308978stemningsrus1
309004stilkategori1
308961strebarane1
308951studentår1
309024subjektivist4
308946svartlugga1
309038sybaris9
308948syfilitiske2
308981søvngjengaraktige3
308964tidtrøytelesarane1
309041tilretteleggingar8
309022tilsløringar1
308973ukomfortabel33
308955unnasols1
309059uprogrammatisk1
308996usmakleg8
309034utgrunne2
308954vennekjær4
309043vortete2
308949yrkestilknyting2