Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1994: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1994

Av i alt 210 ordformer var 133 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
308672bergverksdrifta10
308643biletbunad1
308645biletbunaden1
308728biletfelta4
308697biletspel2
308732billedhoggerforening14
308676bispesetesymbol1
308654bolsjevisme5
308637bortgløymt5
308699bringebrei3
308695bygningsformer1
308749bystyresal2
308734dagbladleiaren1
308660dalglipe1
308650dekoreringa11
308748dominanten2
308730domkyrkjearkitekten1
308641egedius29
308675eidsvollsmenn3
308629eidsvollsmonumentet16
308703eidsvollssøyla2
308756elvesæter5
308761fallossymbol5
308686fellesnemnarane5
308708ferdighogne2
308707figuranatomien1
308667forfallstid13
308630framdrøymt1
308702framfare5
308726framvist16
308644germanardyrkinga1
308729gipsmodellar1
308639gispmodellar1
308692golvareal9
308751grensekrig1
308741grunnlovsforsamlinga2
308631grunnlovsverket5
308656gudeliknande1
308700halvbogeform1
308649haraldson33
308705hebbe5
308634heltemonumenta1
308662helterekka1
308713hird18
308658hjelmprydde1
308757hotellanlegg3
308659høvdingane7
308727høvdingrekka1
308717høvdingtanken1
308747høyne16
308642illustrasjonsstilen1
308655inkarnasjonar2
308759jotunkongen1
308764jotunsvar1
308733kabeltrasear2
308681kolonistatus1
308651komitévedtak1
308648kristningsverket6
308638kunstbetong1
308690kvardagsbilde2
308725lagerskuret2
308669leigehær3
308712lindøe8
308668livsteiknet8
308754lykkesmed10
308677magnussons5
308678majestetssegl1
308709monumentalskulptur1
308745monumentsaka1
308680motivval29
308753nasjonalmonument12
308647nihundreårsjubileet2
308740nåkalde2
308718offervilligheten1
308646pengeinnsamling24
308682pengespekulasjon3
308736periodetypiske1
308685permanentutstilling1
308710quislingpartiet1
308691radioforedrag7
308698relieffkart3
308746rettsetterfølgjaren7
308661riksbyggverket1
308633riksgrunnleggjaren1
308674riksseglet4
308640riksvoksteren2
308762rockwell38
308665rundellar1
308723sagasøyla2
308653samleord6
308684sandvigske29
308701sidedalane18
308673sjøkrigshelten1
308742skrinleggje41
308652skulpturprofessoren1
308635sleggjer2
308763småbysamfunnet2
308719snorrebilledet1
308687sprika14
308663stammehøvdingane1
308666steinhoggarspråket1
308714stordomen49
308739storgermania1
308683symbolhandlingane3
308735søyledelane2
308689søyleforma1
308706søylekomité1
308720søylerelieffa1
308743søyletilhengjarane1
308628teigum11
308696teksttavler3
308731thiis86
308693tidbolkar26
308738tilsniking10
308632triumfatortradisjonen1
308721tyskdominerte2
308752uavbrutte6
308694veggmaleri6
308688vektlagde30
308715vesaldomen53
308737vikingkonge4
308750vikingtog11
308636vinkelsliparar5
308671voksterkrafta2
308716vrengebilet1
308755åmund188
308744åndsverklova90